Ayblilik nima? Айблилик нима?

0

# Savol

Ayblilik nima? Айблилик нима?

# Javob

Ayblilik o‘z xatti-harakatini tushunadi ganva unga javob bera oladigan insonning huquqqa zid, qonun talablarigaqar shi xatti-harakatidan kelib chiquvchi aybidir.

Ayblilik qasddan yokiehti yotsizlik oqibatida sodir bo‘ladi. Inson inson sifatida dunyoga kelganekan, uning oldida doimo ikki yo‘l – huquqiy normalarga, qonun talablarigavij donan yoki majburiy bo‘ysungan holda o‘z kelajagini yaratish, jamiyatuchun, o‘z xalqi uchun ijtimoiy foyda keltirish. Ikkinchi yo‘l esa hayotidavo mida huquqqa xilof, huquqiy norma va qonun talablarini mensimasdan,bo‘y sunmasdan yashash. Aybli harakat qilish, jamiyatga zarar yetkazishdir.


Batafsil >> Huquqbuzarlik. Yuridik javobgarlik

Previous articleHuquqqa zidlik nima? Ҳуқуққа зидлик нима?
Next articleJazoga loyiqlik nima? Жазога лойиқлик нима?