Archa – Арча (biologiya)

0

Archa – Арча


Archa – bo‘yi 20 metrgacha yetadigan, barglari tangachaga aylangan ko‘p yillik o‘simlik (39-rasm). Juda sekin o‘sadi, ming yil yashaydi.

39-rasm. Archa daraxtining qubbali shoxi
39-rasm. Archa daraxtining qubbali shoxi

Barglari galma-galdan yangilanganligi sababli doimo yashil rangda. Kam suv bug‘latish uchun tashqi tomondan mum bilan qoplangan. Urug‘lari yordamida ko‘payadi. Urug‘lari qubba mevalarda yetiladi. Tabiiy holda tog‘larda o‘rmon hosil qilib o‘sadi.

Mustahkam ildizlari bilan tuproqqa birikib, tog‘ni yemirilishdan asraydi. Manzarali o‘simlik sifatida virgin archasi, sharq sauri, tuya archasi ko‘plab ekiladi.


Batafsil >> Yuksak o’simliklar

Previous articleOchiq urug‘li o‘simlik – Очиқ уруғли ўсимлик
Next articleQarag‘ay – Қарағай