O`zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yo`nalishlari

Uzbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yunalishlari O`zbekistonda ijtimoiy yo`naltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik...

Tadbirkorlik faoliyatining turlari va shakllari

Tadbirkorlik faoliyati turlari xilma-xildir. Faoliyat maqsadi, turi va yo`nalishlariga qarab tadbirkorlik faoliyatining ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va konsalting turlarini ajratish mumkin. Qayd etilgan ushbu tadbirkorlik...

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhiti va unga ta`sir etuvchi omillar

O`zbekistonda keng ko`lamli bozor o`zgarishlarini amatga oshirish jarayonida mulkdor shaxslar doirasi kengayib bormoqda. Mamlakatimiz Prezidenti I.A.Karimov ta`kidlaganidek, «... amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy, eng katta...

Tadbirkorlikning mohiyati, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy asoslari

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir. Taniqli olimlarning olib borgan tadqiqotlari shuni ko`rsatadiki, tadbirkorning o`z faoliyati sohasida olib boradigan ishlari...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi