Kompleks tuzlar

Kompleks tuzlar – tarkibida kompleks ion saqlagan murakkab moddalar. Masalan: K3, K4, Fe32, Fe43, Na3, K3, K2, Na2, Cl, va h.k. Kompleks tuzlarni...

Qo’sh tuzlar nomeklaturasi va olinishi

Qo’sh tuzlar – kislota molekulasidagi vodorod atomlari har xil metal bilan almashinganda hosil bo‘lgan murakkab moddalar. Masalan: KAl(SO4)2, KCr(SO4)2, (NH4)2Fe(SO4)2 va h.k. Qo‘sh tuzlarni...

Asosli tuzlar nomeklaturasi va olinishi

 Asosli tuzlar – tarkibida metall atomi, gidroksid guruhi va kislota qoldig‘i saqlagan murakkab moddalar. Gidrokso-tuzlarni nomlashda avval metall nomi aytilib, «Gidrokso» so‘zi qo‘shiladi, so‘ngra...

Nordon tuzlar nomeklaturasi va olinishi

  Nordon tuzlar – kislota molekulasidagi vodorod atomlari metall bilan qisman almashinganda hosil bo‘lib, metall atomi, vodorod va kislota qoldig‘idan iborat bo‘ladi. Masalan: Ca(HCO3)2, NaHCO3,...

O’rta (normal) tuzlar nomenklaturasi va olinishi

O’rta (normal) tuzlar – metall atomi va kislota qoldig‘idan iborat murakkab moddalar. Masalan: NaCl, CaSO4, Cu(NO3)2, Al2(CO3)3, Fe3(‗O4)2, MnCl3, TiCl4 va h.k. O‘rta tuzlarni...

Tuzlar haqida qisqacha ma’lumot

   TUZLAR – metall atomlari va kislota qoldig‘idan iborat murakkab moddalar (kislota molekulasidagi vodorod atomlarining metallar bilan almashinishidan hosil bo‘ladigan  murakkab moddalar).Umuman, tuzlar gidroksidlar...

So'nggi maqolalar

Tasodifiy maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi