Maqsud Shayхzodaning hayoti va ijodi (insho)

Reja: Maqsud Shayxzodaning hayot yo’li. Shoirning ijodiy faoliyati. Shayxzodaning she’riy asarlari. Shayxzodaning dramaturglik mahorati.BayoniAtoqlii shoir va dramaturg Maqsud Shayxzoda 1908 yil Ozarbayjonning Ganja viloyatidagi...

Abdulla Qahhorning «O’tmishdan ertaklar» qissasi va «Sarob» romani

«Sarob» romani«Sarob» romani. «Sarob romani» kitob bo’lib chiqqandan buyon to hozirga qadar uning tevaragida qizg’in bahs-munozaralar davom etib keladi. U haqda ko’pgina nohaq ta’nalar...

Oybekning «Navoiy» romani (insho)

Oybekning «Navoiy» romaniReja: Asarning yozilish tarixi. Romanning asosiy g’oyasi. Asardagi tarixiy shaxslar. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro o’rtasidagi munosabatlar. Romanning badiiy xususiyatlari.Bayoni:Oybek Navoiy hayoti...

Oybekning hayoti va ijodi

Muso Toshmuhammad o’g’li Oybek 1905-yil 10-yanvarda Toshkentning Gavkush mahallasida dunyoga keldi. Bir paytlar hali rus manufakturasi mahalliy to’quvchilari va ularning mollarini siqib chiqarmaganida, bu...

G’afur G’ulomning hayoti va ijodi. Shoir lirikasi

Bayoni:G’afur G’ulom 1903-yil 10-mayda Toshkentda kambag’al oilada tug’ilgan. Dastlabki savodni ota-onalari G’ulom aka va Toshbibi ayadan oldi. Biroq beshafqat taqdir yoshligida uning boshini ko’p...

Cho’lponning «Yorqinoy» dramasi (insho)

Cho’lponning «Yorqinoy» dramasiReja: Dramaning yozilish tarixi. Dramada aks ettirilgan voqealar. Asarning badiiy xususiyatlari.Bayoni:Cho’lponning dramaturgiya sohasidagi ilk asarlari 20-yillar arafasida maydonga kelgan bo’lsa-da, ular shuningdek,...

Cho’lponning hayoti va ijodi. «Oydin kechalarda» hikoyasi

Cho’lponning hayoti va ijodi. «Oydin kechalarda» hikoyasiREJA: Cho’lponning hayoti va ijodi. Cho’lponning dastlabki asari. Cho’lpon - publitsist va dramaturg. Cho’lponning nasriy asarlari. «Oydin kechalarda»...
Abdulla Qodiriy (1894 –1938)

Abdulla Qodiriyning Hayoti va ijodi

Abdulla Qodiriyning Hayoti va ijodiREJA: Qodiriyning bolalik va yoshlik yillari. Qodiriyning ilk ijodi. Qodiriy - jurnalist. Qodiriy - tanqidchi.BAYONI: Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda bog’bon oilasida...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi