Ilk o‘rta asrlarda o‘zbek davlatchiligi: ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot (referat)

Ilk o‘rta asrlarda o‘zbek davlatchiligi: ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot. Илк ўрта асрларда ўзбек давлатчилиги: ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётMavzu: Ilk o‘rta asrlarda o‘zbek davlatchiligi: ijtimoiy-iqtisodiy...
Muqanna qo‘zg‘oloni Восстание Муканны Шӯриши Муқаннаъ

Muqanna qo‘zg‘oloni – Муқанна қўзғолони

Муқанна қўзғолони. Муканна кузголони. Mukanna quzguloni. Muqanna qo zg oloniMuqanna qo‘zg‘oloni. Vatanimiz xalqlarinig arablar asoratiga qarshi olib borgan kurashi tarixida alohida o‘rin tutadi. Bu...

O‘rta Osiyo xalo‘lari arablar istilosi va hukmronligi davrida

O‘rta asrlar dunyosida juda katta iz qoldirgan, Mag‘rib va Mashriqning ko‘plab davlatlarini o‘ziga bo‘ysundirib, qudratli saltanat darajasiga ko‘tarilgan Arab xalifaligi o‘zining ijtimoiy- tadrijiy taraqqiyoti...

Turk xoqonligi. Xoqonlik davrida O‘rta Osiyo xalqlarining iqtisodiy va madaniy rivoji

Turkiy elatlarning keng sharqiy hududlarda qadim-qadim davrlardan buyon yashab, o‘zlaridan munosib madaniy iz qoldirib kelganligini juda ko‘plab tarixiy manbalar tasdiq etadi. Mo‘’tabar Xitoy manbalari,...
Гефталит Eftalit

Eftaliylar davlatining vujudga kelishi. Eftaliylar davrida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot

Eftaliylar, ularning etnik tarkibi, davlat tashkil etishlari xususida tarixiy manbalarda turli xil qarashlar mavjud. Rim va Vizantiya tarixchilari Martselin (IV asr), Prokopiy Kesariyskiy, Feofan...
Rim raqamlari

Тарихда йил ҳисоби

«Милод» ва «ера» тушунчалариҲозир дунёдаги давлатларнинг кўпчилигида, жумладан Ўзбекистонда ҳам милодий йил ҳисоби қўлланади. (Сиз билан биз яшаётган йил милодий йилдир). Милодий йил ҳисобига...
Абу Райхан Беруни

Yurtimizning buyuk allomalari

Aniq va tabiiy fanlarning rivojiAniq va tabiiy fanlarning rivoji. IX–XII asrlarda yurtimizda ilm-fan yuksak taraqqiyotga erishdi. Bu davrda yashab ijod qilgan buyuk bobolarimiz jahon...
Академия Мамуна

Xorazm Ma’mun akademiyasi

Xorazm Ma’mun akademiyasi. U yoki bu davlatda ilm-fan taraqqiyoti davlat hukmdorining ilm-fan sohasida tutgan yo‘liga bog‘liq bo‘lgan. Ya’ni, oliy hukmdor ilm-fanga homiylik qilgan bo‘lsa...
Школа Мактаб

Maktab – bilim o‘chog‘i

Insoniyat hayotida maktabning o‘rni. Mana, beshinchi yildirki, Siz maktabning sinfdoshlaringiz va o‘zingizning shaxsiy hayotingizda qanday o‘rin tutib kelayotganligini bilib bormoqdasiz.Maktab nima?«Maktab» arabcha so‘z bo‘lib,...

Мучал йил ҳисоби

Мучал йил ҳисоби «хосиятли» ва «муқаддас» деб ҳисобланган 12 та ҳайвоннинг номи (сичқон, сигир, йўлбарс, қуён, балиқ, илон, от, қўй, маймун, товуқ, ит ва...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi