Gipoteza, Dispozitsiya, Sanksiya nima?

Gipoteza nima? Dispozitsiya nima? Sanksiya nima? Гипотеза нима? Диспозиция нима? Санкция нима? Huquqiy norma tuzilishiga ko‘ra bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan quyidagiuch tarkibiy qism (element)dan: gipoteza,...

Huquq normasi nima?

Huquq normasi nima? Huquq normasi – bu huquq tizimining eng asosiy, dastlabki elementi. Huquqiy normalar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzilishi bilanbel gi lanadigan, davlat tomonidan...

Huquq normalari

Ҳуқуқ нормалари Хукук нормалари Huquq normalari Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Rasmlardagi huquqiy hujjatlarning qaysilari bilan tanishsiz? Buhuquqiy hujjatlarning ichida nimalar yozilganini bilasizmi? Siz tanish bo‘lmagan...

Huquq funksiyalari

Ҳуқуқ функциялари Huquq funksiyalari Хукук функциялари Tartibga solish. Jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni va alohidashaxs xulq-atvorini kerakli yo‘nalishga solish. Qo‘riqlash. Huquqiy muhofaza va yuridik mas’uliyat cho rala ri ni, ularni...

Obyektiv huquq nima? Subyektiv huquq nima?

Obyektiv huquq nima? Subyektiv huquq nima? Объектив ҳуқуқ нима? Субъектив ҳуқуқ нима? Объектив хукук нима? Субъектив хукук нима? “Huquq” atamasi ikki obyektiv hamda subyektiv huquq...

Huquq nima? Хукук нима?

Huquq nima? Ҳуқуқ нима? Хукук нима? Huquq – davlat tomonidan o‘rnatilgan va u tomonidan himoyaqilinadigan barcha uchun majburiy bo‘lgan xulq-atvor qoidalarining tizimi.

Axloq nima?

Axloq nima? Ахлоқ нима? Ахлок нима? Axloq – kishining jamiyatdagi xulq-atvorini tartibga soluvchitalab va qoidalar yig‘indisi.

Axloq va huquq

Ахлоқ ва ҳуқуқ, Ахлок ва хукук Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Maktabingizda siz rioya qilishingiz shart bo‘lgan qanday talab vaqoida lar mavjud? Bu talab va qoidalarning...

O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi

Uzbekiston Respublikasi sud tizimi. Ўзбекистон Республикаси суд тизими. Узбекистон Республикасининг Конституциясидан моддалар. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasidan moddalar 106- modda. O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonunchiqaruvchi va ijro etuvchi...
O‘zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari Uzb

O‘zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari

Ўзбекистон Республикасининг ижро этувчи ҳокимият органлари. Узбекистон Республикасининг ижро этувчи хокимият органлари. Uzbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari. Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar 1-2- rasmlarda O‘zbekiston Respublikasi...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi