Mahallada aholini ijtimoiy himoyalash tizimini rivojlantirish istiqbollari

Mamlakatimizda bozor munosabatlarini shakllantirishning e’tiborli tomoni shundaki, dastlab uning strategik maqsadlari aniqlab olinib, islohotlarni bosqichmabosqich amalga oshirish nazarda tutildi. Unga ko’ra, islohotlarning birinchi bosqichi...

O’zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi va aholini ijtimoiy himoyalashning ustuvor vazifalari

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, o’z oldiga erkin, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishni maqsad qilib qo’ydi. Mazkur maqsadga erishish jarayonida bosqichma-bosqich fuqarolik jamiyatining tarkibiy...

G’arbda aholining ijtimoiy himoyalash mexanizmi va huquqiy kafolatlari

  G’arb davlatlarida aholini ijtimoiy muhofazalash va bunda mahalliy o’zini-o’zi boshqaruvning ishtiroki tajribasiga murojaat qilar ekanmiz, bizning tadqiqotlarimiz bu sohadagi chora-tadbirlar hukmdorlarning yuritayotgan siyosatlari...

Sharqda ijtimoiy himoya tizimining evolyusion rivojlanishi

Ishning maqsadi: Aholini ijtimoiy muhofazalash tizimining nazariy asoslari va amaliyotining shakllanishi hamda rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti davomida ishlab chiqarish kuchlari o’rtasidagi mutanosiblik, mehnatni tashkillantirish shakllari,...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi