Davlat mexanizmi nima?

0

Davlat mexanizmi nima? Давлат механизми нима?


Davlat mexanizmi – jamiyatni boshqarish va xalq manfaatlarinihimo ya qilishni amalga oshiradigan davlat organlarining yaxlit tizimi.