G – K, Q – G‘ undoshlari talaffuzi va imlosi

G – K, Q – G‘ undoshlari talaffuzi va imlosi. Г – К, Қ – Ғ ундошлари талаффузи ва имлоси.So‘z oxirida g va k...

Ayrim undoshlar talaffuzi va imlosi

Ayrim undoshlar talaffuzi va imlosi. Айрим ундошлар талаффузи ва имлоси.So‘z oxirida b–p, d–t, z–s singari jarangli va jarangsiz undoshlar o‘rtasidagi farq yo‘qolib, bir xil...

E unlisining talaffuzi va imlosi

E unlisining talaffuzi va imlosi. Э унлисининг талаффузи ва имлоси.E harfi kecha, ekran, ne’mat kabi so‘zlarda to‘liq talaffuz qilinadi. Telefon, teatr, okean, material kabi...

O‘ unlisining talaffuzi va imlosi

O‘ unlisining talaffuzi va imlosi. Ў унлисининг талаффузи ва имлоси.O‘ tovushi ko‘l, o‘s, cho‘l, jo‘ra, mo‘tabar kabi so‘zlarda torroq, bo‘ri, qo‘ri, xo‘roz, ro‘mol kabi...

Qator kelgan unlilar talaffuzi va imlosi

Qator kelgan unlilar talaffuzi va imlosi. Қатор келган унлилар талаффузи ва имлоси.Adabiy talaffuz va imlo me’yoriga asosan qator unlilar oa, ao, ia, ai, io,...

A va O unlilari talaffuzi va imlosi

A va O unlilari talaffuzi va imlosi. А ва О унлилари талаффузи ва имлоси.A, a harfi savob, zamon singari so‘zlarda o kabi aytilsa ham,...

U va i unlilarining talaffuzi va imlosi. Unlilar talaffuzi va imlosi

U va i unlilarining talaffuzi va imlosi. Unlilar talaffuzi va imlosi. У ва и унлиларининг талаффузи ва имлоси. Унлилар талаффузи ва имлоси.So‘zlarning birinchi bo‘g‘inida...

Talaffuz va imlo me’yorlari

Talaffuz va imlo me’yorlari. Талаффуз ва имло меъёрлари.Og‘zaki nutqda bir necha xil talaffuz qilinuvchi tovush, qo‘shimcha va so‘zlardan adabiy tilga qabul qilingan bittasi to‘g‘ri...

O‘zbek alifbosi – Ўзбeк алифбоси

O‘zbek alifbosi - Ўзбeк алифбоси. Узбeк алифбоси. o'zbek alifbosi 2023. o'zbek alifbosi rasmi / harflari.Harflarning ma’lum bir tartibda joylashuviga alifbo deyiladi.Alifbo so‘zi arab yozuvidagi...

Nutq tovushlarining ma’no farqlash vazifasi

Nutq tovushlarining ma’no farqlash vazifasi. Нутқ товушларининг маъно фарқлаш вазифаси.Nutq tovushlarining asosiy vazifasi so‘zlarning ma’nolarini farqlashdir.371-mashq. Tagiga chizilgan so‘zlarda qaysi tovushlar ma’noni farqlash uchun...

Bo‘g‘iz tovushi – Бўғиз товуши

Bo‘g‘iz tovushi - Бўғиз товуши. Бугиз товуши.O‘pkadan chiqayotgan havoning bo‘g‘izda qisilishidan hosil bo‘lgan tovushga bo‘g‘iz tovushi deyiladi.Bo‘g‘iz tovushiga h undoshi kiradi.Mashq. H va x...

Burun tovushlari – Бурун товушлари

To‘siqqa uchragan havoning burun orqali o‘tishidan hosil bo‘lgan tovushlar burun tovushlari deyiladi.Burun tovushlariga m, n, ng undoshlari kiradi.364-mashq. Mustaqillik o‘gitlarini o‘qing. Gaplar tarkibida kelayotgan...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi