Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi ijtimoiy qarashlar

Birinchi mavjud boshqa barcha mavjudod borligining birinchi sababidir. Bo’lishi mumkin bo’lgan turli tuman kamchiliklarning barchasidan ozod-pokdir. Undan boshqa barcha mavjud narsa nuqsonlik bo’lishi holatidan...
абу наср ал фараби al forobi

Forobiyning Jamiyat va axloq haqidagi qarashlari.

Forobiy o‘rta asr mutafakkirlaridan birinchi bo‘lib jamiyat haqidagi bir butun ta’limotni ishlab chiqdi. Uning bu xizmati jahon ilmiy adabiyotida hamma tomonidan qabul qilingan. Forobiy...

Forobiyning falsafiy va jamiyatshunoslikka doir qarashlari

Forobiy fikricha, yagona borliq olti bosqichdan iborat bo‘lib, ular ayni bir vaqtda barcha mavjud narsalarning ibtidosi sifatida bir-birlari bilan sababiy bog‘lanishdadirlar. Birinchi bosqich –...
абу наср ал фараби al forobi

Abu Nasr Forobiyning hayot yo’li

Abu Nasr Forobiy O'tror shahrida (hozirgi Qozog’istonning Chimkent viloyati hududida joylashgan shahar) 256-257 hijriy sanada tug'ildi. Uning otasi harbiy sarkarda edi. Yosh va zehni...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi