Qushlar sinfi – Қушлар синфи

0

Qushlar sinfi. Қушлар синфи. Кушлар синфи.


Qushlar sinfi havoda uchishga moslashgan. Tanasi pat bilan qoplangan. Havo xaltachalari o’pkaga ulangan bo’lib, bir marta olgan havosidan 2 marta nafas oladi. Yuragi 4 kamerali, issiqqonli hayvon. Tana harorati o’zgarmas bo’ladi. Oldingi oyoqlari qanotga aylangan. Tuxumini bosib yotadi (68-rasm).

68-rasm. Qushlar: a-kaptar, b-tovus, c-burgut.
a b c
68-rasm. Qushlar: a-kaptar, b-tovus, c-burgut.

Batafsil >> Umurtqali hayvonlar