63-rasm. Iskana payvand: 1–qalamcha o‘rnatish uchun yorilgan poya; 2–yorilgan poyaga o‘rnatish uchun tayyorlangan qalamchalar; 3–qalamchalar o‘rnatilgan poya; 4–bog‘langan qalamchalar.

Madaniy o’simliklarning vegetativ ko’payishi

Madaniy o’simliklarning vegetativ ko’payishi. Маданий ўсимликларнинг вегетатив кўпайиши.O‘simliklarni vegetativ yo‘l bilan ko‘paytirishni odamlar juda qadim zamonlarda bilgan va hozirgacha undan foydalanib keladi. Dehqonlar va...
61-rasm. Lolaning piyozchalari

Yovvoyi o‘simliklarning vegetativ ko‘payishi

Ёввойи ўсимликларнинг вегетатив кўпайиши. Ўсимликларнинг вегетатив кўпайиши.O’simliklarning vegetativ ko’payishiGulli o‘simliklarning vegetativ organlariga ildiz, poya va barglar kiradi. Siz bu organlar bilan yuqorida tanishgansiz. Vegetativ...
59-rasm. Bargning suv bug4latishi

Barglarning suv bug‘latishi

Barglarning suv bug‘latishi. Баргларнинг сув буғлатиши.O‘simliklar hayotidagi muhim jarayonlardan yana biri suv bug‘latishdir. Suv bug‘lanishi tufayli ildiz orqali suv va mineral tuzlarning so‘rilishi tezlashadi. Bu...
58-rasm. O‘simliklarning kislorod ajratishini ko‘rsatuvchi tajriba: a–yorug‘likda; b–qorong‘ilikda.

Barglarning nafas olishi

Barglarning nafas olishi. Баргларнинг нафас олиши.Yashil barglar hujayrasida fotosintez jarayonida organik moddalar hosil bo‘lishi bilan bir qatorda nafas olish jarayoni ham boradi. Demak, o‘simliklarning...
56-rasm. Barglarda organik moddalarning hosil bo‘lishi.

Barglarda organik moddalarning hosil bo‘lishi

Barglarda organik moddalarning hosil bo‘lishi. Баргларда органик моддаларнинг ҳосил бўлиши.O‘simliklar, ayniqsa, urug‘lar tarkibida (uning turiga qarab) har xil miqdorda suv, mineral tuzlar va organik moddalar...
55-rasm. Barglarning ichki tuzilishi: 1–ustki va ostki po‘sti (epiderma); 2–barg eti; 3–o‘tkazuvchi nay tola boylamlari; 4–og‘izcha; 5–tukcha.

Barglarning ichki tuzilishi

Barglarning ichki tuzilishi. Баргларнинг ички тузилиши.Barglar ham, o‘simliklarning boshqa organlari kabi, hujay ralardan tuzilgan. Barglarning qanday hujayralar va to‘qimal ardan tuzilganligini faqat mikroskopda ko‘rish...
54-rasm. Novdada barglarning joylashishi: 1–navbat bilan joylashgan; 2–qarama-qarshi joylashgan; 3–halqa hosil qilib joylashgan.

Novdada barglarning joylashishi

O‘simliklar bargi novdada ma’l um tartibda joylashadi. Ular, asosan, navbat bilan, qa rama-qarshi va halqa hosil qi lib joylashadi (54-rasm). Bargl ari novdada navbat...
51-rasm. Turli shakldagi barglar: 1–tuxumsimon; 2–nayzasimon; 3–o‘q-yoysimon.

Oddiy va murakkab barglar. Barglarning shakllari

Оддий ва мураккаб барглар. Баргларнинг шакллари.O‘simliklarning barglari tuz ilishiga ko‘ra oddiy va murakkab bo‘ladi. Barg bandida bitta barg joylashsa, bunday barg oddiy barg deyiladi....
45-rasm. Olma bargi: 1–barg yaprog‘i; 2–barg bandi; 3–barg tomirlari; 4–yon bargchalari.

Barg. Barglarning tashqi tuzilishi

Барг. Баргларнинг ташқи тузилиши.Barg – novdaning bir qismi bo‘lib, o‘simliklardagi muhim hayotiy jarayonlar (fotosintez) asosida organik moddalar hosil qiluvchi, suvni bug‘latuvchi va nafas oluvchi...
43-rasm. Kartoshka tugunagi

Tugunak va ildizpoyalar

Тугунак ва илдизпоялар. Илдизпоя.Tugunak Tugunak va ildizpoyalar ham o‘simliklarning shakli o‘zgargan yerosti novdasidir. Tugunak o‘simliklarga hammamizga tanish bo‘lgan kartoshka, shoyigul, batat kabilar, ildizpoyali o‘sim...
42-rasm. Kesib ko‘rsatilgan bosh piyoz: 1–tubi; 2–kurtaklari; 3–sersuv barglar; 4–quruq qobiqlari; 5–qo‘shimcha ildizlar.

Shakli o‘zgargan yerosti novdalar

Шакли ўзгарган ерости новдалар.Shakli o‘zgargan yerosti novdalar muhim biologik ahami yatga ega. Ular o‘simliklarni noqulay tashqi muhitdan saqlaydi, o‘zida ko‘p miqdorda oziq moddalar to‘playdi...
Рис. 41. Передвижение питательных веществ по стеблю

Poyada oziq moddalarning harakatlanishi

Barcha tirik mavjudotlar singari, o’simliklar ham oziq moddalar bilan tirik. Shunday ekan, bu oziq moddalar poyada qanday harakat qiladi, degan savol tug’iladi. Tarkibida mine­ral...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi