Tush ta’biri o’zbek tilida

0

ALANGA-kimki tushida alanga-olovni ko’rsa o’ngida og’ir sinov va k’ashshok’likni boshdan kechiradi.

ALLOX-kimki tushida Alloxning zoti namoyon bo’lsa o’ngida diniy va dunyoviy ishlari yaxshi bo’ladi tush ko’rilgan joyda adolat bark’aror topib farovonlikga erishiladi agar Allox tushida uning amallarini xisoblayotgan bo’lsa o’ngida k’uvonch topadi safarda bo’lsa ishlari o’ngidan kelib sog’salomat uyiga k’aytadi agar Alloxga iltijo k’ilib ibodat k’ilayotgan bo’lsa diniy va dunyoviy ishlari rivoj topadi birok’ Alloxni g’azabda ko’rsa tavba k’ilsin va sadak’a bersin. •••

ANGISHVONA-bu tushni balog’atga yetgan k’iz ko’rsa o’ngida sovchilar keladi bo’ydok’ yigitlar tushida angishvona ko’rsa biron k’izga ishk’i tushib iztirob chekadi boshk’alar uchun bu tush xech narsani bildirmaydi.

ANJIR-tushida anjir yesa Hayoti shirinlik bilan o’tadi.

ANOR-tushda anor ko’rish mo’l rizk’ farznd poklik va boylikga ishora.

ARPA UNI-kimki tushida arpa unidan Hamir k’orib turgan bo’lsa u el orasida o’zining Halolligi va adolatliligi bilan mashxur bo’lib xokimiyatni k’o’lga kiritadi.

ARRA-kimki biron narsani arralab turganini korsa o’ngida mushkul bir ishi osonlikcha bitadi.

ARSLON-kimki tushida arslonni yengsa o’ngida dushmani ustidan g’alaba k’ozonadi arslonning k’ochishi g’alaba va istaklarning ro’yobga chik’ishiga ishora.

ASAL-tushda asal yemok’ va ko’rmok’ k’onuniy daromadga ishora boshk’a shirinliklar Ham yaxshilikga yo’yiladi.

ATLAS-k’uvonch va katta Harid.

ATR-tushingizda atrning o’zini korsangiz va xidlasangiz yoki sepsangiz o’ngingizda foyda beradigan imkoniyatlarni k’o’lga kiritasiz.

ATRGUL-omad roHat va farog’atga yo’yadil

AXLATCHI-kimki tushida axlatni ko’rsa boylikga ishora axlatchi Ham.

BAYROK’-olim va botir odamga ishora kimki tushida k’izil bayrok’ ko’rsa o’ngida olim botir yoki ruxoniy odamdan manfaat ko’radi agar kim tushida k’ora bayrok’ ko’rsa kimgadir tobe bo’ladi sarik’ bayrok’ yuk’umli kasallikga ko’k bayrok’ sayoHatga ishora.

BALIK’-bittami ikkitami balik’ xotinga ishora agar tushda ko’p balik’ ko’rinsa ustiga ustak ular katta bo’lsa mulkdan dalolat kichkinalari g’am andux.

BALChIK’-tushda balchik’ ko’rish axvolning k’altisligiga va har bir ishda xushyor bolishiga dalolatdir.

BARG-tushingizda k’urigan barg ko’rsangiz kasallikga ishora yashnab turgan yashil barg ko’rsangiz sog’ligingiz yaxshi bolishiga dalolatdir.

BAK’LAJON-bak’lajon korsangiz o’ngda shon shuxrat ortirishga dalolat.

BAXOR-kimki tushida baxorni ko’rsa york’in kelajakga erishadi yoki kongilli sayoHatga boradi.

BELANChAK-ayol kishi uchun maxbubi bilan bo’ladigan ko’ngilsiz xodisadan dalolat

BEMOR-kimki o’zini tushda bemor ko’rsa ibodat bilan shug’ullanmaydi safar k’ilishni mo’ljallagan odam bunday tush ko’rsa mo’ljaldagi safari amalga oshmaydg.

BILAKUZUK-tushingizda birovga bilak uzuk bersangiz sizga yaxshilik yetishiga ishora oltin bilakuzuk ko’rsangiz o’ngizda biron merosga ega bolas k’iz bilagida bilag uzuk ko’rsa barvak’t turmushga chik’adi bilaguzugini yo’k’osa ko’ngilsiz vok’ealar kutadi.

BINAVShA-kimki tushida binafsha xidlasa umri uzun bo’ladi

BIT-tushda bit ko’rish boylikga ishora kimki tushida bitlab ketgan bo’lsa ko’p pul topadi.

BIYA-kimki tushida biya ko’rsa o’ngida barcha istaklari amalga oshadi.

BOYK’USh-tushda boyk’ushni ko’rish o’lat yoki k’irg’indan dalolat.

BODOM-tushingizda bodom yesangiz o’ngingizda k’uvonasiz.bodom chak’sangiz yangi bir ishni boshlashingizga yoki bo’ydok’ bo’lsangiz uylanishingizga ishora. 

BOZOR-bunday tush savdo sotik’dan begona odamlar uchun tashvish keltiradi savdogar va olib sotar uchun muvaffak’k’iyatdan dalolat Har k’anday uchun bozor maydonini kimsasiz ko’rish ishning chatok’ ekaniga dalil va xo’rlanishga dalolat bozor rastalarida chirigan mevalar va irigan go’shtni ko’rish ishning chappasidan ketganligini anglatadi juvon tushida bozorni ko’rsa tak’dirida ko’p o’zgarishlar ro’y beradi. 

BOY-boy kimsani tushda ko’rish sik’ilishga o’zini boy ko’rish k’ashshok’likga ishoradir bunday tush bazan kasallikgaHam ishoradir.yosh juvon bunday tush ko’rsa ota onasiga etiborlirok’ bolishiga ishora.

BOLTA-kimniki k’o’lida bolta bo’lib u bilan uyni minorani yoki machid singari inshoatlarni buzyotgan bo’lsa demak uning ortida martabali odamlardan suyanchig’i bor ekanBOLG’A-bolg’a ko’rsangiz o’ngingizda sodik’ do’st ortirasiz bolg’a bilan mix k’ok’sangiz xushHabar olasiz bolg’ani o’zini ko’rsangiz o’ngizda k’uvonasiz.

BOTK’OK’LIK-balchik’dan kechib o’tish asabiylik va charchashdan xosil bo’ladigan kasallikga ishora shuningdek yak’in odamining axmok’ona ishidan jabr ko’radi botk’ok’ bolgan joydan ketayotgan bo’lsa olishga moljallangan merosi boshk’aga tegadi sevgilisi boshk’a bilan ketibk’oladi ayol kishi botk’ok’lik ko’rsa o’zi istamagan odamga turmushga chik’adi va umri g’urbat bilan o’tadi. 

BOG’-tushda bog’ ko’rish dunyoviy ishlarga undagi daraxtlar ayollarga ishora. 

BOBO VA BUVI-tushda bobo va buvi bilan uchrashuv Hamda ular bilan mulok’ot o’sha bo’ladigan k’iyinchiliklarga ishora bunday k’iyinchiliklar duch kelgan odam birovning maslaHatiga muxtoj bo’ladi.

BOSh-tushida kallasining tanadan ajralganini ko’rsa u xolda o’ngida uni kattalar o’zlaridan chetlatishar ekan agar kallasining katta bo’lib ketganligini ko’rsa o’ngida yuksak mak’omga va boylikga erishadi agar kallasining kichrayganini ko’rsa buning aksidir. 

BUKUR-tushda bukur odamni ko’rish daromad va omadga ega bo’ladi. 

BURGUT-k’udratli va ulug’ xukmdor ramzidir. 

BURUN-kimki tushida o’z burnining kattalashganini ko’rsa o’ngida jamiyatda yuksak mak’om va boylikga erishadi farzandlari kopayadi agar burnining kichrayganini korsa buning aksidir. 

BUG’DOY-mexnat va tashvish bilan topilgan mulkga ishora. 

BUG’U-tushida bug’u korgan odam xizmatkor ayolga ega bo’ladi. 

 BO’Y-tushida bo’yi odatdagidan uzunrok’ ko’rinsa o’limi yak’in.bo’yi past bolganini ko’rsa bu xorlik va zorlikga ishora. 

BO’YIN-kimniki tushida yok’asi boynini k’isayotgan bo’lsa o’ngida ko’ngilsiz vok’ealarga duchkeladi agar kimki tushida biron odamning boshi k’irk’ilganini ko’rsa va o’sha bosh unga berilsa kasal bo’lsa o’ngida sog’ayadi k’arzdor bo’lsa k’arzlaridan xolos bo’ladi so’ng Hajga boradi. 

BO’YINBOG’-og’ir yuk birovga k’aramlik mushkul ishlarga yo’yiladi. 

BO’RI-tushdagi bo’ri zulmkor xukmdorga ishora. 

BO’RON-Havf Hatar va sinovga yo’yiladi. 

BO’G’ISh-tushida birov tomonidan bog’ilyotganini ko’rsa unga o’ngida boshk’alar sirini ishonadi agar u bo’g’ishdan o’layotgan bo’lsa o’ngida kambag’allashadi tush soxibi o’z o’zini bog’ayotgan bo’lsa o’ngida boshi tashvishdan chik’may k’oladi. 

VAYRONA-kimki tushida vayrona ko’rsa yoki vayronada yurgan bo’lsa o’lim yoki afsus nadomatdur.tush soxibi vayronada yotgan bo’lsa oilada janjal va noxushliklar bo’ladi.

 VARRAK-tomda varrak uchiryotgan bosangiz shon sharaf yuksak martaba topishingizga ishora birovning varrak uchiryotganini korsangiz murodga yetmaslikga yo’yiladi varrak uchirib turib tomdan yik’ilish biron ko’ngilsizlikdan ogoxlntiradi.

VASIYATNOMA-tushda vasiyatnoma yozish sinovlarga ishora ayol o’zining foydasiga vasiyatnoma yozilmaganini ko’rsa o’ngida kimdir bilandir sudlashadi va boshk’a janjallar uning tinkasini k’uritadi kimki vasiyatnoma yozib uni tasdik’lata olmasa o’ngida g’iybat va boxtonlarga duchor bo’ladi vasiyatnomadan maxrum bolgan savdo va boshk’a ishlarning ink’iroziga ishoradir vasiyatnomani yo’k’otish yoki yo’k’ k’ilish g’iybat va aldovga nishon bo’lishdir. 

VODIY-orzularining amalga oshishiga ishora. 

GADO-kimki tushida o’zini gado ko’rsa uning davlatiga davlat k’o’shiladi ammo keraksiz joyga sarf k’iladi. 

GAPLAShMOK’-foyda,yomonlik Hak’ida gaplashmok’-g’am,basharasi nomalum odam bilan gaplashmok’-yak’in odamini yo’k’otishga dalolat. 

GARANG-mushkullik ko’ngilsizlik bexuda urunish. 

GILAM-tushda gilam ko’rish uning ustiga o’tirish mo’lchilikga ishora tushida biron joyga gilam yoysa o’ngida safarga chik’adi gilamcha (dorojka) yoysa uyiga mexmon keladi ikkita yoysa ikki mexmon kelar ekan yoki kimdir yo’k’lar ekan.balog’atga yetgan k’iz tushida gilam ko’rsa ajoyib bir xonadonga kelin bo’ladi erli ayol korsa turmushi farovon bo’ladi bozordan gilam sotib olish k’o’lga kiradigan katta foydadan Habar sotish buning aksidir. 

GILOS-tushida gilos yegan odam bemor bo’lsa o’ngida sog’ayadi sog’lom bo’lsa ishlarida rivoj bo’ladi. 

GIRDOB-tushda girdob ko’rish yaxshilikga yo’yilmaydi bunday tush ko’rgan odam benixoya extiyot bolmasa ishlariga katta Havf tug’iladi Hamda g’iybat va bo’xtonlar tufayli obro’si to’kilishi mumkin. 

GUGURT-tushda gugurt yonganini ko’rish o’ngdagi biron ulushga ishora. 

GUL-ochilib yashnab turgan gul yaxshi xulk’li va sadok’atli xotinga ishora Hali ochilmagan gul g’uncha turmush farovonligidan dalolat. 

GULDASTA-tushida tirik gullardan yasalgan chiroyli kottakon guldasta ko’rsa o’ngida merosga ega bo’ladi k’urigan so’ligan guldasta kasallikga va omadsizlikga ishora kimgadir guldasta tutk’azish o’ngida yak’in odamlardan Hafsalasi pir bo’lishdan ishora 

 GULDON-gul to’la guldon ko’rsangiz kutgan mujdangiz o’ngingizda keladi. 

GULKARAM-tushingizda gulkaram korsangiz o’ngingizda berilgan k’arzlar o’nadi. 

GURUCH-guruch ko’rish o’ngda osonlik bilan pul topishga yo’yiladi. 

GO’DAK-kimki tushida o’ziga tanish bolgan go’dakni ko’rsa xursandchilik bolishiga ishora agar notanish go’dakni korsa tashvish va g’am olib keladi va tush soxibida ojizgina dushman paydo bo’ladi 

GO’ShT-xom go’sht man etilgan mulkga ishora pishirilgan yoki k’ovurilgan go’sht xukmdor mulkidan dalolat.

DALLOL-kimki tushida dallol ko’rsa o’ngida kimdur unga raxbarlik k’iladi. 

DARAXT-yalong’och daraxtni tushida ko’rish ayollar xulk’ining buzilishiga ishora ko’karib mevalari osilib turgan daraxt ayollarning yaxshi axvolidan dalolat daraxt barglari oltin va kumush tangalarni anglatadi. 

DARVOZA-ochik’ turgan darvozani ko’rsa baxtga muyassar bo’ladi agar darvozani kuch bilan itarib ochayotgan bo’lsa o’ngida ishlarida omad yor bo’ladi. 

DAROMAD-tushingizda biron narsaning ustidan daromad olayotgan bo’lsangiz o’ngingizda kimnidir aldar ekansiz va bu narsa yak’inlaringizga ozor yetkazar ekan kimdir k’arindoshlaringizning biridan daromad undiryotgan bo’lsangiz sizni omad kutadi 

DASTURXON-tushda bezatilgan dasturxonni ko’rish yaxshi turmush va uzok’ umrga ishora. 

DASTRO’MOL-tushda dastro’mol ko’rish barcha bo’ydok’lar va bevalar uchun oilali bo’lishga ishoradir dastro’molning yo’k’olishi bo’lajak oilani k’o’ldan chik’arishni anglatadi k’iz bola dastro’molni yo’k’osa maxbubi uni tashlab ketadi. 

DASTHAT-tushda mashxur kishilardan dastHat olish tush soxibining k’atiyligi va o’ziga ishonishidan dalolat kimgadir dastHat berish kutilmagan yangilik va sovg’ag 

DAFTAR-tushingizda daftar ko’rsangiz o’ngingizda albatta ish topasiz. 

DEVOR-kishi tushida devor ko’rsa u butun bo’lsa jamiyatdagi mavk’eyi mustaxkam deb bilsin devor k’iyshaygan va buzuk’ bo’lsa zarar ko’rishiga yo’ysin agar kishi devorga sakrab chik’sa oldidagi to’sik’larni yengib muxim bir ishi muvaffak’k’iyatli yakun topadi 

DENGIZ-kimki dengizdan yurib ketayotgan bo’lsa dushmanini yengadi agar cho’kayotgan bo’lsa jazoga tortiladi dengiz tolk’inlayotganini ko’rish tashvish va besaramjonlikka dalolat. 

DORBOZ-tushda dorboz ko’rish sanatning biron soHasida shuxrat k’ozonishga ishoradir ammo bu tushning xususiy tabiri dor ustiga chik’ish dushman ustidan g’alabadir. 

DORI-tushingizda dori ko’rsangiz va undan tanovul k’ilsangiz o’ngingizda diniy amallarga bekamuko’st amal k’iladigan tak’vodor bolishingizga ishora yana aytadilarki tushda dori ko’rish o’ngdagi tanbexga ishora. 

DORIXONA-agar bemor kishi tushida dorixona ko’rsa demak o’ngida shifo topar ekan sog’lom odamga bu tush xechnarsani anglatmaydi. 

DUDUK’LANISh-agar tushingizda duduk’lanayotgan bo’lsangiz o’ngingizda rejalaringizni amalga oshirish uchun nimadir to’sk’inlik k’iladi rejangizni amalga oshirish uchun shoshilmasligingiz kerak agar birovning duduk’lanib gapiryotganini eshisangiz yo ko’rsangiz o’ngingizda kim bilandir biron narsa Hak’ida kelishib olmok’chi bolasiz ammo u buni istamaydi shuning uchun muomalangiz k’iyin kechadi. 

DURADGOR ASBOBI-kimki sizga tushingizda duradgorlik asboblaridan birontasini beryotgan bo’lsa o’ngingizda dushmaningiz uyini egallaysiz. 

DO’ZAX-kimki tushida o’zini do’zaxda ko’rsa Allnx oldida o’zini gunoxkor bilib tavba k’ilmog’i kerak bunday tush ko’rgan odam boy bo’lsa sayoHatga chik’sin agar kimki tushida do’zaxdan k’aytganini ko’rsa demak Hayoti yaxshi bo’lib ketar ekan do’zaxda bandi bo’lib azoblar ko’rsatgan bo’lsa Hayotda ko’p mushkulotlarga duch keladi kimki o’zini maxshar kunida ko’rsa demak uning mamlakatidagi sulton adolasizlik bilan ish olib borar ekan. 

ELPIG’ICh-kimki tushida o’zini elpig’ich bilan elpiyotgan bo’lsa o’ngida engiltag odam bilan to’k’nash kelib extirosga beriladi ammo bu yaxshilik bilan tugamaydi. 

YETTI RAK’AMI 7-baxt va omaddan dalolat. 

YOV-kimki tushida yov oldiga tushib k’ochayotgan bo’lsa o’limi yak’inlashibdi. 

YOMG’IR-kimki tushida yomg’ir yog’ayotganini ko’rsa o’sha joyda urush bo’ladi agar tushda yomg’ir yog’ib uyni shiftgacha suvga to’ldirgan bo’lsa o’sha xonadonni g’am tashvish tark etadi yomg’ir k’um yoki chang aralash yog’ayotgan bo’lsa farovonlik bo’ladi bemor odam yomg’ir yog’ayotganligini yoki momak’aldirok’ gumbirlashini ko’rsa kasaldan forig’ bo’ladi k’arzdor odam shunday tush ko’rsa k’arzini k’utilar ekan. 

YONG’IN-tushda yong’inni o’chirish tartibsiz isyonning uyushgan Harakatga aylanishiga ishora.odamlarning o’t k’o’yishda ishtirok etishi keskin o’zgarishlardan dalolat.kimki tushida yong’in ichida k’olgan odamni k’utk’arsa anchadan beri asabga tegadigan janjalni Hal etar ekan xonada yong’in chik’ishi er xotinning bir biriga xiyonatidan dalolat. 

YOK’UT-k’uvonch solix farzand chiroyli xotinga uylanishga ishoradur. 

YOG’ VA DUMBA-yog’ yoki dumba yog’ ko’rish k’onuniy mulkga ega bo’lish bilim va manfaatga yo’yiladi. 

JALA-omad daromad Hayotdagi katta muvaffak’iyat. 

JANNAT-kimki tushida jannatga tushgan va jannat mevalaridan baxramand bo’lsa o’ngida katta olim bo’ladi u dunyo bu dunyo Alloxning raxmatiga sazovor bo’ladi. 

JARROX-tushingizda jarrox ko’rsangiz anchadan beri sizni k’iynab kelayotgan muammolarni Hal k’ilishingiz mumkin ekanligini anglatadi balog’atga yetgan k’iz uchun bu tush jiddiy kasallikdan ogoxlantiradi. 

JUFTLIK-kimki tushida muhabbat og’ushida bo’lsa o’ngida g’am tashvishda k’oladi 

JO’JALAR-tushda jo’ja ko’rsangiz farzandli bo’lasiz. 

JO’MRAK-tushingizda nimaniki jo’mragi ochik’ k’olsa boylikdan dalolat jo’mraklar yopik’ bo’lsa fak’irlikga ishora. 

ZANJIR-tushda zanjir ko’rsa o’ngida badfel xotinga uylanadi. 

ZAX-kimki tush ko’rib tushida tagidan zax o’tayotganini sezsa o’ngida dushmani bilan shavk’asiz kurash olib boradi irodasi mustaxkam bo’lsa bu kurashda engadi. 

ZAG’CHA-Havfli do’st. 

ZAHAR-tushda zahar ichish kimgadir g’azab sochishni anglatadi. 

ZILZILA-kimki tushida zilzila bolganligini korsa o’ngida unga xukmdordan jazo yetib keladi. 

ZOVUR-tushingizda zovurdan sakrab o’sangiz avvalgi gunoxlaringiz odamlar tomonidan unutiladi zovurga tushib kesangiz ishingiz ork’aga ketadi gunoxlaringiz eslatiladi. 

IBODAT NAMOZ O’K’ISH-kimki tushida namoz o’k’ib turib k’iblaga yuz o’girmagan bo’lsa o’ngida Hajga boradi agar ibodat paytida yuzi k’iblaga k’aragan bo’lsa o’ngida niyatlari so’zsiz amalga oshadi. 

ILGAK-kimki tushida ilgak ko’rib unga kiyim osadigan joyni topolmasa o’ngida ko’p mavk’eliklarga duch keladi agar ilgakda tush soxibining kiyimi osig’lik’ bo’lsa manmanligi tufayli yolg’izlikda k’olar ekan. 

ILON-yo’lga ishora. 

IMORAT-tushda imorat ko’rgan dunyoviy ishlarni anglatadi kimki tushida katta va obod imoratni ko’rsa o’ngida saxovatli bo’lib xursandchilik topadi tor va xunuk imoratni ko’rish buning aksi temirdan yasalgan imoratni ko’rsa umri uzok’ bo’lar ekan. 

IT-kimning tushida it ko’rinsa o’ngida ojiz dushman paydo bo’ladi itning akillashi g’iybatchining ayblovi it tishlasa demak dushmani u bilan urishishga tayorlanayapti. 

ICHKETARLIK-tush soxibining o’ngidagi sog’lomligiga ishora. 

ICHKI KIYIM-o’rta yoshdagi ayol yo erkak ichki kiyimni tushida korsa yoshrok’lar bilan jinsiy munosabatga intiladi ichki kiyimni dorga osish o’ngdagi foydaga ishora. 

YIGIT-k’iz tushida chiroyli kelishgan yigitni ko’rsa u baxtli bir oilga kelin bo’ladi. 

YIG’I-tushda yig’lash k’uvonchdan dalolat. 

YO’L-tushda to’g’ri yo’l ko’rish Islom dinini anglatadi egri bugri yo’l kufrdan dalolat. 

YO’TAL-kimki tushida yo’talyotgan bo’lsa o’ngida mutlak’o sog’lom bo’lar ekan. 

KADI-agar kadi bosh bo’lsa-ziyon to’la bo’lsa-foyda. 

KAKLIK-olijanob va ak’lli Hamda abjir xotinga ishora 

KALAMUSH-tushda xosilni kemiryotgan kalamushni ko’rish yawshilikga yo’yilmaydi. 

KALIT-tushida kalit topib olgan kishining Hayotida buyuk ishlar ro’y beradi bir boylam kalit ko’rish sayoHatga ishora biron odamdan kalit olish mushkul xolatlarda kimdandir yordam olishni bildiradi. 

KAMAR-agar tushingizda kamar bog’lasangiz o’ngizda biron sabab bilan sevinasiz. 

KAMPIR-kimki tushida k’ari xotinni yosh bo’lib k’olganligini va kayfiyati ko’tarinki ekanligini korsa o’ngidagi ishlari o’z ko’ngildagidek amalga oshadi agar kampirni Hafaxollikda korsa ik’tisodiy jiHatdan k’iynaladi g’am anduxga botadi. 

KAPALAK-gullar va maysalar ustida uchib yurgan kapalakni ko’rish boylikga ishoradir agar bunday tushni k’iz bola ko’rsa yaxshi joyga kelin bo’ladi. 

KAPTAR-tinchlik varovonlik muHabbat. Komm

 KARAM-oilaviy janjal kasallik va birov bilan mushtlashmok’k’a ishora.

KARVON-boylik va savdodagi omadga ishora. 

KASALXONA-kimki tushida kasalxonadan tuzalib chik’ib ketayotgan bo’lsa o’ngida dushmanidan Halos bo’ladi tushida kasalxonada bolgan odam o’ngida kasalga chalinadi tushda kasalxonaga bemor korgani borish kongilsiz yangilikga ishora.

KABA-umuman tushda kabani ko’rish tinchlik va xotirjamlikga ishora kimki tushida kaba ichida bo’lsa o’ngida barcha falokatlardan omon bo’lib xotirjam yashaydi

KELIN-k’iz tushida kelin bolganligini va kelinlik libosini k’uvnab kiyganligini ko’rsa merosga ega bolishiga dalolat yangi kelin tushida eriga lok’ayd bo’lsa Hayoti bir nechakun g’urbat bilan o’tadi

 KESISH ASBOBI-k’aror yoki xukm k’abul k’iluvchi k’ozi yoki amaldorga ishora.

KIYIM-yaxshi va ozoda kiyimni tushda ko’rish erkaklar uchun jamiyatdagi yuksak mak’om va yaxshi xotin ayollar uchun er agar ayol kishi tushida toza va chiroyli kiyim kiygan bo’lsa o’ngida yaxshi odamga turmushga chik’adi. 

KITOB-tushda k’izik’ kitoblar o’k’ish xursand bo’lish belgisi tushda kitob o’k’ish yana xurmat va boylikdan darak beradi. 

KISHAN-tushda kishanda bo’lish Havfdan k’utilishga ishora bo’ladi.

KUYOV-kuyovni tushda ko’rish o’ngdagi k’uvonchli va k’utlug’ kunlarga ishora bo’ladi.

KUYISH-kimki tushida eski kuyish izlarini ko’rsa o’ngida Hazina topadi

KUKUN-bexuda tashvish Hasad bemorlik.

KULGU-o’ngdagi Hafalikdan dalolat. 

KULOL-tushida unga kulolchilik asbobi tutk’azilsa o’ngida uning mulkuni biron zo’ravon odam tortib oladi. 

KURKA-uzok’ kasallikdandalolat. 

KO’Z-kimki tushida ko’zni kaftida tutib turgan bo’lsa bir k’ancha tangalarga ega bolar ekan kambag’al odam tushida o’zining ko’r bolganini ko’rsa o’ngida k’ashshok’lik azobidan k’utiladi agar martabali odam safarda ko’r bo’lib k’olganini ko’rsa o’ngida albatta bo’lajak safarni rad etmog’i kerak chunki bunday tush korgandan keyin Ham safarga borsa undan k’aytib kelmaydi safarda yurgan kishi tushida o’zida bitta ortik’cha ko’z borligini ko’rsa yo’lda adashib k’oladi safar joyiga kelib k’o’ngan odam bunday t 

 KO’ZA-kimki tushida ko’za ko’rsa o’ngida k’iz farzand ko’radi. 

KO’KRAK-kimki tushida ayol ko’kragini ko’rsa farzandga yo’yiladi. 

KO’PRIK-tushda ko’prik ko’rish to’rt narsaga dalil bo’ladi.yo’l,mushkullarning oson bolishi,martaba,Habar.agar balog’atga yetgan k’izning tushida oldidan birdan ko’prik chik’ib k’olsa yengiltak yigitlardan extiyod bolishi kerak. 

KO’RPA-tushda ko’rpa ko’rish uylanishga ishora bo’ladi baxtli bir oila soxibi bolishdan dalolatdir. 

LAGAN-tushda lagan ko’rish Ibn Siriyn tabiricha soxibjamol ayolga uylanishga yo’yiladi agar tush soxibi tushida k’izil lagan korsa yoki birov unga lagan bersa pokdomon k’iz farzandHam ko’radi bunday ayollarning zurriyotiga mutlak’o shikast yetmaydi. 

LAYLAK-kambag’allik.

LATTA-savdo axli tushida latta ko’rsa daromadga ishora boshk’alar uchun k’ashshok’likga ishora. 

LOVIYA-tushda yetilmagan loviyani korgan odam sergapligi tufayli zararga duch keladi yetilgan loviya yeyish tashvishlardan k’utilishga ishora loviyadan tushida ko’p yesa atrofdagi dushmanlari tark’ab ketadi. 

LOY-loy ishlari bilan shug’ullanadigan odamlardan tashk’ari barcha uchun tushda loy ko’rish o’limdan dalolat bunday tush ayollar uchun o’ngida ko’ngilsizliklar kelib chik’adi. 

MAYIB-tushda mayib odamni ko’rgan kishi o’ngida ko’ngilsizlikga duch keladi. 

MAYMUN-tushda maymun ko’rish biron dushmaningizdan zarar yetishiga ishora. 

MAYSAZOR-yaxshi Habar. 

MAKTAB-tushda maktabga kirib borish baxtiyorlikni anglatadi. 

MANZARA-tushda chiroyli manzara tamosha k’ilish ajoyib sayoHatni bildiradi. 

MANZARA-tushda chiroyli manzara tamosha k’ilish ajoyib sayoHatni bildiradi. 

MAOSH-tushda maosh olish bir yerdan yordam kelishiga va ro’zg’or but bolishiga ishora yangi ish boshlagan bo’lsangiz ishingizga rivoj bo’ladi. 

MARJON-mulkning ko’payishiga ishora. 

MAST-tushida mast odamni ko’rsa nok’onuniy jinoiy va k’on to’kish ork’ali boyishiga ishora. 

MAXSI-tushda maxsi kiyish yaxshi oila k’urishga ishora. 

MASHALA-tushida mashala ushlab turganini ko’rsa o’ngida yak’in o’rtada Hammaning etiborida bo’ladi va o’z imkoniyatlarini ishga soladi tushda mashalalarni ko’rish bezovtalik va ichki janjallarga ishora mashalaning o’chganini ko’rish umidlarning puchga chik’ishidan dalolat. 

MEVA-mo’l ko’lchilik ramzi. 

MEXMON-kimki tushida uyiga mexmon kelganini ko’rsa o’ylagan orzulari amalga oshadi yoki bironbir yaxshi Habar oladi ammo ataylab mexmon kutayotgan bo’lsa o’ngida o’ziga ortik’cha tashvish ortiradi. 

MILTIK’-tushda kimki miltik’ ko’rsa k’arindosh urug’ va do’stlar orasida kelishmovchilik yomon munosabatlar kabi xodisalarga yo’yiladi. 

MINBAR-tushda jome maschidining minbarini ko’rish o’ngda keladigan nemat va davlatga ishora tushda minbar buzuk’ bo’lsa demak sizning Ham atrofdagi odamlarning Ham etik’odi zaif ekan. 

MOL GO’SHTI-ko’ngilsiz vok’ea. 

MIX-tushda mix ko’rsa o’ngdagi janjal va Hafagarchilikka ishoradir.agar ayol kishi mix k’ok’ayotgan bo’lsa rak’ibasini yengar ekan mix k’ok’a turib bolg’a bilan barmog’ini urib olsa o’ngida uni ko’ngilsizliklar kutadi. 

MOMAK’ALDIROK’-boy odam tushida momak’aldirok’ k’aldiraganini ko’rsa yoki eshisa o’ngida kambag’allashadi kambag’al odam bundy tush ko’rsa farovonlikga erishadi. 

 MURDA-kimki tushida murdani k’uchok’lasa yoki uning boyniga k’o’lini tashlasa bu uzok’ umrga ishora bo’ladi kimki mayitning ko’kragini ko’rsa demak u kufrga ketgan ekan agar murda chak’irsa ammo yuzi ko’rinmasa tush soxibi ovoz kelgan tarafga yursa demak uning kuni bilan xisoblanadi agar murda uxlayotgan yoki yalong’och ko’rinsa unda o’sha o’lgan odamning arvoxi tinch ekan. 

MUSICHA-bo’ydok’ yigit tushida musicha ko’rsa ezma gapida tayini bolmagan bironta ayolga uylanishi mumkin. 

MUSIK’A-tushingizda musik’a chalinganini eshisangiz rak’ibingizdan g’olib kelishingizga ishora tushda shovk’insuronli musik’ani eshisangiz k’aysar axli ayolidan ozor topishidan dalolat. 

MUSHUK-tushda mushukni tutib olish istaklarni amalga oshishiga dalolat.

MUR-kimki tushida muxr ko’rsa o’z sirini boshk’alardan yashirishi kerak biron xujjatga muxr bosish foydali tanishuvga yo’yiladi.

O’YLOVNING OK’ARISHI-kimki tushida soch sok’olning ok’arib ketganligini ko’rsa boshlik’larning unga nisbatan munosabati o’zgaradi. 

 NAYZA-kimniki tushida nayza kirsa uzok’ umr korishidan dalolat. 

NAFAS SIK’ISHI-kimniki tushida nafasi sik’ilyotgan bo’lsa muxitni o’zgartirishi kerak. 

 NAFAK’A-kimki tushida birovdan nafak’a olsa yoki biron odamga nafak’a to’lasa demak o’ngida uning oilaviy ishlari yaxshi bolmaydi. 

NIKOX-tushda nikox marosimini ko’rish zurriyodli bo’lishga ishora agar k’iz tushida munkillagan cholga turmushga chik’ayotgan bo’lsa barcha ko’ngilsiz vok’ealar bolishidan tashk’ari kasalgaHam chalinar ekan. 

NILUFAR-er xotinning bir biriga xiyonati. 

NOK-kimki tushida nok yesa o’ngida ko’pincha och k’oladi 

NOTANISH-kimki tushida notanish yigitni ko’rsa o’ngida uning dushmani paydo bo’ladi. 

NOTANISH AYOL-xizmat soHasidagi ko’ngilsizlikdan ogoxlantiradi ayollar uchun janjal. 

NO’HAT-sog’ salomatlik va foydali mexnat. 

NON-tushda obinon ko’rish yengil yo’l bilan topiladigan daromadga yo’yiladi. 

OVOZ-tushda xotirjam yok’imli ovoz eshitish o’ngdagi murosai madoraga tinchlik va xotirjamlikga ishora bak’irgan ovozni eshitish ko’ngilsizlik birovning yig’i ovozini eshitish tush soxibining kimnidur Hafa k’ilishidan dalolat iloxiy ovozni eshitmok’ saodatdir.ona tushida bolasining ovozini eshisa o’ngida k’ayg’uli xodisalarga tayyor turishi kerak. 

OVCHI-aldanishga ishora. 

OVCHI IT-do’stdan Hafa bo’lishga ishora. 

OVCHI IT-do’stdan Hafa bo’lishga ishora. 

ODAMLAR-kimki tushida uni odamlar yo’k’lab kelayotganini ko’rsa o’ngida martabali kishilar u bilan yak’inlashish yo’llarini izlaydi. 

OYOK’LAR-kimki tushida o’z sonlari va oyok’larining Haddan ziyod bak’uvvat bolganini korsa Hayoti farovon bo’ladi. 

OY-tushda oyning ko’rinishi podshoxni vazirni ulug’ allomani yoki kamtarin k’ulni yoxud yolg’onchi odamni yoki chiroyli ayolni anglatadi agar kimki tushida oy nuri yerga tushganligini ko’rsa o’sha joy Halk’i vazirdan manfaat ko’radi oy nuri tushmay k’orong’u bo’lsa osha mamlakat vazirining boshiga bir ishtushgan bo’ladi. 

OYNA-tushda butun va tinik’ oyna ko’rsangiz ro’shnolikga ishora sinik’ oyna nowushlik derazadan mo’ralash g’amginlikga ishora tushingizda oyna sindirsangiz o’ngingizda ko’p mexnat va mashak’k’at evaziga k’o’lga kiritgan ishingizdan maxrum bolasiz.tushda oynadan k’olni kesib olish va k’on chik’ishi yorug’likdan nishona. 

OLAT (erkaklik jinsiy organi)-erkak kishi olati uzayganini korsa o’g’li ko’p bo’ladi agar olatning tanadan tashk’arida turganligini ko’rish o’ngida oilada k’iz tug’uladi yana bu tush sayoHatga ishora agar ayol kishi tushida erkak olati unga tegib turganligini ko’rsa o’ngida farzandli bo’ladi. 

OLMA-tushida olma yegan odam o’ngida istagan narsalariga erishadi. OLOV-tushda olov ko’rish urush va vaboga yo’yiladi. 

OLTIN-tushida oltin ko’rish odam o’ngida g’am anduxga k’oladi kimki oltinni sochib yuborgan bo’lsa o’ngida falokatga ishora kimki birovga oltinni omonat tarik’asida berayotgan bo’lsa o’ngida aldanadi. 

OLXO’RI-agar tushingizda olxo’ri korsangiz o’ngingizda barcha murodingiz xosil bo’ladi. 

OLCHA-tushda shirin olcha yemok’ Haloldan ortirilgan molga ishora nordon olcha yesangiz Haromdan mol topasiz tushida olcha korgan odam o’ngida o’zining odamijonligi bilan o’zgalar muwabbati va do’stligini k’ozonar ekan.

OMBIR-tushida ombir korsa o’ngida jamoat o’rtasida Ham oilasidaHam mavk’ei mustaxkamlanadi 

OMBOR-tushida ombor ko’rsa agar bemor bo’lsa shifo topadi sog’lom bo’lsa tarbiyali ayolga uylanadi va ayoli tez orada xomilador bo’ladi tushida omborga kirsayu ombor bombosh bo’lsa k’ashshok’lik va muvaffak’k’iyasizlikga ishora ombor to’la bo’lsa boylik. 

 OSMON-tushida osmonni ko’rsa o’ngida yuksak mak’omga erishadi agar osmonga ko’tarilayotgan bo’lsa olis va uzok’ sayoHatga borib umdan foyda ko’radi.

OT-kimki tushida ot ustida bo’lsa k’udrat va mansab kasb etadi kimki o’zini ot ustida ammo birovning ork’asiga mingashganini korsa o’sha odamning yordamida mansabga erishadi yoki o’sha odamning o’ziga yordamchi bo’ladi kimki tushida biron k’ishlok’k’a yoki shaHarga yuk ortilgan ot kirib kelganini ko’rsa unga biron mansab tegadi. 

OTA-ONA-tushda ota onani ko’rish ko’p xollarda Hayrlidir agar o’z onasini tushda korsa rizk’ining ortishiga ishora otani tushda ko’rishHam rizk’ga taluk’li agar ota yaxshi xolatda ko’rinsa rizk’i mo’l bo’ladi bemor bo’lsa shifo topadi biron narsasi yok’olgan bo’lsa topadi ota ona tushda k’uvnok’ kayfiyat bilan ko’rsa o’zgalar bilan munosabat va muammolarda yaxshilik bo’ladi agar tushda xotirjam va baxtiyor suratda ko’rinsalar Hayotda yaxshi o’zgarishlar ro’y beradi. OCHLIK-tushda ochlikni ko’rish mulkga ega bo’lish istagidir.

OSHXONA-bu tush Hamma uchun biron narsani anglatavermaydi ammo bo’ydok’ yigit o’zini oshxonada ko’rsa o’ngida uylanadi ayol o’z oshxonasining ozoda va saranjom eknligini ko’rsa o’ngida atrofdagilarning sevimlisiga aylanadi. 

OK’LASH-kimki tushida biron joyni ok’layotgan bo’lsa muxim bir tantanada ishtirok etadi. 

OK’K’USH-tushda ok’k’ush uchib yurganini ko’rgan kishi o’ngida k’uvonchli bir Habar oladi.

OHAK-tushda oHakni Har k’anday sharoitda ko’rish va uni k’aysi joyga ishlatish barchasi ilm va foydaga ishora.

PAYPOK’-tushingizda ok’ paypok’ kiysangiz o’ngizda safarga chik’asiz safar yaxshi natija beradi.eski paypok’ kiyish kambag’al bo’lish va noxushlikga dalolat kimki tushida tor paypok’ kiysa o’ngida k’arzga botadi.

PAYG’AMBAR-Payg’ambarlar avliyolar va donishmandlarni tushda ko’rishning k’isk’acha tabiri k’uyidagicha;agar u kishi xursand bo’lsalar tush soxibining ishlari yaxshi tarafga bo’ladi vajamiyatda yuk’ori mak’omga ega bo’ladi agar ular Hafaxol va g’azabli ko’rinsalar buning aksidir agar kimki MuHammad (sav)ni tushida ko’rsalar va Rasulu akram yaxshi libosda mukammal go’zallikda bo’lsalar va kayfiyatlari alo bo’lsa agar tush soxibining tashvishi bo’lsa o’ngida xursand bo’ladi kambag’al bo’lsa boy bo’lib Hajga boradi.

PALOV-tushingizda palov yesangiz o’ngingizda yangi va foydali ishga kirishishingizga ishora bo’ladi.

PARANJI-tushda ayol paranji yopinsa boyvuchcha bo’lishidan dalolat bo’ladi.

PARVOZ-tushida parvoz k’ilgan odam xokimiyatga ega bo’ladi agar u shunga loyik’ bo’lsa tabirchilarning takidlashicha parvoz umuman sayoHatga ishora ekan. 

PARDOZLANISH- O’zini go’llikga solish aldov yolg’on. 

PATIR-tushda patir ko’rish umrining k’isk’arishiga ishora,bazan esa patir kam daromaddir. 

PASHSHA-past tabak’a odamlarini anglatadi va to’g’ri so’zga ishora. 

PAK’IR-tushda pak’ir to’la sut ko’rish ishdagi omadga va sadok’atli do’stlarga ishora, pak’irning bo’sh bo’lishi ochlik va hosilning yomon bo’lishidan dalolat k’iz bola tushda pak’ir ko’tarib yursa turmushga chik’ib bir oilaning yaxshi bekasi bo’lishiga ishora.

PILLA-tushingizda pilla ko’rsangiz yoki pilla k’urtini bok’sangiz o’ngingizda Harom mol topishingizga ishoradir.

PIYOLA-tushingizda piyola ko’rsangiz,hoh to’la bo’lsin hoh bo’sh ozrok’ foyda olar ekansiz. 

POYABZAL-poyabzal mulkka ishora, Har k’anday eski poyabzal g’amginlik ramzi, yangisi xursandchilik. 

PUL-tushida pul ko’rish bir necha tabir k’ilinadi tezdan biron Habar keladi. 

Pul topib olsangiz mayda tashvishlar tug’uladi, lekin boylik keladi. Pul to’lash-omadsizlik. Oltin olish-katta istik’bol, pul yok’otish-oiladagi notinchlik va ishxonadagi ko’ngilsizlik, pul sanash va unda yetishmovchilikni bilish-to’lovlar masalasida ko’ngilsizlik, pul o’g’irlash-Havf, pulni ik’tisod k’ilish-Hayotning yaxshilanishi, pul yutish-tush egasining ko’nglida yovuz va g’arazli mak’sadlarning tug’ilishi, ko’p mik’dorda 

RANDA-tushda randa ko’rish tashvish va sik’ilishga yo’yiladi ammo chekkan tashvishlaringizga va asabiy xolatingiz bekor ketmaydi ular ketidan k’uvonch va baxtiyorlik keladi. 

RAK’S-tushda birovlarning kulib rak’s tushishlarini ko’rish o’ngda sik’ilish va bezovtalikga ishora bazan kasal bolishga dalolatdir rak’k’osalar va masHarabozlarning rak’s tushayotgani ayon bo’lsa o’ngda aldov va firibdan dalolat beradi bolalarning k’uvnab rak’s tushayotganlarini tushda ko’rish ayollar uchun yaxshi turmushga dalolat. 

 RO’ZA-tushida ro’za tutayotganligini ko’rgan odam o’ngida gunox ishlardan forix bo’ladi. 

SAYYOX-agar kishi o’z yurtida sayoHat k’ilib yurgan bo’lsa o’ngida gam anduxga k’oladi agar begona yurtlarda sayoHat k’ilib yurganligini ko’rsa tez orada martabali bo’ladi. 

SABZI-tushda sabzi ko’rish gullab yashnash va sog’likga ishora k’iz bola sabzi yesa yaxshi xonadonga kelin bo’ladi. 

SAVAT-Har kimHam rizk’ining to’lik’ bo’lishini istaydi anashu istakni tushda noz nemat bilan to’la bo’lgan savat bildiradi agar tushingizda savat bo’sh bo’lsa kambag’allikga ishoradir. 

SAYR-tushda sayr k’ilib yurgan odam birovga k’aram bo’lsa shundan k’utuladi. SALLA-boylik va obro’ga ishora. 

SARIMSOK’-sarimsok’ni ko’rsangiz o’ngingizda extiyod bo’ling bu tush Harom mol topishga yo’yiladi. 

 SEDANA-sedana ko’rish bemor uchun sog’ayib kmdtishga ishora. 

SEL-tushda selda k’olish dushmanga yo’yiladi undan k’utulish dushmandan xolos bo’lishni anglatadi. 

SEXRGAR-ko’ngilsizlik va aldovga yo’yiladi. 

SIYDIK-siydik yoki najas (axlat)ko’rsa farovonlik topadi. 

SICHK’ON-kimki tushida uyida sichk’on nimanidir kemiryotgan bo’lsa umrining k’isk’arganliga ishora. 

SOAT-kimki tushida eski soatga k’arasa o’zining o’tmishdagi k’ilgan ishlaridan pushaymon bo’ladi tushda devor soatga k’arash kelajakdagi tub o’zgarishlarga ishora k’o’l soati tushga kirsa o’ylab k’o’ygan ishlariga yo vak’t yetmaydi yoki mablag’.kimki tushida soat chik’k’illayotganini eshisa o’ngida yak’inlaridan kimdir uning yordamiga o’ta muxtoj ekan. 

SOVUN-agar tushingizda sovun yesangiz ishlaringizda k’iyinchiliklar bo’ladi Ibn siriyn tushda sovun yemak Harom molga ishoradir debdi o’z kiyimini sovun bilan yuvmok’ni gunoxlaridan pok bolmok’k’a yo’yadilar. 

SOY-kimki tushida soy boyida turganini korsa yuksak martabaga erishadi ammo soy boyida turib birdan soyga tushib kesa o’ngida k’andaydir bir taxlika bor tushida soyga tushib kesa va undan mashak’k’at bilan suzib chik’sa o’ngida barcha tashvishlardan k’utiladi suzib chik’olmasa buning aksi. 

SOMON-tushingizda somon ko’rsangiz o’ngingizda bemashak’k’at boylik topar ekansiz.

SOTUVCHI-kim tushida mato sotayotgan sotuvchini ko’rsa ulug’vorlikga erishadi ko’ylak sotib yurgan sotuvchini ko’rish janjal bo’lishiga ishora.

SOCH-kimki tushida k’uyuk’ va uzun bolganligini korsa xususan yoshlar ayollar va Harbiylar uchun boylik sharaf va uzok’ umr dalolatdir agar kimniki sochi tushida kal bolish darajasida tushib ketgan bo’lsa k’arzdor bo’lsa o’ngida k’utiladi sochlari orasida ok’ ko’rsa ongida solix farzand koradi birok’ bunday tushni ayol korsa eri tufayli tashvishga k’oladi kimki tushida soch oldiryotgan bo’lsa oziga berilgan omonatdan maxrum bo’ladi bunday tushni kambag’al ko’rsa k’ashshok’likdan k’utuladi.

SOCH O’RISH-k’izlar tushida soch o’rsa turmushga chik’ib xurmat ko’radi. 

SOK’OL-kim tushida sok’olning uzayganligini ko’rsa o’ngida xurmat va etiborga sazovor bo’ladi sok’olning kaltaligi shu xurmat va etiborning kamligidur tushda o’z sok’olini yulish isrofgarchilik va pushaymonni bildiradi agar ayol kishi tushida engagida sok’ol borligini ko’rsa o’ngida ketibk’olgan eri k’aytib keladi agar eri uyda bo’lsa ketib k’oladi agar beva bo’lsa erga tegadi xomilador bo’lsa o’g’il tug’adi agar tushida sok’ol chik’k’an xotinning o’g’li bo’lsa k’arindoshlar ichida eng ulug’i bo’ladi . 

SUV-tushda ilik’ suv ichmok’ tashvish va kasallikga ishora sovuk’ suvda yuvinmok’ sog’lik’ va k’uvonchdan dalolat. 

SUPURGI-supurgi ko’rish foydali bir mansabga erishishga ishora. 

SURNAY-agar tushingizda o’zingiz surnay chalsangiz yoki surnay chalinayotganini eshisangiz o’ngingizda biron Hayrli Habar eshitasiz. 

SUT-Halol k’ilingan molning suti k’onuniy yo’l bilan topilgan mulkga,Harom k’ilingan Hayvonning suti va achigan sut Ham tashvish va kasallikga dalolatdir. 

SUG’ORISH-kimki tushida ekin sug’oryotgan bo’lsa o’ngida do’stiga yordam beradi. SO’LAK-kimningki tushida og’zidan ko’p so’lak chik’ayotgan bo’lsa o’ngida ko’p mol topadi. 

SO’LAK-kimningki tushida og’zidan ko’p so’lak chik’ayotgan bo’lsa o’ngida ko’p mol topib yana ko’p mol yo’k’otar ekan. 

TAOM-tushda taom yemok’ xujjatli ishlarga beparvo k’arashni bildiradi, bu esa ishlarda chalkashliklarga olib keladi.yaxshi ulfatlar bilan tamlanish foydaga ishora. 

TAROK’-tabirchilar tushda tarok’ ko’rishini yo’l debdilar bunday tush ko’rgan odam foydali bir rafarga chik’ar ekan. 

TAXMON-ayollarning taxmonga ko’rpalarni taxlayotganlari tushingizda ayon bo’lsa bu safarga chik’ishingizga ishoradir. 

TAXTA-tushda k’urigan taxtani ko’rgan kimsaning atrofida zarar keltiruvchi odamlar bor. 

TASHNALIK-tushda tashnalikni ko’rish o’z etik’odidan k’onik’maslik. 

TAK’A-tushda tak’a ko’rish murod xosil bo’lishiga ishora 

TAXORAT-xox erkak xox ayol tushida taxorat olayotgan bo’lsa o’ngida gunoxlardan forig’ bo’ladi kimki tushida mukammal taxorat olayotgan bo’lsa o’ngida g’am andux kambag’allikdan k’utuladi ibodat oldidan oddiygina taxorat olayotgan odam o’ngida omonatdorlikdan xolos bo’ladi. 

TEMIR-tushda temir ko’rish mulk olish yoki jamiyatdagi o’rimga yo’yiladi. 

TEMIRCHI-kimki tushda unga temirchi asbobi tutk’azilsa u o’ngida sehirga duchor bo’ladi. 

TENTAK-donishmand bilan uchrashuvga ishora 

TER-kishining tushida badanidan ter ok’ayotgan bo’lsa, tez orada o’z ehtiyojlariga yarasha narsalarga ega bo’ladi. 

TESHA-tushingizda tesha bilan o’tin yorsangiz, o’ngizda yaxshi bir narsaga ega bo’lasiz. Bemor kishi tushida teshada o’tin yorsa, o’ngida shifo topadi. 

TESHIKKULCHA-tushda teshikkulcha ko’rish Hayotdagi sharafdan dalolat, boshk’a tarafdan bu tush sayohatga ham ishora. 

TIKAN-tushda tikan ko’rsangiz, o’ngingizda extiyot bo’ling sizga k’arshi k’andaydir fitna tayyorlanyapti. 

TIKUVCHI-tushingizda tikuvchi bo’lsangiz, o’ngingizda mol-mulk soxibi bo’lasiz. 

TIL-kimning tushida tili uzayib ketgan bo’lsa o’ngida ko’p gapiradi agar tilining nimagadir bog’langanini yoki tashk’ariga ag’darilib chik’k’anini ko’rsa o’ngidagi bezovtalik va tashvishdan dalolat tilida tuk ko’rsa Ham aynan shunday. 

TILHAT-agar tushinizda tilHat olsangiz va yoki biron to’lov Hak’ida chipta k’o’lingizga berilsa o’ngingizda mo’lchilikga erishasiz va baxtiyor bo’lasiz. 

TIMSOX-dushman bo’ladi dushmanning kuchliligi yoki ojizligi tushda ko’rilgan timsoxning Hajmiga k’arab belgilanadi.

TIPRATIKON-ko’ngilsizlik. 

 TISHLAR-tushda tishlarni ko’rish oila a’zolariga taluk’li. Oldingi tepadan va pasdan ikktadan tish ,,sinoib” deb ataladi sinoib farzandlarni, birodarlar va Hamshiralarni bildiradi. Sinoibga yak’in tishlar ,,robbiyat” deb ataladi va ular amaki va tog’alarni anglatadi. Robbiyatga yak’in bo’lgan tishlar ,,anibb” deb ataladi katta yoshdagilarga taluk’lidir. Jag’ tishlari tug’ilganlarni bildiradi, masalan yuk’ori jag’ tish ota tarafdagi k’arindoshlarga, pastgi ona tomon k’arindoshlarga ishora. 

TOBUT-agar kimki tushida bo’sh tobutni ko’rsa, demak tush sohibi ma’naviy jihatdan puch odam ekan. Kimki tushida tobut ichiga yik’ilib tushsa, o’ngida falokatdan ehtiyot bo’lib yurishi kerak.

TOVA-agar tushingizda tova ko’rsangiz, o’ngingizda baxtli bir xonadon soxibi bo’lasiz. 

TOVUS-Hayoldagi adolatli xukmdor. 

TOVUK’-xizmatchi ayol. 

TOJ-kimki tushida k’immatbaxo madanlar bilan bezatilgan toj ko’rsa o’ngida xokimyatga erishadi.

TOMOK’-kimki tushida burni to’lib tomog’iga ok’ib tushganligini ko’rsa o’limdan dalolat. 

TOMCHI-tushingizda ustingizdan nimadir tomayotganligini sezsangiz o’ngingizda bezgag bilan og’rizsiz agar maysa ustida yaltirab turgan tomchini ko’rsangiz boylik va xurmat topasiz. 

TONG-tushda tong otganini ko’rish muvaffak’iyatli ishlaringizga ishora. TOSH-g’am-andux. 

TOSHBAK’A-agar tushingizda toshbak’a ko’rsangiz o’ngingizda dinga kirib kelasiz va tak’vodor bo’lasiz.

TOSHKO’MIR-katta ko’ngilsizlikdan dalolat. 

TOG’-tushdagi tog’ aslida xukmdor ramzi kimki tushida tog’ tepasiga chik’sa o’ngida yuksak martabaga erishadi. 

TUGMA-bo’ydok’ odam tushida tugma k’adasa o’ngida albatta uylanadi umuman tushda tugma ko’rish yoki uni k’adash rizk’ning ko’payishiga boy bo’lishga mulkning ortishiga dalolat balog’atga yetgan k’iz er kishilar kostyumiga yaltirok’ tugma k’adayotgan bo’lsa barno va boy yigitning ko’nglidan joy oladi. 

TUZ-kimki tushida tuz yeb ketayotgan bo’lsa o’ngida tishi og’riydi. 

TULKI-tushingizda o’rmonda ketaturib tulkini tutib olsangiz Hayotingizda ximoyachi topiladi agar tulki k’o’lingizdan yulk’inib chik’ib ketgan bo’lsa ximoyachingiz va xomiyingiz sizni tashlab ketadi. 

TUNUKA-tushda tunuka korsangiz o’ngda janjal to’polonga ishoratbo’ladi 

TURP-tushda turp ko’rish o’nda k’ilingan Halol mexnatdan olinadigan foydaga yo’yiladi turp yemak sog’-salomatlikga ishora. 

TOYCHOK’-tushida toychok’ ko’rgan odam mustak’illikga erishadi. 

TUT-tushda tut ko’rish o’ngda sevinishga ishoradir Ibn Siriyn Har kim tushida tut pishig’i paytida tut ko’rsa va undan yesa Allox taolo unga g’oyibdan Halol mol ato k’iladi agar tut pishig’idan boshk’a paytda tush ko’rib tut yesa g’am anduxga k’oladi deb tabir k’ilingan. 

TUFLASH-tushda kimningdur basharasiga tuflagan bo’lsa basharasiga tufuk sachraga odamning ishlarida ziyon bo’ladi. 

TUYA-kimki tushida tuya ustida o’tirganligini ko’rsa safarga chik’adi ko’p tuyalarga ekanligini ko’rish katta mansabga ishora.kimgaki tushida tuya yak’inlashib kelayotgan bo’lsa o’ngida k’andaydir falokatdan extiyod bo’lmog’i kerak agar yuk ortilgan yuya biron shaHar yoki k’ishlok’k’a kelgan bo’lsa demak o’sha k’ishlok’ yoki shaHarda yuk’umli kasallik tark’aladi. 

TO’NG’IZ-kimki tushida o’ziga to’ng’iz xujum k’ilganligini ko’rsa o’ngida siyosatchilar Hak’ida yomon Habar eshitadi.

TO’G’NAGICH-g’iybat Hak’orat janjalga yo’yiladi.

 

UZUM-tushida uzum yegan kishi Hayotda ko’p achchik’liklar ko’radi. 

UY-kim tushida k’uvnok’ va baxtiyor odamning uyiga kirsa o’ngida g’am tashvish tortadi. 

UY SUPURISH-mexmon kelishiga ishora. 

UY ALMASHTIRISH-bu tush muHabbatga xiyonat deb tabir k’ilinadi. 

UY ALMASHTIRISH-bu tush muHabbatga xiyonat deb tabir k’ilinadi. 

UYLANISH-kimki tushida uylangan bo’lsa o’ngida o’sha tushdagi xotinning go’zalligini k’adar kuch va ak’lga ega bo’ladi. 

URUSH-tushda shaHarliklarning yov bilan urushayotganini ko’rish o’sha shaHarda ozik’ ovk’at k’immat bo’lishiga ishoradir agar tushda shaHarliklar xukmdorga k’arshi urush ochgan bo’lsalar davlatda tinchlik va Havfsizlikga yurtda farovonlikga dalolat tushda urush maydonidan k’ochish baxtga ishora. 

FARISHTA-kimki tushida muk’arriyb farishtalar-jabroil,ajroil,isrofil,mikoillarni shodu xurram ko’rsa diniy va dunyoviy ishlarda yuksak mak’omga erishadi istik’boliga bilimlar eshigi ochiladi falokatlarga uchramaydi bunday tushni bemor ko’rsa albatta tuzalib ketadi k’o’rk’uvda yurgan odam ko’rsa undan xolos bo’ladi kimki tushida farishtalardan biri bilan,aynik’sa azroil bilan kurashyotgan bo’lsa uning o’limi yak’in ekan tavba k’ilsin agar kimdir farishtalar bilan osmonda uchayotgan bo’lsa o’ngida sexrgar bo’ladi. 

FARROSH-kimki tushida o’zini farrosh sifatida ko’rsa o’ngida og’ir ishga yo’lik’adi. 

FERUZA-g’alaba,omad,uzok’ umr. 

FIL-tushda kimgadir fil xujum k’ilsa o’sha odam o’ngida falokatga yo’lik’adi kimki o’rgatilgan filning ustida ketayotgan bo’lsa martabasi ulug’ bo’ladi. 

FOL-aldov firibgarlik. 

HALTA-agar kimki tushida pul to’la Halta ko’rsa kambag’al bo’lsa o’ngida boyib ketishiga ishoradir. 

HAMIRTURUSH-tushida Hamirturush ko’rgan odamning ishlarining bitishi cho’zilib ketar ekan. 

HANJAR-Havf va tak’did 

HATNA(sunnat)-kimki tushida birovlar uni Hatna k’ilayotganini ko’rsa,o’ngida gunoxlaridan forig’ bo’lar ekan va MuHammad (sav) sunnatlarini to’lik’ ado etar ekan. 

XIZMATKOR-kimki tushida o’zining xizmatkor bolganini ko’rsa va sidk’idildan birovning xizmatini k’ilayotgan bo’lsa o’ngida martabasi yuksaladi Har kim tushida xizmatkorini ishdan bo’shasa o’ngida afsus chekadi tushingizda xizmatkorga ega bo’lsangiz bir k’ancha mashak’k’atlardan keyin muvaffak’k’iyatlarga erishingizga ishora 

XIZMATKOR-kimki tushida o’zining xizmatkor bolganini ko’rsa va sidk’idildan birovning xizmatini k’ilayotgan bo’lsa o’ngida martabasi yuksaladi Har kim tushida xizmatkorini ishdan bo’shasa o’ngida afsus chekadi tushingizda xizmatkorga ega bo’lsangiz bir k’ancha mashak’k’atlardan keyin muvaffak’k’iyatlarga erishingizga ishora. 

XONTAXTA-tushda xontaxta usti bo’sh bo’lsa kambag’allikdan dalolat xontaxta usti nematlarga to’la bo’lsa boyishga ishoradir. 

XOTINNI URISH-xiyonat kaltak yeyish ko’ngilsizlik. 

XUNUKLIK-tushda o’zini xunuk ko’rish o’ngdagi kasallik g’am va tashvishga yo’yiladi. 

XURMO-k’onuniy mulk va yaxshi so’z. 

XURMO DARAXTI-diniy bilimlarni tark’atyotgan olim. 

XO’ROZ-xizmatkor. 

CHAYON-ojiz dushman paydo bo’lishining timsoli bu dushmanning mak’sadi tush soxibining mulkiga ziyon yetkazmok’chi xolos agar chayon chak’sa bu dushmanning achchik’ tilidir. 

 CHAMAN-tushingizda chamanzor ko’rsangiz o’ngingizda do’stldringiz bilan baxtiyorlikda vak’t o’tkazar ekansiz. 

CHANA-tushda chana uchish o’ngdagi k’uvonchga ishora. 

CHANG-kimki tushida chang yutayotgan bo’lsa tez orada k’arib ketadi va xudoning g’azabiga yo’lik’adi. 

 CHAK’ISH-tushda jag’da biron narsani k’arsillatib chak’ish muvaffak’k’iyatli mexnatni anglatadi. 

 CHELAK-kimning tushida uydagi chelagi suvga to’la bo’lsa o’ngida yaxshi ishlarni amalga oshiradi chelak bo’sh bo’lishi ko’ngilsizlikga olib keladi chelak suvning ichida bo’lsa yorug’lug’ va obro’dir. 

CHIVIN-bexuda bexuda gaplarni eshitishga yo’yiladi. 

CHIROG’-kimki tushida yonib turgan chirog’ni ko’rsa salomatlik va uzok’ umr ko’rishiga ishora. CHOYSHAB-juftlik munosabatlarining bark’arorligi. 

CHOL-tushda keksa yoki o’rta yoshli odamni ko’rish yaxshilikga yo’yiladi agar yigit yoki k’iz tushida k’artayib k’olganligini ko’rsa uning jamiyatdagi obro’si oshadi ko’p bilimlarga ega bo’ladi umrining oxirida shuxrat topadi agar keksa odam tushida o’zini yosh ko’rsa o’ngida biron joyga boshlik’ bo’ladi. 

 CHUVALCHANG-kimki tushida chuvalchang yesa o’ngida uni omad yuksak martaba kutadi. 

CHUVALCHANG-kimki tushida chuvalchang yesa o’ngida uni omad yuksak martaba kutadi. 

CHUMOLI-kimki tushida uyiga chumolilar o’rmalab kiryotganini ko’rsa demak k’o’liga mulk kelar ekan.

CHUMCHUK’-kimki tushda chumchuk’ ko’rsa, yak’in odamlarining e’tibori va mehrini k’ozonadi. Tushida kasal chumchuk’ni ko’rsa o’ngida Hafa bo’ladi. 

SHAYTON-tushida yovuz ruxlarni ko’rgan odamni o’ngida ko’nilsizliklar kutadi.kimniki tushida shayton aldagan bo’lsa o’ngida u yurtidan va mulkidan uzok’ joylarga ketib k’oladi kimki tushida shayton bilan yovlashyotgan bo’lsa o’ngida dushmanidan g’olib keladi.

SHAMOL-agar tushda yok’imli shabada essa yaxshi Habarga yo’yiladi kuchli shamol yomon bir Habardan dalolat.

 SHARBAT-mevali sharbatni tushda ko’rish shirin suxbatga k’onuniy mulkga bilimga yaxshi xulk’atvorga ishora turli shirinliklarning Ham aHamiyati aynan shunday. 

SHAROB-tushda sharob istemol k’ilish o’ngdagi xursandchilik do’stlik umr uzok’ligiga dalolat. 

SHAHAR-dunyoviy odamlar tushlarida shaHar k’al’a yoki k’asr ko’rsalar xotirjamlik va Havfsizlikga ishora bunday tushni dindor odamlar ko’rsa extiyosizlik k’ilmaslikga ishora. 

 SHIPPAK-tushda kimki shippak kiygan bo’lsa kongilli safarga chik’adi shippagini yo’k’otib k’o’ygan bo’lsa o’ngida to’sik’larga duch keladi shippak sotib olish shaHarliklar uchun omad. 

SHIFT-shift yuk’ori martabali odam ramzi agar kimniki tushida ustiga shift k’ulab tushgan bo’lsa yuk’ori martabali odamdan unga ozor yetadi yoki safardan kimdir k’aytib keladi. 

EGIZAKLAR-kimki tushida egizaklarni ko’rsa o’ngida oilasida muHabbat va ishonch bo’ladi kasalvand egizaklarni ko’rsa o’ngida umidsizlik va kasallikga duch keladi. 

EGOV-tushda egov korishni bazi tabirchilar xotin bilan janjal bo’lishiga yo’yadilar ammo anig’i shuki tushida egov ko’rgan kishi o’ngida dushmani bilan yuzmayuz keladi. 

ELAK-tushda elak korgan kishi yoki elakda un elayotgan tush soxibi o’ngida boylikka erishadi. 

EMAKLASH-kImki tushida k’orni bilan sudralib emaklaganini ko’rsa o’ngida kasalga chalinib ishdan k’oladi agar tushida emaklashgaHam kuchi yetmay odamlardan yordam so’rayotgan bo’lsa gado bo’ladi. 

EMIZIKLI ONA-kimki tushida emizikli onani ko’rsa va u bolasini emizyotgan bo’lsa tush soxibining o’ngida ishlari o’nglashishi uchun yaxshi sharoit vujudga keladi. 

ECHKI-kimki tushida echki terisini yopingan bo’lsa biron martabali kishi amaldan sok’it bo’lib o’ladi agar echkini ushlab olgan bo’lsa yovuz ruxlar uning yelkasiga o’tirib oladilar. 

ESHAK-eshakni burungi mashoyixlar murod deb tabir k’ilganlar kimki tushida eshak ko’rsa o’ngida farzandlik bo’ladi eshak go’shtini yemok’ o’ngida o’ziga tegishli bo’lmagan narsa topadi. 

ESHIK-kimki tushida ochik’ eshikni ko’rsa o’ngdagi k’uvonch va iltifotga ishora yopik’ eshik pushaymonlik va ko’ngilsizlik ramzi. 

YUZ-kimki tushida o’z yuzining chiroyli va katta bo’lganligini ko’rsa bu jamiyatdagi yaxshi mak’omiga va farovon turmushiga ishora agar yuzining xunuk va kichkina bo’lganligini ko’rsa aksincha kim yuzida chang ko’rsa baxsizlik va buzuk’ turmushga dalolat. 

YULDUZ-kimki tushida yulduzlarning g’uj bo’lib turganligini ko’rsa, usha shahardagi buyuk odamlarning ishlari yaxshi ekan. 

YuK-agar tushingizda yuk tashiyotgan bo’lsangiz o’ngingizda hursand bo’lasiz, sizni yuksak bir mansab kutyapti.yuk k’anchalar og’ir bo’lsa, mansab ham shuncha yuk’oridir.tushda yuk ko’tarishni uzok’ va baxtiyor hayotga ham yo’yadi. 

YuNG-tushda yung ko’rish sharaf va hurmatga loyik’ kishini bildiradi.ammo tushda yung ork’alab yurish ork’adagi gap so’zlarga ishoradir.ok’ yung ko’rgan kishi o’ngida sevinadi, k’ora yung ko’rgan kishi o’ngida yuragi sik’iladi va tashvishga k’oladi. 

YuPK’A-dasturxonga yupk’a tortilganini tushda ko’rish, risk’ning mo’l bo’lishiga yoyiladi. 

YAYLOV-kimki tushida keng yaylovni ko’rsa va unda poda o’tlab yurgan bo’lsa xususan poda o’ziniki bo’lsa rizk’i mo’l bo’ladi. 

YALANGAYOK’ YuRISh-kimki tushida yalangayok’ yurganini korsa demak u tak’vador bo’ladiyu o’ngida baxsizlik onlari tugaydi tabirchilar aytishicha ayol kishi yalangayok’ yurganini korsa k’allig’i uchun yana Ham sevimlirok’ bo’lar ekan. 

YALASh-kimki tushida biron narsani maza k’ilib yalayotgan bo’lsa o’ngida yaxshi axlok’idan dalolat barmog’ini yalasa nechta barmog’ini yalagan bo’lsa o’shancha foydaga ega bo’ladi. 

 YALANG’OCh-tushida o’zini yalong’och ko’rsa o’ngida janjalli bir ishga bosh suk’adi.boshk’alarni yalong’och ko’rsa o’ngida uning Hasadgo’ylari to’g’ri yo’ldan chik’arishga Harakat k’ilishar ekan.shuningdek o’ngida kasalHam bo’lishi mumkin agar o’zingizning yalong’och turganingizni ko’rib k’olib uni yashirishga urinsangiz o’ngingizda gunoxga botiruvchi extiroslardan extiyod bo’lar ekansiz ayol o’zining yalong’och badaniga maxliyo bo’lib k’arab turgan bo’lsa o’ngida erkaklarning hxurmatiga sazavor bo’ladi  

YALANG’OCh AYOL-zarar keltiradigan yolg’onga yo’yiladi.

YANGITDAN TUG’ULISh-biron kishi yoki gunoxga botgan odam o’zining onadan k’ayta tug’ilganligini ko’rsa o’ngida tavba tazarru k’iladi.

O’LGAN SIChK’ON-kimki tushida o’lgan sichk’onni ko’rsa o’ngida moddiy k’iyinchiliklarni boshdan kechiradi. 

O’LIM-kimki tushida o’lgan bo’lsa va buning ustiga o’z uyida bo’lsa o’ngida safarga chik’adi agar muxojirlikda bo’lsa vataniga k’aytib keladi xibsda bo’lsa ozod bo’ladi. 

O’RDAK-o’rdakning tushda g’ag’illashi mazlumlar nolishiga ishora. 

RIM-kim tushida o’rim yig’im ishlarini ko’rayotgan bo’lsa o’ngida ro’zg’ori to’kis bo’ladi. 

O’ROK’-kimning tushida unga orok’ bersalar tush soxibi o’ngida ko’ngilsizlikga duch keladi. 

O’ChOK’-tushda kim o’chok’ ko’rsa,o’ngida badavlat ro’zg’orli bo’lishga ishoradir.agar tush sohibining tushida o’chok’ buzilgan bo’lsa, o’ngida ne’mat va rohatini yo’k’otadi.

O’K’IY OLMASLIK-kimki tushida kitob o’k’iy olmayotganini ko’rsa,o’ngida mashak’k’atli ahvolga tushadi. 

O’K’-kimki tushida o’k’ otib, o’k’ mo’ljalga tekkan bo’lsa istaklari ijobad bo’ladi. 

O’G’RILIK-tushida biron narsani o’g’irlagan bo’lsa o’ngida omadsizlikga uchraydi.

 K’ABR-kimki tushida k’abr k’azilayotganligini ko’rsa o’ngida yangi uy k’uradi.

K’ABRISTON-kimki tushida k’abristonni ko’rsa yoki uning ichida aylanib yurgan bo’lsa o’tmish gunoxlari uchun o’ngida nadomad chekadi.

K’AYIK’-kimki tushida k’ayik’ tuzatayotgan bo’lsa o’ngida uni yovuz ruxlar minib olib o’z yo’liga soladi.

K’AYMOK’-tushingizda k’aymok’ yesangiz o’ngingizda foydali va daromadli ishga k’o’l urasiz.

 K’ALAM-Allox man etilgan ishlarni bajarishga ishora.

K’ALK’ON-do’st va birodarga ishora.

K’AMISH-ishdagi muvaffak’k’iyat.

K’ANOT-agar kishi tushida k’anotga ega bo’lib uzok’ vak’t uchib yurgan bo’lsa demak hayotda hali oyok’k’a turmabdi martabali odam bunday tush ko’rsa o’ngida omad yuz o’giradi oddiy odamga bu tush baxsizligiga o’zi sababchi ekanligini namoyon etadi agar kishi uzok’ uchsa erga k’o’nsa k’aytadan ucha olmasa jamiyatdagi axvoli yomon ekan agar k’ayta ucha olsa Hayotiy asoslari mustaxkamdir.agar kishi yer ustida uzok’ vak’t k’anot k’ok’ib uchsa boy bo’lsa boyligini yo’k’otadi oddiy odamga omad kulib bok’adi agar kishi

K’ARZ BERISH-adashish Hatolik pushaymonlik.

K’AROK’CHI-tushida k’arok’chi ko’rgan odam o’ngida biron narsasini yok’otadi.

 K’ARG’A-tushda k’arg’a go’shtini tanovul k’ilish boylikga ishora.

K’ARG’A K’AG’ILLASHI-ayol tushida k’arg’a k’ag’illaganini eshisa xomilador bo’ladi.

K’ASAM-tushingizda to’g’ri k’asam ichsangiz o’ngingizda dushmaningiz g’olib kelasiz.

K’ASIDA-agar tushingizda k’asida o’k’isangiz o’ngingizda dushmaningiz ustidan g’olib kelasiz.

K’ASSOB-notanish k’assobni tushda ko’rish o’lim farishtasini ko’rish ramzidir.

K’ATL-tushda k’atlni ko’rgan odam o’ngida Hafa bo’ladi agar o’zini k’atl etishyotgan bo’lsa o’ngida baxtiyorlikga erishadi.

K’IZ-kimki tushida k’izni uchrasa o’ngida roHat va farog’at topadi agar balog’atga yetmagan k’izni uchrasa farovonlik va jamiyatda sharafli mak’om topishiga ishora agar tushida chiroyli juvon namayon bo’lsa o’ngida boylik topib k’uvonadi.

