73-rasm. Odam organlari sistemasi. 1-skelet; 2-qon aylanish sistemasi; 3-ovqat hazm qilish sistemasi; 4-muskul; 5-nerv sistemasi; 6-nafas olish sistemasi; 7- limfa sistemasi

Odam organlari sistemasi

Odam organlari sistemasi. Одам органлари системаси.Avvalgi darslarda o’rganganimizdek, har qanday tirik organizm hujayralardan tashkil topgan. Bir xil vazifani bajaruvchi hujayralar yig’indisi to’qimani hosil qiladi.Bir...
69-rasm. Sutemizuvchilar: a-yo’lbars, b-kiyik, c-ot.

Sutemizuvchilar sinfi – Сутэмизувчилар синфи

Sutemizuvchilar sinfi - Сутэмизувчилар синфи.Sutemizuvchilar sinfi bolasini sut bilan boqadi. Tanasi jun bilan qoplangan. O’pkasi yordamida nafas oladi. Yuragi 4 kame- rali, issiqqonli hayvon....
68-rasm. Qushlar: a-kaptar, b-tovus, c-burgut.

Qushlar sinfi – Қушлар синфи

Qushlar sinfi. Қушлар синфи. Кушлар синфи.Qushlar sinfi havoda uchishga moslashgan. Tanasi pat bilan qoplangan. Havo xaltachalari o’pkaga ulangan bo’lib, bir marta olgan havosidan 2...

Sudralib yuruvchilar sinfi

Судралиб юрувчилар синфи.Sudralib yuruvchilar sinfi - asosan, O’rta Osiyo cho’llarida keng tarqalgan. Tanasi muguz tangacha bilan qoplangan. O’pkasi katakchalarga bo’lingan. Yuragi 3 kamerali, sovuqqonli...
66-rasm. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar: a-qurbaqa, b-salamandra, c-triton.

Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi

Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi. Сувда ҳамда қуруқликда яшовчилар синфи.Suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi suv yaqinida yashaydi. Teri va o’pkasi yordamida nafas oladi. Qon...
65-rasm. Baliqlar sinfi: a-zog’ora baliq, b-qilquyruq, c-manta.

Baliqlar sinfi – Балиқлар синфи

Baliqlar sinfi. Балиқлар синфи. Баликлар синфи.Baliqlar sinfi tanasi suyri shaklida, shilimshiq bilan qoplangan bo’ladi. Suv muhitida yashashga moslashgan (65-rasm).Jabrasi yordamida nafas oladi. Qon aylanish...

Umurtqali hayvonlar – Умуртқали ҳайвонлар

Umurtqali hayvonlarga baliqlar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilar sinflari kiradi. Умуртқали ҳайвонларга балиқлар, сувда ҳамда қуруқликда яшовчилар, судралиб юрувчилар,...
62-rasm. Bo’g’imoyoqlilar: a-daryo qisqichbaqasi, b-butli o’rgimchak, c-xonqizi.

Bo’g’imoyoqlilar – Бўғимоёқлилар

Bo’g’imoyoqlilar, Бўғимоёқлилар, Буғимоёклилар.Bo’g’imoyoqlilarning tanasi va oyoqlari bo’g’imlarga bo’lingan. Tashqi skeleti xitindan iborat. Qisqichbaqasimonlar, o’rgimchak- simonlar va hasharotlar sinflariga bo’linadi. Daryo qisqichbaqasi chuchuk suvda yashaydi,...

Mollyuskalar – Моллюскалар

Mollyuskalar - МоллюскаларMollyuskalar ko’pchilik vakillari 3 qavatli chig’anoqqa ega. Chig’anoq tashqi - organik, o’rta - ohakli, ichki - kamalak rangda tovlanuvchi qismlardan iborat. Terisi...
60-rasm. Halqali chuvalchanglar: a-yomg’ir chuvalchangi, b-nereida, c-zuluk.

Halqali chuvalchanglar – Ҳалқали чувалчанглар

Halqali chuvalchanglar - Ҳалқали чувалчангларHalqali chuvalchanglar tanasi bo’g’imlarga bo’lingan. Halqali chuvalchanglarda qon aylanish sistemasi mavjud. Yomg’ir chuval- changi o’simlik chirindilari bilan oziqlanib, tuproq hosil...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi