Qirqbo‘g‘im – Қирқбўғим

0

Qirqbo‘g‘im – Қирқбўғим, Киркбугим.


Qirqbo‘g‘im – poya va barglari ko‘p bo‘g‘imlarga bo‘linganligi sababli shunday nomlangan (36-rasm). Ular yo‘sinlardan farq qilib, ildiz va ozuqa to‘playdigan ildizpoyaga ega. Dala qirqbo‘g‘imi ikki xil poya hosil qiladi.

Qirqbo‘gim.
36-rasm. Qirqbo‘gim.

Erta bahorda qo‘ng‘ir rangdagi poyao‘sib chiqadi. Uning uchki qismida spora beruvchi boshoq hosil bo‘ladi. Yozda yashil, nozik spora beruvchi poya rivojlanadi. Yozgi poya fotosintez qilib, ildizpoyada zaxira modda to‘playdi. Dala qirqbo‘g‘imining yashil poya va barglaridan tayyorlangan damlama tabobatda siydik haydovchi vosita sifatida qo‘llaniladi.


Batafsil >> Yuksak o’simliklar

Previous articleYo‘sinlar – Йўсинлар
Next articleQirqquloq – Қирққулоқ