Fizik kattaliklar va ularni o‘lchash

Jismlarning yoki fizik hodisalarning ba’zi parametrlarini tajriba yordamida o‘lchash mumkin. Bu parametrlar fizik kattaliklar deb ata- ladi. Masalan, jismning uzunligi, hajmi, temperaturasi, massasi va...

Tuproq sho’rlanishi sabablari va uni oldini olish chora tadbirlari (referat)

Tuproq sho’rlanishi sabablari va uni oldini olish chora tadbirlari. Reja: Tuproqlarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Insonning tuproqlarga ta'siri. Tuproq eroziyasi...

Oy va quyoshning asosiy fizik parametrlari

Oy bizga yaqin bo`lganligi sababli u bizga Quyosh kattaligida bo`lib tuYuladi. Lekin Oy Yerdan ancha kichik. Uning diametri taxminan 3500 km, ya`niy Yer diametrining...

Astronomiya fani va uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi

 Astronomiya  - osmon jismlarining va ular sistemalarining harakatini, tuzilishini, kelib chiqishini va rivojlanishini urganadigan fan. U tuplagan bilimlar insoniyatning amaliy extiyojlari uchun qo`llaniladi.  Astronomiya eng...

Kuzatishlar va tajribalar

Atrofimizni o‘rab turgan olam haqidagi dastlabki bilimlarimizni hodisalarni kuzatish orqali olamiz. Kuzatish deb, sodir bo‘layotgan hodisaga ta’sir ko‘rsatmasdan, uning xususiyatini o‘rganishga aytiladi. Masalan, jismlarning Yerga...

Fizikada ishlatiladigan ayrim atamalar

Fizik jismlar deb, tabiatda uchraydigan barcha jismlarga aytiladi. Masalan: quyosh, yulduzlar, sayyoralar, toshlar va h.k. Jismlar sistemasi deb, ayrim fizik hodisalar xuddi bitta jismdagidek namoyon bo‘ladigan...

O‘zbekistonda fizika taraqqiyoti. Jamiyat rivojlanishida fizikaning ahamiyati

Qadimda yashagan odamlar to‘la-to‘kis tabiatga bog‘liq bo‘lganlar. Chunki hech narsani o‘z qo‘llari bilan yaratmasdan, atrofida borini iste’mol qilganlar. Yog‘in-sochin, sovuq va yovvoyi hayvonlardan g‘orlarda...

Fizika taraqqiyoti tarixidan ma’lumotlar

Fizika grekcha «physis» — tabiat degan so‘zdan olingan bo‘lib, tabiat haqidagi fan degan ma’noni anglatadi. Inson o‘zini o‘rab turgan tabiat haqidagi bilimlarni yashash uchun...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi