Didaktik nazariya (konsepsiya)lar va ularning falsafiy asoslari

Ta`lim jarayoni psixologik-pedagogik konsepsiyalar (ular aksariyat xollarda didaktik tizimlar xam deb ataladi) asosida tashkil etiladi.Didaktik tizim (yunoncha «systema» – yaxlit kismlardan tashkil topgan, birlashtirish)...

Didaktikaning asosiy kategoriyalari va didaktik tushunchalar tizimi

Muayyan fanga xos bulgan tushunchalarda insoniyat tomonidan ijtimoiy tarakkiyot jarayonida tuplangan bilimlar aks etadi. Mavjud ilmiy tushunchalar ikki asosiy guruxga  ajratiladi: falsafiy tushunchalar; xususiy...

Didaktika xaqida tushuncha

Insonning faoliyatida ukitish xar doim juda muxim axamiyatga ega bulgan. Ta`lim tasodifiy, intuitiv xususiyatga ega bulganda xam va asosan tasodifan axborotlarni berish xamda taklid...

Radio tarixi

Radio nima ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. U turli xil xabarlarni tarqatishda katta ahamiyatga ega. Dunyoda birinchi radioni rus olimi Aleksandr Stepanovich Popov 1895-yilda ixtiro...

Telefonning yaratilishi

Bugungi kunda deyarli barcha oilalarda hech bo‘lmaganda bitta uyali telefon apparati bor.U xabar uzatish va qabul qilish uchun juda qulay. Bir so‘z bilan aytganimizda,...

Telegrafning ixtiro etilishi

Telegraf turli xabarlarni uzoq masofalarga yozuv orqali tez uzatishga mo‘ljallangan qurilBunday qurilmani birinchi bo‘lib 1832-yilda rus olimi Pavel Shilling ixtiro qildi. Qurilma xabarlarni nuqta...

Samolyotning yaratilishi

Odamzod uzoq-uzoq davrlardayoq osmonga parvoz qilishni orzu qilgan. XIX asrning oxiri  – XX asr boshlariga kelib odamning bu orzusi ushaldi.Rus olimi Aleksandr Fyodorovich Mojayskiy...

Transport vositalarining ixtiro etilishi

Bug‘ mashinasidan foydalanish sohasining kengayishiVaqtlar o‘tishi bilan konstruktor va ixtirochilar bug‘ mashinasidan boshqa sohalarda ham foydalanishga harakat qildilar.Nihoyat, 1807-yilda amerikalik mexanik Robert Fulton bug‘...
«Jenni» mexanik ip yigirish mashinasi

Ishlab chiqarish texnikasining paydo bo‘lishi

Ishlab chiqarish texnikasi nima?Ishlab chiqarish texnikasi inson mehnatini yengillashtiradigan va mehnat unumdorligini ko‘p marotaba oshirishga imkon beradigan mehnat qurollaridir.«Ishlab chiqarish texnikasi» iborasi o‘rnida «mashina»...
Карта Америки XV века

Yangi dengiz savdo yo‘llarining ochilishi

Dengiz savdo yo‘llariga ehtiyojning o‘sishiMilodning XV asri oxiri va XVI asr boshlarida Yevropa qit’asi davlatlarida yangi dengiz savdo yo‘llariga ehtiyoj yanada kuchaydi. Bunga nimalar...
Великий шёлковый путь

Buyuk Ipak yo‘li

Buyuk Ipak yuli. Uzunligi 12000 km bo‘lgan Buyuk Ipak yo‘li miloddan avvalgi II asrda ochildi. Bu yo‘l faqat savdo yo‘li emas edi. U, ayni paytda,...
Рынок на Великом шёлковом пути

Qadimgi karvon savdo yo‘llari

Savdo-sotiq ishlari barcha davrlarda kishilar hayotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.Savdo-sotiq davlat iqtisodiy taraqqiyotiga ham katta ta’sir ko‘rsatgan. Shu tufayli ham turli mamlakatlar o‘zaro foydali...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi