Shirkat (huquq) nima? Ширкат (ҳуқуқ) нима?

# SavolShirkat (huquq) nima? Ширкат (ҳуқуқ / хукук) нима?# JavobShirkat — biror ishni birgalikda amalga oshirish maqsadida birlashgankishilar hamkorligi, o‘rtoqlik uyushmasi.Batafsil >> Ayrim yuridik...

Shaxs daxlsizligi nima? Шахс дахлсизлиги нима?

# SavolShaxs daxlsizligi nima? Шахс дахлсизлиги нима?# JavobShaxs daxlsizligi — fuqarolarning konstitutsion shax siy huquq vaerkinliklaridan biri.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Shartnoma nima? Шартнома нима?

# SavolShartnoma nima? Шартнома нима?# JavobShartnoma — ikki yoki bir necha shaxs o‘rtasidagi o‘za ro majbu riyatlarnibelgilash, ularni o‘zgartirish yoki bekor qilish to‘g‘ri sidagi...

O‘rindoshlik nima? Ўриндошлик нима?

# SavolO‘rindoshlik nima? Ўриндошлик нима?# JavobO‘rindoshlik — korxonalarda asosiy ish bilan birgalikda boshqa pullilavozimda ishlash.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Yuriskonsult nima? Юрисконсульт нима?

# SavolYuriskonsult nima? Юрисконсульт нима?# JavobYuriskonsult (lotin) — huquqshunos, korxona va muassasalarda yuridikmasalalar yuzasidan konsultant sifatida ishlaydigan mutaxassis, yurist.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli...

Yuridik (huquqiy) shaxs nima?

# SavolYuridik (huquqiy) shaxs nima? Юридик (ҳуқуқий / хукукий) шахс нима?# JavobYuridik (huquqiy) shaxs — fuqarolik huquqlari va majburiyatlariningkonkret subyekti.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning...

Yuridik (huquqiy) faktlar nima?

# SavolYuridik (huquqiy) faktlar nima? Юридик (ҳуқуқий / хукукий) фактлар нима?# JavobYuridik (huquqiy) faktlar — huquq va majburiyatlarni vujudgakeltirish, o‘zgartirish yoki bekor qilish bilan...

Yuridik (huquqiy) javobgarlik nima?

# SavolYuridik (huquqiy) javobgarlik nima? Юридик (ҳуқуқий / хукукий) жавобгарлик нима?# JavobYuridik (huquqiy) javobgarlik — jazoga tortish, yuridikmajburiyatlarni buzgan shaxs, aybdorga nisbatan qonunda ko‘zda...

Yuridik (huquqiy) akt nima? Юридик (ҳуқуқий) акт нима?

# SavolYuridik (huquqiy) akt nima? Юридик (ҳуқуқий / хукукий) акт нима?# JavobYuridik (huquqiy) akt — davlat organlari, mansabdor shaxslartomonidan o‘z vakolatlari doirasida chiqariladigan farmoyish.Batafsil...

Xususiy ajrim nima? Хусусий ажрим нима?

# SavolXususiy ajrim nima? Хусусий ажрим нима?# JavobXususiy ajrim — sud muhokamasi davrida hukm bilan bir vaqtdachiqariladigan qaror.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Vijdon erkinligi nima? (huquq)

# SavolVijdon erkinligi nima? Виждон эркинлиги нима? (huquq)# JavobVijdon erkinligi — bu fuqarolarning har qanday dinga e’tiqod qilish yokihech qanday dinga e’tiqod qilmaslik huquqidir.Batafsil...

Vasiyatnoma nima? Васиятнома нима?

# SavolVasiyatnoma nima? Васиятнома нима?# JavobVasiyatnoma — mol-mulkini merosxo‘rlariga o‘tkazish haqidagi vasiyatmatni yozilgan hujjat.Batafsil >> Ayrim yuridik atamalarning izohli lug‘ati

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi