Muchal yil hisobi

Rim raqamlari

Tarixda yil hisobi

Olmosh

Son (raqam)

maqollar kitob

Sifat darajalari

Tarixiy manbalar