20-rasm. Qoramol tasmasimon chuvalchangining rivojlanishi: 1 – tuxumlar; 2 – qoramol ichagidagi lichinka; 3 – go‘shtdagi finna; 4 – ichakdagi parazit boshchasi; 5 – parazit tanasi

Tasmasimon chuvalchanglar sinfi

Тасмасимон чувалчанглар синфи. Қорамол тасмасимон чувал чанги.Tasmasimon chuvalchanglar sinfi.  Tasmasimon chuvalchanglar –  tanasi kutikula bilan qoplangan; shakli uzun yassi tasmaga o‘xshash parazit hayvonlar. Asosiy...
18-rasm. Jigar qurtining rivojlanishi: 1 – voyaga yetgan davri; 2 – suvdagi tuxumlari; 3 – kiprikli lichinka; 4 – chuchuk suv shillig‘i; 5–6 – dumli lichinka; 7 – o‘simlikka yopishgan sista; 8 – qoramol

Yassi chuvalchanglar tipi: so‘rg‘ichlilar va tasmasimon chuvalchanglar sinflari

Ясси чувалчанглар типи: сўрғичлилар ва тасмасимон чувалчанглар синфлари.So‘rg‘ichlilar sinfi. So‘rg‘ichlilarning bargsimon tanasi qalin kutikula bilan qoplangan. Voyaga yetgan davrida umurtqali hayvonlarda, lichinkasi umurtqasiz hayvonlarda...
16-rasm. Oq planariyaning ichki tuzilishi

Yassi chuvalchanglar tipi: kiprikli chuvalchanglar sinfi

Yassi va to‘garak chuvalchanglar tiplari. Ясси чувалчанглар типи: киприкли чувалчанглар синфи.Kiprikli chuvalchanglarning gavdasi bargsimon shaklda bo‘lib, mayda kipriklar bilan qoplangan. Ular dengiz va chuchuk...
15-rasm. Dengiz bo‘shliqichlilari: 1 – ildizog‘iz meduza; 2 – qutb meduzasi; 3 – aureliya; 4 – aktiniyalar; 5 – qizil korall polið; 6 – korall poliðlar koloniyasi

Meduzalar haqida malumot. Медузалар

Meduzalar haqida malumot. Медузалар ҳақида / хакида малумот.Meduzalar. Meduzalarning tanasi birmuncha tiniq, shishasimon dildiroq moddadan iborat. Shakli soyabonga o‘xshab ketadi (15rasm, 1, 2, 3).Soyabonning...

Korall riflari. Коралл рифлари

Korall riflari. Tropik dengiz  sohillari yaqinida, okeanning uncha chuqur bo‘lmagan joylarida korall poliplar zich joylashib, juda yirik koloniyalar riflarini hosil qiladi. Koloniya suv yuzasiga...

Koloniya hosil qiluvchi poliplar

Koloniya hosil qiluvchi poliplar. Koloniya hosil qiluvchi poliplar koloniyasi gidraga o‘xshash tuzilgan juda ko‘p sonli poliplardan iborat. Koloniyadagi poliplarning ichki bo‘shliqlari o‘zaro tutashgan bo‘ladi....
15-rasm. Dengiz bo‘shliqichlilari: 1 – ildizog‘iz meduza; 2 – qutb meduzasi; 3 – aureliya; 4 – aktiniyalar; 5 – qizil korall polið; 6 – korall poliðlar koloniyasi

Dengiz bo‘shliqichlilari. Денгиз бўшлиқичлилари

Dengiz bo‘shliqichlilari. Денгиз бўшлиқичлилари. Денгиз бушликичлилари.Dengiz bo‘shliqichlilariga dengizlar tubida yakka o‘troq yashaydigan aktiniyalar va o‘troq koloniya hosil qiladigan korall poliplar hamda suv qa’rida erkin...
Рис. 11. Поперечный разрез (А) и симметрия тела гидры (Б): 1 – внешний слой клеток; 2 – внутренний слой клеток; 3 – плоскость тела.

Gidroid poliplar sinfi: chuchuk suv gidrasi

Tashqi tuzilishi. Gidra tiniq suvli tinch oqadigan yoki oqmaydigan chuchuk suv havzalarida hayot kechiradi. Uni akvariumlarda  ham uchratish mumkin. Tanasining uzunligi 5–7 mm, silindrsimon...
Рис. 9. Строение и питание туфельки: 1 – оболочка; 2 – реснички; 3 – ротовое отверстие; 4 – пищеварительная вакуоль; 5 – сократительная вакуоль; 6 – порошица; 7 – большое ядро; 8 – малое ядро; 9 – формирующая пищеварительная вакуоль; 10 – стрекательные тельца.

Infuzoriyalar va sporalilar sinflari

Infuzoriyalar sinfi. Infuzoriyalarning tanasi kipriklar bilan qoplangan, katta va kichik yadrosi bo’ladi. Hazm qilish va ayirish organoidlari boshqa bir hujayralilarga nisbatan murakkab tuzilgan. Infuzoriyalar...
Рис. 6. Строение зеленой эвглены: 1 – клеточная оболочка; 2 – жгутик; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 5 – хроматофоры; 6 – частица запасных питательных веществ; 7 – глазок; 8 – сократительная вакуоль; 9 – резервуар вакуоли.

Xivchinlilar sinfi

Xivchinlilar sinfi. Xivchinlilarni yashil evglena misolida o’rganamiz. Xivchinlilar tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan bir hujayrali hayvonlardir. Ularning tipik vakili yashil evglena hisoblanadi (6-rasm). Ular...
Рис. 5. Размножение амебы делением: 1 – клетка в начале деления; 2, 3, 4 – деление клетки и ядро; 5 – образование двух новых клеток после деления.

Soxta oyoqlilar sinfi

Soxta oyoqlilar – eng sodda tuzilgan bir hujayralilar. Oddiy amyoba ularning tiðik vakili hisoblandi.Yashash muhiti va tuzilishi. Amyoba to’kilgan barglar va xascho’plar bilan ifloslangan...
Рис. 2. Клетки животных: 1 – нервная клетка; 2, 3, 4 – клетки эпителия; 5 – клетка соединительной ткани; 6 – яйцеклетка; 7 – мышечная клетка.

Hayvon organizmining tuzilishi, hayvonlarni klassifikatsiya qilish

Hayvonlarning o’simliklarga o’xshashligi va ulardan farq qilishiHayvon organizmi ham o’simliklar singari hujayralardan tashkil topgan. Hujayralar hujayra membranasi (po’sti), uning ichidagi sitoplazmada joylashgan vakuolalar, boshqa...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi