Tashbih, tanosub, irsoli masal san’atlari (adabiyot)

Ташбиҳ, таносуб, ирсоли масал санъатлари. Tashbih, tanosub, irsoli masal san’atlariTashbih – adabiyotda keng qo‘llanadigan she’riy san’at lardan biri. Uni o‘zbekcha qilib o‘хshatish desa ham...

«Sab’ai sayyor» dostoni (5-6-qismlar)

«Сабъаи сайёр» достони (5-6-қисмлар). «Sab’ai sayyor» dostoni (5-6-qismlar).V. Ov ketidan quvib sipohidan ajralgan Navdarshohning Jobir odamlari tuzog‘iga ilingani, to‘fon ofatidan halokatga uchragan shoh Nu’monning...

«Sab’ai sayyor» dostoni (3-4-qismlar)

«Сабъаи сайёр» достони (3-4-қисмлар). «Sabai sayyor» dostoni (3-4-qismlar).III. Ko‘rkam Suhayl ta’rifi , tutqunlikdagi Mehr iztiroblari tasviri va to‘y taraddudida dengizdan yo‘lga chiqqan Suhaylning hiyla...

«Sab’ai sayyor» dostoni (1-2-qismlar) – Alisher Navoiy dostoni

«Сабъаи сайёр» достони – Алишер Навоий достони. Sab’ai Sayyor dostoni. Sabai Sayyor.Beshinchi iqlim yo‘lidan kelgan musofi rning dostonorolig‘iAziz o‘quvchi! Endi e’tiboringizga «Хamsa» ning to‘rtinchi...
Alisher Navoiy rasmlari

Alisher Navoiy hayoti va ijodi – Алишер Навоий

Alisher Navoiy hayoti va ijodi. Алишер Навоий ҳаёти ва ижоди.Butun umrini turkiy til mavqeyini ko‘tarish, turkiy adabiyot imkoniyatlarini dunyoga tan oldirish, turkiy davlatchilik asoslarini...

Badiiy obraz va mubolag‘ali tasvir

Бадиий образ ва муболағали тасвир.Badiiy adabiyot hayotni, undagi insonlarning ruhiy holati, o‘y-fi krlarini aks ettiradi. Hayot insonlarning tirikchiligi, mehnat faoliyati, kurashi, kechinmalaridan iborat. Adabiyotning...

«Ravshan» dostoni haqida – «Равшан» достони ҳақида

«Ravshan» dostoni haqida. «Равшан» достони ҳақида.«Doston» so‘zi adabiy atama sifatida xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyotdagi yirik hajmli asarlarni anglatadi. Xalq dostonlarini do‘mbira yordamida...

Ravshan dostoni (Dostondan parcha)

Равшан достони (Достондан парча)Burungi o‘tgan zamonda, el-yurti omonda, Buxorodan tumanda, Taka-Yovmit deganda, Yovmit elida, Chambilning belida Go‘ro‘g‘libek davrini surib, dushmanning dodini berib o‘tdi.Qirq yigitni...

Ramziy obrazlar (adabiyot)

Рамзий образлар (адабиёт).Ramz grekcha «symbolon» so‘zidan olingan bo‘lib, qadimgi greklarda maхfi y tashkilot a’zolarining bir-birini tanib olishi uchun qo‘llanilgan shartli belgini anglatgan. Badiiy adabiyotda...

Oq Kema asari haqida – Chingiz Aytmatov asari

Оқ Кема асари ҳақида - Чингиз Айтматов асари. Oq Kema asari haqida - Chingiz Aytmatov asari.OQ KEMA (Ertakdan so‘ng)Uning ikki ertagi bo‘lardi. Biri o‘ziniki...
Chingiz Aytmatov rasmlari

Chingiz Aytmatov hayoti va ijodi

Чингиз Айтматов ҳаёти ва ижоди. Чингиз Айтматов хаёти ва ижоди.Yozuvchi o‘zi haqidaBizning ovulimizda yetti otasini bilish odatiga qat’iy rioya qilinardi. Shu sababdan o‘zimiz dan...

Qiyomat Qarz asari

O‘lmas Umarbekov Qiyomat Qarz asari haqida insho.Sarsonboy ota rayon markaziga kelganda, quyosh yerdan endigina cho‘giri tilimidek ko‘tarilgan edi. Kim biladi, hali erta bo‘lgani uchunmi...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi