47—rasm. Na’matak qaynatmasi va mevali shoxi.

O’zbekistonda keng tarqalgan dorivor va zaharli o’simliklar

Ўзбекистонда кенг тарқалган доривор ва заҳарли ўсимликлар. O’zbekistonda keng tarqalgan dorivor va zaharli o’simliklar. Dorivor o’simliklar Доривор ўсимликлар. Ялпиз, Наъматак. Dorivor o’simliklar. O’zbekistonda 4500 dan...
36-rasm. Qirqbo’gim

Yuksak o’simliklar – Юксак ўсимликлар

Yo’sinlar, Йўсинлар. Qirqbo’g’im Қирқбўғим. Қарағай Qirqquloq Қирққулоқ. Yuksak o’simliklar - Юксак ўсимликлар Yuksak o’simliklarning tanasi ildiz, poya va bargdan iborat. Aksariyat yuksak o’simliklarda ildiz yaxshi...
Рис. 41. Передвижение питательных веществ по стеблю

Poyada oziq moddalarning harakatlanishi

Barcha tirik mavjudotlar singari, o’simliklar ham oziq moddalar bilan tirik. Shunday ekan, bu oziq moddalar poyada qanday harakat qiladi, degan savol tug’iladi. Tarkibida mine­ral...
Рис. 40. Годичные кольца дерева.

Poyaning eniga o’sishi

O’simliklar poyasi hayoti davomida bo’yiga o’sgani singa- ri, eniga ham o’sadi, yo’g’onlashadi. Bahor kelib, o’simliklar hujayralarida shira harakati boshlanishi bilan oziq moddalar barcha organlar...
39-rasm. Poyaning o’sish konusi: 1-uchki kurtakning tashqi qobig’i; 2-uchki kurtakdagi boshlang’ich barglar; 3-poya uchining mikroskopda ko’rinishi.

Poyaning bo’yiga o’sishi

Poyaning buyiga usishi «To’qimalar» mavzusi o’rganilganda o’simliklarning o’sish nuqtasida joylashgan hosil qiluvchi to’qima hujay­ralari bo’linadi, degan fikrni aytgan edik. Demak, poya uning uchida joylashgan uchki kurtakdagi...
38-rasm. Tut daraxti yosh novdasi ko’ndalang kesimining mikroskopda ko’rinishi: 1-po’st va po’stloq (po’kak); 2-lub-floema qavat; 3-kambiy; 4-yog’ochlik; 5-o’zak; 6-naylar; 7-yasmiqcha.

Poyaning ichki tuzilishi

O’simliklar poyasi ular qaysi sistematik birlikka kirishi (tuban va yuksak, bir va ikki urug’pallali) va qaysi hayotiy shaklda (bir yillik o’t, buta yoki daraxt)...
37-rasm. Poyalarning xilma-xilligi: 1-qayrag’och; 2-qovun; 3-qulupnay.

Poyalarning xilma-xilligi

O’simliklarning turiga va o’sish sharoitiga qarab poyalar turli xil bo’ladi. Poyalar tuzilishiga ko’ra yog’och poya (terak, qayra- g’och) va o’ t poya (arpa, ituzum)ga bo’linadi. Yog’och...

Kurtak (Kurtak – bu boshlang’ich novda)

Kurtak - bu boshlang’ich novda. Vegetativ kurtak o’sim- liklarning boshlang’ich bargli novdasidir. Generativ kurtak esa boshlang’ich to’pgul yoki guldir. Har qanday novda kurtakdan hosil...
35-rasm. Novdaning tuzilishi: 1—kurtaklar; 2—bo‘g‘im oralig‘i; 3—bo‘g‘im; 4—poya.

Poya. Novda

Poya - o’simlikning barcha yerusti organlarini o’zaro bog’lab, ularni ildiz bilan birlashI irib turadigan markaziy tayanch organi. U ildiz bilan barglar orasidagi moddalarning harakatini...
34-rasm. Mineral o’g’itlar

O’g’itlar (Ugitlar, Ogitlar)

O’simliklar yaxshi o’sishi, mo’l hosil berishi va uzoq yil yashashi uchun tuproqqa o’g’it solish kerak. O’g’it tarkibida turli mineral tuzlar, mikroelementlar va boshqalar bo’ladi....

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi