Zoospora nima? Зооспора нима?

# SavolZoospora nima? Зооспора нима?# JavobZoospora - (zoo - hayvon) hayvonga o’xshab faol harakatlanadigan xivchinli spora.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Xromatofor nima? Хроматофор нима?

# SavolXromatofor nima? Хроматофор нима?# JavobXromatofor - (yunoncha xromo - rang, foros - tashuvchi) suvo’tlari- ning pigment saqlovchi qismi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Xitin nima? Хитин нима?

# SavolXitin nima? Хитин нима?# JavobXitin - suvda erimaydigan modda bo’g’imoyoqlilarda tashqi tayanch vazifasini bajaradi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Virus nima? Вирус нима?

# SavolVirus nima? Вирус нима?# JavobVirus - lotincha so’z bo’lib, zahar degan ma’noni anglatadi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Vakuola nima? Вакуола нима?

# SavolVakuola nima? Вакуола нима?# JavobVakuola - lotincha bo’shliq degan ma’noni anglatadi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Spora nima? Спора нима?

# SavolSpora nima? Спора нима?# JavobSpora - zamburug’, o’simliklarning ko’payishi va tarqalishini; bakteriyalarning noqulay sharoitda yashab qolishini ta’minlaydi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Simbioz nima? Симбиоз нима?

# SavolSimbioz nima? Симбиоз нима?# JavobSimbioz - bir-biriga yordam berib, hamkorlikda yashash. Masalan, tugunak bakteriya va dukkakli o’simliklarning foydali hamkorligi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Regeneratsiya nima? Регенерация нима?

# SavolRegeneratsiya nima? Регенерация / регенератсия нима?# JavobRegeneratsiya - tirik organizmlarning shikastlangan qismining tiklanishi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Redutsentlar nima? Редутсентлар нима?

# SavolRedutsentlar nima? Редутсентлар нима?# JavobRedutsentlar - organik moddalarni mineral moddalargacha parchalovchilar bo’lib, ularga bakteriyalar va zamburug’lar kiradiBiologiyaning ayrim atamalar izohi

Prokariotlar nima? Прокариотлар нима?

# SavolProkariotlar nima? Прокариотлар нима?# JavobProkariotlar - (yunoncha protos - gacha, karion - yadro degan ma’noni anglatadi) yadrosi shakllanmagan organizmlar. Ularga bakteriyalar va ko’k-yashil...

Plastida nima? Пластида нима?

# SavolPlastida nima? Пластида нима?# JavobPlastida - o’simlik hujayrasida uchraydigan organoid. 3 xil bo’ladi: xloroplast, xromoplast va leykoplast.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Oziq zanjiri nima? Озиқ занжири нима?

# SavolOziq zanjiri nima? Озиқ / озик занжири нима?# JavobOziq zanjiri - o’zidan oldingisini yeb, keyingilariga ozuqa bo’ladigan organizmlar jamoasi.Biologiyaning ayrim atamalar izohi

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi