Pedagogika fanining ilmiy – tadqiqot metodlari

Har qanday fan o`zining ilmiy-tadqiqot metodlariga ega. Bu metodlari orqali o`z mazmunini boyitib, yangilab boradi.Hayotda va ob`ektiv dunyoni bilish nazariyasida nimani o`rgatish va qanday...

Pedagogikaning asosiy kategoriyalari

Pedagogika ta`lim-tarbiya maqsadini jamiyat talablariga va o`quvchilarning yosh hususiyatlariga qarab mazmunan o`zgarib borishini o`rgatadi, mukammal inson tarbiyasining tarkibiy qismlarini va ular o`rtasidagi aloqa va...

Pedagogika fanining metodologiyasi

Pedagogika fani mustaqil O`zbekiston Respublikasida amal qiladigan uzluksiz ta`lim-tarbiya tizimining nazariy asoslari, qonuniyat va prinsiplari, o`ziga xos yo`nalishlari ta`lim-tarbiya jarayonining shakllanishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlarini...

Pedagogika predmeti, maqsadi va vazifalari, ilmiy – tadqiqot metodlari

 Milliy istiqlol tufayli taraqqiyotning barcha sohalarida jadal rivojlanib borayotgan mamlakatimizda yosh avlodning bilim darajasini jahon andozalari talablariga javob beradigan, fan-texnika yangiliklaridan xabardor, mustaqil fikrlay...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi