Рис. 24. Физическая (схематическая) карта Средней Азии

Geografik xarita

Siz Yerning modeli — globusni va joy planini bilasiz. Globusda materiklar, okeanlar, orol hamda yarimorollar ancha aniq, lekin juda kichraytirilgan holda tasvirlanadi. Joy planida...
Рис. 23. План местности (масштаб: в 1 см — 50 м)

Joy planidan foydalanish

Joy planini o‘qish. Hayotda joy planlaridan foydalanishga to‘g£ri keladi. Harbiylar, quruvchilar, yo‘lsozlar, sayyohlar ishida joyning planlari, ayniqsa, ko‘p kerak bo‘ladi.Joy planini o‘qishni o‘zingiz yashaydigan...
Рис. 20. Вид местности, план которой необходимо составить

Joy planini tuzish

Joy planini turli usullarda tuzish mumkin. Bu usullardan biri qutbiy usul deb ataladi. Bu qanday usul ekanligini ko‘rib chiqamiz.Biz 20-rasmda tasvirlangan joyning eng sodda...

Masshtab

Masshtab. Siz, o£rtog‘ingizga avtobus bekatidan uyingizgacha bo‘lgan yo‘lni qog‘ozga chizib ko‘rsatmoqchisiz. Albatta, bu yo‘l uncha uzoq bo‘lmasa ham qog‘ozga sig‘maydi. Demak, yo‘lni kich- raytirib...
Рис. 15. Горизонт, плоскость горизонта. Основные и промежуточные стороны горизонта

Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash

Geografik xarita — insoniyatning buyuk kashfiyoti. Yer yuzi va har bir joyning tabiiy sharoiti, aholisi va uning xo‘jalik faoliyati geografik xaritalarda hamda joy planida...
14-rasm. Yerning Quyosh atrofida yillik aylanishi

Yerning quyosh atrofida aylanishi

Yer Quyosh atrofini 365 sutka va 6 soatda bir marta to‘liq aylanib chiqadi. Hisobga to£g‘ri bo‘lsin deb bir yil 365 kun deb qabul qilingan....
11-rasm. Yer qutblari, ekvator, meridianlar, parallellar

Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanishi va kattaligi

Odamlar juda qadim zamonlardanoq Quyosh har kuni sharqdan chiqib, g‘arb tomonga botishini bilib olganlar. Quyosh chiqib, bot- gunga qadar o‘tgan vaqt kunduzi, botgandan chiqqunicha...
10 -rasm. Ufqning asosiy va oraliq tomonlari.

Yulduzlar. Yulduzga qarab oriyentirlash

Yulduzlar. Tunda osmonga qarasangiz, juda ko‘plab yulduzlar tartibsiz sochilib yotganga o‘xshaydi. Aslida ular osmonda tartibsiz sochilib yotmaydi. Hozirgi vaqtda olimlar rasadxona (observatoriya)-larda yulduzlarning kattaligi,...
6-rasm. Quyosh sistemasi (Quyosh va uning atrofidagi sayyoralar).

Quyosh va Oy

Quyosh — Yerga eng yaqin bo‘lgan qizib yotgan yulduz — olov shardir. U Quyosh sistemasining o‘rtasida joylashgan. Quyosh — Yerdagi yorug‘lik va issiqlik manbayi....

Tabiiy sharoit va tabiiy resurslarning xo’jalik tarmoqlarini joylashtirishga ta’siri

Tabiiy muhitni rivojlanishini bashorati ko'pjihatdan uni oldingi holatini bilish bilan bog'liq. Shu nuqtayi nazardan tarixni bilish kelgusi jarayonlarni bashorat etish kaliti deyishadi. Bo'lib o'tgan...

Geografiyada tabiat va jamiyat munosabatining asoslari

Iqtisodiy geografiya tom ma’noda (masalan, AQSH-da) qishloq xo’jaligi, tog’-kon, o’rmonchilik va baliq sanoatidan iborat.Demak, uning tadqiqot doirasi bevosita tabiyat va tabiiy resurslar foydalanish bilan...
5-rasm. Nosir Xisrov sayohati

Yer yuzining kashf etilishi va o‘rganilish

Yer yuzining kashf etilishi va urganilish. Materiklar va okeanlarning kashf etilishida jasur dengizchi ham- da sayyohlarning xizmatlari juda katta bo‘lgan. O‘rtaosiyolik Nosir Xisrov (1004—1088-yy.) Janubi-G‘arbiy...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi