Milliylashtirish nima? Xususiylashtirish nima?

# SavolMilliylashtirish nima? Xususiylashtirish nima? Миллийлаштириш нима? Хусусийлаштириш нима?# JavobMilliylashtirish — xususiy mulkni davlat mulkiga aylantirish.Xususiylashtirish — davlat mulkini xususiy mulkka aylantirish.Batafsil >>

Xususiy mulk nima? Хусусий мулк нима?

# SavolXususiy mulk nima? Хусусий мулк нима?# JavobXususiy mulk — bitta yoki bir nechta jismoniy shaxsga tegishli bo’lgan va mulkdor tomonidan daromad olish maqsadida...

Davlat mulki nima? Давлат мулки нима?

# SavolDavlat mulki nima? Давлат мулки нима?# JavobYer, yer usti va yer osti boyliklari, suv, o’simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy...

Jamoa mulk nima? Жамоа мулк нима?

# SavolJamoa mulk nima? Жамоа мулк нима?# JavobKishilar guruhi egalik qiladigan mulk esa jamoa mulki deb yuritiladi. Masalan, televizor, gilam, dazmol kabi narsalar butun...

Shaxsiy mulk nima? Шахсий мулк нима?

# SavolShaxsiy mulk nima? Шахсий мулк нима?# JavobShaxsiy mulk odamning o’z shaxsiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida egalik qiladigan mulkdir. Masalan kiyim, portfel, ko’zoynak va h.k.Batafsil...

Mulk obyektlari nima? Мулк объектлари нима?

# SavolMulk obyektlari nima? Мулк объектлари нима?# JavobMulk obyektlari — bu moddiy va ma’naviy ne’matlar yer va yer osti boyliklari, bino inshootlar, mashinalar, asbob-uskunalar,...

Mulk nima? Mulkdor nima?

# SavolMulk nima? Mulkdor nima? Мулк нима? Мулкдор нима?# JavobMulk — odamlar tomonidan o’zlashtirilgan va egalik qilish mumkin bo’lgan barcha narsalar.Mulkdor — mulkka egalik...
12- Mavzu. Mulk va xususiylashtirish

Mulk va xususiylashtirish (Мулк ва хусусийлаштириш)

Mulk va xususiylashtirish (Мулк ва хусусийлаштириш).Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Rasmlarda tasvirlangan mulklarning egalari kimlar bo’lishi mumkin? Mulkning biror shaxsga tegishli ekanligi qanday aniqlanadi? Nega...

Konstitutsiyaviy majburiyatlarga rioya etmaganlik uchun javobgarlik

Konstitutsiyaviy majburiyatlarga rioya etmaganlik uchun javobgarlik. Конституциявий мажбуриятларга риоя этмаганлик учун жавобгарлик.O’zbekiston Respublikasining Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi Kodeksiga muvofiq, qonunbuzarlik sodir etilgan kunga qadar 16...

Qonun oldida hamma tengdir

Qonun oldida hamma tengdir. Қонун олдида ҳамма тенгдир. Конун олдида хамма тенгдир.Qonun oldida yalpi tenglik prinsipi ijtimoiy mavqeyi, egallagan mansabi va hokazolardan qat’i nazar...

Huquq va burchlar birligi

Huquq va burchlar birligi. Ҳуқуқ ва бурчлар бирлиги. Хукук ва бурчлар бирлиги.O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida nafaqat O’zbekiston Respublikasi fuqarolarining asosiy huquqlari, qolaversa, ularning burch- lari...

12-§. O’zbekiston respublikasi fuqarolarining konstitutsiyaviy burchlari

Ўзбекистон республикаси фуқароларининг конституциявий бурчлари. Ҳуқуқ ва бурчлар бирлиги. Қонун олдида ҳамма тенгдир. Конституциявий бурчларга риоя этмаганлик учун жавобгарлик.Узбекистон республикаси фукароларининг конституциявий бурчлари. Хукук...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi