7-rasm. Kremniy atomlarining elektron mikroskopda olingan fotosurati

Atom-molekular ta’limot. Atom va molekulalarning realligi (mavjudligi). Kimyoviy element, kimyoviy belgi

Atom-molekular ta’limot. Atom va molekulalarning realligi (mavjudligi). Kimyoviy element, kimyoviy belgi. Атом-молекулар таълимот. Атом ва молекулаларнинг реаллиги (мавжудлиги). Кимёвий элемент, кимёвий белги.Dastavval, qadimgi yunon...
1-rasm. Yod (a), brom (b) va xlor (d) moddalari.

Modda va uning xossalari

Modda va uning xossalari. Модда ва унинг хоссалари.Yer, Quyosh, uy, avtomobil, qoshiq, kitob – jismlardir. Kimyoviy stakan, kolba, probirka ham jismga kiradi. Bu idishlar...

O‘zbekiston kimyogar olimlarining kimyo faniga qo‘shgan hissalari

O‘zbekiston kimyogar olimlarining kimyo faniga qo‘shgan hissalari. Ўзбекистон кимёгар олимларининг кимё фанига қўшган ҳиссалари.Jahon kimyogar olimlari qatorida o‘zbekistonlik kimyogar olimlar ham kimyo fani va...

Kimyo fani va uning vazifalari. Fan sifatida rivojlanish tarixi

Kimyo fani va uning vazifalari. Fan sifatida rivojlanish tarixi. Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari. Кимё фани ва унинг вазифалари. Фан сифатида ривожланиш тарихи. Кимёнинг...

Kompleks tuzlar

Kompleks tuzlar – tarkibida kompleks ion saqlagan murakkab moddalar. Masalan: K3, K4, Fe32, Fe43, Na3, K3, K2, Na2, Cl, va h.k. Kompleks tuzlarni...

Qo’sh tuzlar nomeklaturasi va olinishi

Qo’sh tuzlar – kislota molekulasidagi vodorod atomlari har xil metal bilan almashinganda hosil bo‘lgan murakkab moddalar. Masalan: KAl(SO4)2, KCr(SO4)2, (NH4)2Fe(SO4)2 va h.k. Qo‘sh tuzlarni...

Asosli tuzlar nomeklaturasi va olinishi

 Asosli tuzlar – tarkibida metall atomi, gidroksid guruhi va kislota qoldig‘i saqlagan murakkab moddalar. Gidrokso-tuzlarni nomlashda avval metall nomi aytilib, «Gidrokso» so‘zi qo‘shiladi, so‘ngra...

Nordon tuzlar nomeklaturasi va olinishi

  Nordon tuzlar – kislota molekulasidagi vodorod atomlari metall bilan qisman almashinganda hosil bo‘lib, metall atomi, vodorod va kislota qoldig‘idan iborat bo‘ladi. Masalan: Ca(HCO3)2, NaHCO3,...

O’rta (normal) tuzlar nomenklaturasi va olinishi

O’rta (normal) tuzlar – metall atomi va kislota qoldig‘idan iborat murakkab moddalar. Masalan: NaCl, CaSO4, Cu(NO3)2, Al2(CO3)3, Fe3(‗O4)2, MnCl3, TiCl4 va h.k. O‘rta tuzlarni...

Tuzlar haqida qisqacha ma’lumot

   TUZLAR – metall atomlari va kislota qoldig‘idan iborat murakkab moddalar (kislota molekulasidagi vodorod atomlarining metallar bilan almashinishidan hosil bo‘ladigan  murakkab moddalar).Umuman, tuzlar gidroksidlar...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi