Jismoniy madaniyatning boshqa yo`nalishlar bilan bog`liqligi

Jismoniy madaniyatning boshqa yo`nalishlar bilan bog`liqligi Jismonan yetarli darajadagi rivojlangachlik normal aqliy rivoj lanishga sharoit yaratadi. Dialektik materializmning psixik va jismoniy jarayonlarning aqliy va jismoniy...

Jismoniy tarbiya tizimi

 Jismoniy tarbiya aniq bir tizimga tayansagina, oldindan ko’zlangan natijaga erishiladi. Jismoniy madaniyat tizimi deganda, jismoniy madaniyatning prinsiplari, vositalari, metodlari va uni tashkillash shakllarining shunday...

Jismoiiy madaniyat nazariyasining yetakchi tushunchalari va jismoniy madaniyatning ijtimoiy mohiyati

Jismoiiy madaniyat nazariyasining yetakchi tushunchalari va jismoniy madaniyatning ijtimoiy mohiyati U yoki bu kasb egalari o’zaro mulokot davomida o’z kasbi va xunariga oid ma’lum tushunchalar...

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining boshqa fanlar bilan bog’liqligi

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi qator ilmiy fanlar bilan chambarchas bog’liq. Har kanday fan faqatgina o’zining ilmiy izlanishlari bilan chegaralanib qolsa tulakonli samara beraolmaidi....

Jismoniy madaniyat nazariyasining rivojlanish davrlari

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining rivojlanishi bir necha davrlarni o’z ichiga oladi.Birinchi davr - inson o’zining ijtimoiy faoliyati davomida harakat-faoliyatini organizmga ta’siri xakidagi eng...

Jismoniy madaniyat nazariyasini manbalari

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining rivojlanishi uchun kuidagilar asosiy manba xisoblanadi:- mamlakatimizda jismoniy madaniyat va sportni yuksaltirishning yullari va hozirgi payitdagi axvoli, xakidagi xukumat...

Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi predmeti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi fani mutaxassislikka yunaltirilgan o’quv predmeta sifatida jismoniy madaniyat mutaxassislari uchun fundamental bilimlar tizimi, inson jismoniy barkamolligi va unga erishish...

Tarbiyasi qiyin o’quvchilar bilan olib boriladigan profilaktik ishlarning mazmuni

Psihoprofilaktika ishlari nima?Psihoprofilaktika ish maktab ruhshunosining ham ishlab chiqarilgan faoliyatning muhim turi bo’lib, uning muhimligi olim, amaliyotchilar tomonidan tan olingan maktab psihologik hizmati degtan...

Atokli pedagog V. A. Suhamlinskiyning tarbiyasi qiyin o’quvchilar bilan korrektsiey diagnostik...

Tarbiyasi qiyin bolalar qanchadan-qancha uy-hayollar, tashvishlar, hafagarchiliklar keltiradi ular o’qituvchilarga ham ota-onalarga ham...Bir kuni avtobusdan uyga kaytayotib, yosh temir yo’lchi, III sinf o’quvchisining otasi...

Tarbiyasi qiyin o’quvchilarning kelib chiqish sabablari

O’qituvchi jamoasi har qancha urinishidan qat’i nazar, ta’lim jarayonida tarbiyasi qiyin o’quvchilar ham uchrab turadi. Hozirgi davrda bunday o’quvchilar bilan yakkama-yakka ishlash usuli yaratilgan,...

Tarbiyasi qiyin o’quvchilarning hillari

Maktabdaa tarbiyasi qiyin bolalar borishi uchun o’qituvchilar bilan direktorlarni ayblab bulmaydi. Huddi vrach davolashni boshlash uchun, hasta kishining organizmini sinchiqlab tekshirgani, hastalik sababini kidirgani...

O’zbekistonda futbolning rivojlanishi

Uzbekistonda futbolning rivojlanishiO’zbekistonda zamonaviy futbol o’tgan asrning boshlarida paydo bo’ldi va tezda mashhur o’yinga aylandi. Uning rivojlanish joylari Farg’ona, Toshkent, Andijon, Qo’qon va Samarqand...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi