Ekologiya fani haqida tushuncha. Ekologiya fanining rivojlanish tarixi

Mavzu: Ekologiya fani haqida tushuncha. Ekologiya fanining rivojlanish tarixi Reja: Kirish Ekologiya fani haqida tushuncha O’rta Osiyo va O’zbekiston olimlarining ishlari...

«Ruhlar isyoni» dostoni (insho)

«Ruhlar isyoni» dostoniga isyonkor bengal shoiri Nazrul Islom hayoti, fojiali qismati asos qilib olingan. «Otashin bengal shoiri Nazrul Islomning qahramonona va fojiali taqdiri ko’pdn...

Erkin Vohidov

O’zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov hozirgi o’zbek she’riyatining zabardast vakillaridan biridir. Uning sharq mumtoz adabiyoti an’anlari izidan borib, zamondoshlari ma’naviy dunyosini ochib beruvchi g’azallari,...

«Yulduzli tunlar» romani (insho)

«Yulduzli tunlar» romani. Asar nainki adib ijodi, balki, umuman, XX asr o’zbek adabiyoti tarixida muhim o’rin tutadi. Uning chop etilib, o’quvchilar qo’liga tegish tarixi...

Pirimqul Qodirovning hayoti va ijodi

Pirimqul Qodirov o’zbek adaboyotiga XX asrning o’rtalarida kirib kelgan yangi avlodning atoqli vakilidir. Bo’lajak adib 1928-yil 25-oktabrda tug’ilgan.Halol cho’ponlikdan suruv-suruv qo’ylar egasiga aylangan badavlat...

«Ko’hna dunyo» romani

«Kuhna dunyo» romaniOdil Yoqubovga eng katta shuhrat keltirgan asarlar tarixiy romanlari - «Ulug’bek xazinasi» bilan «Ko’hna dunyo» bo’ladi. Adabiy tanqidchilikning bahosiga ko’ra «Odil Yoqubovning...

Odil Yoqubovning hayoti va adabiy faoliyati

Odil Yoqubov tabiatan faol, jamoatchi shaxs. U jamoat ishlariga hayotini tikka, shu yo’lda qurbon ota farzandi. Bolalikdanoq 30-yillarning talotumlari, so’ng urush davri suronlari qo’ynida,...
Mirtemir

Mirtemirning hayoti va ijodi. «Surat» lirik qissasi

Mirtemirning hayoti va ijodi. «Surat» lirik qissasiReja: Shoirning hayot va ijod yo’li. Mirtemir - lirik shoir. «Surat» lirik qissasining ijodiy tarixi. Asardagi obrazlar.BayoniMirtemir 1910-yili,...
muqanna

Hamid Olimjonning «Muqanna» dramasi (insho)

Hamid Olimjonning «Muqanna» dramasiReja: Dramaning yozilish tarixi. «Muqanna» dramasida tarixiy haqiqatning ifodalanishi. Asardagi Muqanna obrazi. Muqanna va Guloyin o’rtasidagi munosabatlarning tasvirlanishi. Dramaning badiiy qimmati.BayoniOdatda...
Hamid Olimjon

Hamid Olimjon sherlarininng g’oyaviy-baddiiy xususiyatlari (insho)

Hamid Olimjon o’zining butun vujudi bilan o’z davrining farzandi va shu davr kuychisi. 30-yillarning o’rtalariga qadar bo’lgan shoir ijodida davlat raxbarlari tomonidan tanlangan shoirlar...
Hamid Olimjon

Hamid Olimjonning hayoti va ijodi

Hamid Olimjon 1909 yil 12 dekabrda Jizzax shaxrida dunyonga keldi. U to’rt yoshga to’lar-to’lmas, otasi Olimjon aka vafot etdi va bo’lajak shoir Azim bobo...

Maqsud Shayxzodaning «Jaloliddin Manguberdi» Dramasi

Reja: Dramaning yozilish tarixi. Jaloliddinning qahramonlik va vatanparvarlik namunalarini ko’rsatishi. Asardagi tarixiy va badiiy to’qima obrazlar. Dramaning o’zbek adabiyotida tutgan o’rni.BayoniJaloliddin Manguberdi - tarixiy...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi