Yo‘sinlar – Йўсинлар

0

Yo‘sinlar – Йўсинлар


Yo‘sinlar – asosan zax joylarda o‘sadi. Erta bahorda yo‘l chetlarida, zax bosgan devorlarda yashil chim hosil bo‘ladi. Bu o‘simlik funariya yo‘sini hisoblanadi. Ingichka poyasida barglari ketmaket o‘rnashgan bo‘lib, ildizi bo‘lmaydi.

Tuproqqa rizoidlari bilan birikadi. Sporalari yordamida ko‘payadi. Sporalari qo‘ng‘ir rangli ko‘sakchalarda yetiladi. Qulay sharoitga tushgan sporadan yashil nozik suvo‘tga o‘xshash ipcha o‘sib chiqadi (35-rasm).

35-rasm. Funariya yo‘sini.

Batafsil >> Yuksak o’simliklar

Previous articleYuksak o’simliklar – Юксак ўсимликлар
Next articleQirqbo‘g‘im – Қирқбўғим