Axloq nima?

0

Axloq nima? Ахлоқ нима? Ахлок нима?

Axloq – kishining jamiyatdagi xulq-atvorini tartibga soluvchitalab va qoidalar yig‘indisi.