Рис. 11. Поперечный разрез (А) и симметрия тела гидры (Б): 1 – внешний слой клеток; 2 – внутренний слой клеток; 3 – плоскость тела.

Gidroid poliplar sinfi: chuchuk suv gidrasi

Tashqi tuzilishi. Gidra tiniq suvli tinch oqadigan yoki oqmaydigan chuchuk suv havzalarida hayot kechiradi. Uni akvariumlarda  ham uchratish mumkin. Tanasining uzunligi 5–7 mm, silindrsimon...
Рис. 9. Строение и питание туфельки: 1 – оболочка; 2 – реснички; 3 – ротовое отверстие; 4 – пищеварительная вакуоль; 5 – сократительная вакуоль; 6 – порошица; 7 – большое ядро; 8 – малое ядро; 9 – формирующая пищеварительная вакуоль; 10 – стрекательные тельца.

Infuzoriyalar va sporalilar sinflari

Infuzoriyalar sinfi. Infuzoriyalarning tanasi kipriklar bilan qoplangan, katta va kichik yadrosi bo’ladi. Hazm qilish va ayirish organoidlari boshqa bir hujayralilarga nisbatan murakkab tuzilgan. Infuzoriyalar...
Рис. 6. Строение зеленой эвглены: 1 – клеточная оболочка; 2 – жгутик; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – хроматофоры; 6 – частица запасных питательных веществ; 7 – глазок; 8 – сократительная вакуоль; 9 – резервуар вакуоли.

Xivchinlilar sinfi

Xivchinlilar sinfi. Xivchinlilarni yashil evglena misolida o’rganamiz. Xivchinlilar tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan bir hujayrali hayvonlardir. Ularning tipik vakili yashil evglena hisoblanadi (6-rasm). Ular...
Рис. 5. Размножение амебы делением: 1 – клетка в начале деления; 2, 3, 4 – деление клетки и ядро; 5 – образование двух новых клеток после деления.

Soxta oyoqlilar sinfi

Soxta oyoqlilar – eng sodda tuzilgan bir hujayralilar. Oddiy amyoba ularning tiðik vakili hisoblandi.Yashash muhiti va tuzilishi. Amyoba to’kilgan barglar va xascho’plar bilan ifloslangan...
Рис. 2. Клетки животных: 1 – нервная клетка; 2, 3, 4 – клетки эпителия; 5 – клетка соединительной ткани; 6 – яйцеклетка; 7 – мышечная клетка.

Hayvon organizmining tuzilishi, hayvonlarni klassifikatsiya qilish

Hayvonlarning o’simliklarga o’xshashligi va ulardan farq qilishiHayvon organizmi ham o’simliklar singari hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar hujayra membranasi (po’sti), uning ichidagi sitoplazmada joylashgan vakuolalar, boshqa...
Рис. 1. Сравнительные размеры животных: 1 – гигантский кальмар; 2 – синий кит; 3 – акула; 4 – кобра; 5 – слон африканский; 6 – жираф; 7 – гребенчатый крокодил; 8 – орел; 9 – африканский страус.

Zoologiya fani va uning vazifalari

Zoologiya – hayvonlarni o’rganadigan fanZoologiya (zoon – hayvon, logos – fan) – hayvonlarning tuzilishi, hayot kechirishi, ko’payishi va rivojlanishini o’rganadigan fan. Hayvonlarning xilma-xilligi va...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi