O’zaro bog’liq tovarlar nima?

0

# Savol

O’zaro bog’liq tovarlar nima? Ўзаро боғлиқ товарлар нима? Узаро боглик товарлар нима?

# Javob

O’zaro bog’liq tovarlar — birining narxi o’zgarishi ikkinchisiga bo’lgan talabning o’zgarishiga olib keladigan tovarlar jufti.


Batafsil >> 18-§. Talabga ta’sir etuvchi boshqa omillar

Previous articlePast tabaqali tovarlar nima? Паст табақали товарлар
Next articleBir-birining o’rnini bosuvchi tovarlar nima?