K’IMOR-tushida k’imor o’ynayotganini ko’rgan odam o’ngida ko’ngilsizlikga duchor bo’ladi k’imor o’ynab yutsa o’ngida dushman ortiradi yutk’izsa odamlar orasida nimadir sabab bilan masHara bo’ladi.

K’ILICH-k’ilich xukmdorni farzandni xotinni yoki viloyatni anglatadi kimki tushida beliga k’ilich osib yurgan bo’lsa davlat mik’yosida amalga minadi yoki yaxshi xotinga uylanadi yoxud farzand ko’radi agar tushida beliga bog’langan k’ilich uzulib tushgan bo’lsa o’ngida amaldnr bo’lsa amalidan ayriladi farzand bo’lsa o’ladi yoki xotiniga talok’ beradi.

K’IMIZ-tushda k’imiz ichgan odam o’ngida parishonxotir bo’lib k’oladi.

K’ISHLOK’-farovonlik va baxtiyorlikga ishora.

K’ON-kim tushida k’onli ko’lmakga yik’ilib tushsa boylik va xotirjamlik topadi agar ko’ylagida k’on ko’rsa va bu k’on k’ayerdan yuk’ib k’olganligini bilmasa demak uni bexudaga biron narsada ayblashar ekan tushda inson k’onish ichyotgan bo’lsa nok’onuniy ravishda boylikga ega bo’lar ekan burnidan k’on ok’ayotgan bo’lsa jinoiy yo’l bilan mulk topadi.

K’OP-tushda bo’sh k’op ko’rish yaxshilikga yo’yilmaydi harxolda k’ashshok’likka dalolat ammo k’opning ichini to’la ko’rish ko’p mol egasi bo’lmok’k’a ishoradir.

K’OPK’ON-tushida k’opk’on k’o’ygan odam o’z mak’sadiga erishish uchun hamma narsaga tayyor ekan agar tush soxibining o’zi k’opk’onga tushsa demak o’ngida rak’iblari g’olib keladi kimki tushida birovni k’opk’onga ilintirsa o’ngida hamma ishlari yaxshi bo’ladi k’opk’onni bo’sh ko’rish yak’in kunlardagi omadsizlikdan dalolat.

K’ORA BULUT-ok’ bulut va k’ora bulut-adolat bilan ish ko’radigan xukmdor yoki boshlik’ ramzi momok’aldirok’ yoki chak’mok’ bilan keladigan k’ora bulut-zulmkor xukmdor.agar kimniki tushida bulut butun osmonni k’oplab olgan bo’lsa va u momok’aldirok’siz va chak’mok’siz bo’lsa alloxning marHamatiga sazovor bo’ladi.

K’ORA BULUT-ok’ bulut va k’ora bulut-adolat bilan ish ko’radigan xukmdor yoki boshlik’ ramzi momok’aldirok’ yoki chak’mok’ bilan keladigan k’ora bulut-zulmkor hukmdor.agar kimniki tushida bulut butun osmonni k’oplab olgan bo’lsa va u momok’aldirok’siz va chak’mok’siz bo’lsa alloxning marhamatiga sazovor bo’ladi.

K’OROVUL-tushda k’orovul ko’rish avvalo tinch eminlikga ishora so’ng kuchk’udrat orttirishiga yo’yiladi.

K’ORATUT-tushingizda k’oratut ko’rsangiz o’ngingizda daromadingiz ortib boy bo’lasiz.

K’OCHOK’-tushda k’ochok’ bo’lish o’ngdagi Havf va taxdiddan ogoxlantiradi.

 K’OSH-kimki tushida k’osh ko’rsa Hayotda bir muncha to’sik’larni engib o’tishga to’g’ri keladi.

K’UDUK’-suvi to’la k’uduk’ yaxshilikga yo’yiladi agar k’uduk’dan suv toshib chik’ayotgan bo’lsa mulk toplashga ishoradir.

K’UYOSH-tushdagi k’uyosh-xukmdor ramzi kimki tushida o’zining k’uyosh nurlariga g’ark’ bo’lganligini ko’rsa o’ngida ishlari yaxshi bo’ladi agar tushida k’uyosh atrofida k’ora bulutlarning suzib yurganligini ko’rsa o’ngida g’amga botadi va ishlari ork’aga ketadi.

K’UZG’UN-baxsizlik,zarba,o’lim,kasallik.

K’UL (cho’ri)-kimki tushida cho’ri sotib olgan bo’lsa o’ngida istaklari ijobat bo’ladi agar kimki tushida yoshgina k’uling katta bo’lib k’olganini ko’rsa o’ngida buzuk’likni tashlaydi tushda k’ul sotib olish k’uvonchdan k’ulni sotish g’am anduxdan dalolat kimki tushida o’zining k’ul k’ilib sotilayotganini ko’rsa bu tush kambag’al uchun farovonlik boy odamga tashvish bemorga tuzalishdir.

K’ULOK’-kimniki k’ulog’i uzulib tushgan bo’lsa k’izi o’ladi yoki xotiniga talok’ beradi agar k’ulog’ini tozalayotgan bo’lsa k’uvonchli Habar eshitadi o’zining garang bo’lganligini ko’rsa diniy va ilmiy ishlarida zavol bo’ladi k’ulog’ining ichiga k’umursk’a kirsa o’limidan dalolat kimki k’ulog’ining yovvoyi Hayvon yoki filnikidek katta bo’lsa g’aroyib vok’ealar eshitadi.

 K’ULF-tushda eshikga k’ulf osish o’ngdagi muammolarni Hal k’ilishdan k’ochishga ishora.osilgan k’ulf-do’stlarning xiyonati.kalit soladigan teshiksiz k’ulf tush soxibining o’ngida ishi tez orada Hal bolmasligidan dalolat.kimki tushida g’alati shaklda k’ulfni ko’rsa,o’ngida k’izik’ vok’ealarning guvoxi bo’ladi

K’URON-kimki tushida k’uron o’k’iyotgan bo’lsa donolikdan dalolat.

K’USISH-kimki tushida ko’ngli aynib k’ussa o’ngida gunoxlari uchun tavba k’iladi yoki biron k’ilgan ishidan pushaymon bo’ladi.

K’UCHOK’LASH-tushda o’z erini yoki xotinini bemalol yoki g’amginlik bilan k’uchok’lash oilaviy janjalga ishoradir tushda o’z yak’inlarini k’uchok’lash janjal va kasallikga dalolat.oshik’ o’z mashuk’asini tushida k’uchok’lasa Ham shunday bo’ladi agar tushingizda kimnidur k’uvonch bilan k’uchok’layotgan bo’lsangiz o’ngingizda baxtiyor bolasiz tushda notanish odamni k’uchok’lar kutilmagan mexmonga ishora bo’ladi.

K’USH-kimki tushida k’ush ko’rsa bir paytlar yo’k’otgan narsasi k’o’liga k’aytadi. K’O’ZIK’ORIN-tushda k’o’zik’orin ko’rgan yoki tergan odam o’ngida muvaffak’iyatga erishadi.

K’O’Y-tushda k’o’y ko’rish Harbiy o’ljaga ishora agar kimki tushida juda ko’p k’o’y sotib olgan bo’lsa o’ngida k’andaydir jamoaga boshlik’ bo’ladi boshk’a Hayvonlarga ega bo’lish Ham shuni anglatadi kimki k’o’y so’yilganligini ko’rsa xukmdordan manfaat ko’radi.

K’O’Y GO’SHTI-tushda k’o’y go’shti yemok’ ishdagi omadga yo’yiladi.

K’O’LLAR-kimki tushida notanish ayolning yalong’och k’o’llarini ko’rsa o’ngida mulkga ega bo’lib dunyoviy ishlari yaxshi bo’ladi kimniki k’o’llari bog’langan bo’lsa ishidan yoki dinidan maxrum bo’ladi agar k’o’llari k’uriganini yoki kuchsiz bo’lib k’olganini ko’rsa yak’inlari uni tashlab ketadilar k’o’llarni ko’pligini ko’rsa o’ngida ajoyib ishlarni amalga oshiradi sharti shuki tush soxibi vijdonli odam bo’lsa.agar vijdonsiz odam bo’lsa buzuk’ va jinoiy ishlarini ko’paytiradi kimningki k’o’llari xinolangan

K’O’LTIK’TAYOK’-kimki tushida k’o’ltik’tayok’ga tayanib yurgan bo’lsa birovdan yordam olishiga yo’yiladi.

K’O’RK’UV-tushingizda biron narsadan k’o’rk’k’an bo’lsangiz o’ngingizda asabiy xolatda bolasiz bu asabiylik ishingiz bilan bog’lik’.agar tushingizda o’zingiz birovni k’o’rk’itgan boksangiz o’ngingizda k’arindoshlaringiz va yak’inlaringizni biron yangilik aytib Hayron k’oldirasiz.

K’O’G’A-kimki tushida shakark’amish yesa o’ngida boshk’alarga shirin muomila k’iladi.

G’ALTAG IP-kimki tushida g’altag ip ko’rsa,lekin uni chigallantirmasa o’ngida rizk’ va foyda ko’radi.

G’AMGINLIK-kimki tushida g’amgin bo’lsa o’ngida nimadandir uyatga k’oladi.

G’ASSOL-agar tushingizda g’assol ko’rsangiz extiyod bo’lishingiz kerak bo’ladi chunki g’assolni tushda ko’rish kasallikga ishoradir.

G’IJJAK-agar tushingizda g’ijjakni ko’rsangiz yoki uning polasini eshisangiz boshlab k’o’ygan ishlaringiz tez orada nixoyasiga yetar ekan.

G’IYBAT-turar joyni o’zgartirishga yo’yiladi.

G’ILDIRAK-tushida g’ildirak ko’rgan odam o’ngida egizak farzand ko’radi.

G’ISHT-tushingizda g’isht ko’rsangiz bu tushni xech kimga aytmang va extiyod bo’ling:bu tush to’g’ri yo’ldan adashishingizga va do’stlaringizdan ajralib k’olishingizga ishoradir.tushda g’isht ko’rish o’ngdagi yo’lga k’o’yilmagan tijorat ishlaridan va maxbuba bilan munosabatlarning yaxshi emasligidan dalolatdir ammo tushingizda terlab-pishib g’isht k’uyayotgan bo’lsangiz demak o’z g’ayratingiz va Harakatlaringiz bilan xech k’achon boylik to’play olmas ekansiz,pishik’ g’ishtlarni taxlayotgan bo’lsangiz

G’ISHT TERUVCHI-tushda g’isht teruvchini ko’rish ishdagi k’iyinchiliklardan dalolat.

G’OZ-kimki tushida g’oz ko’rsa o’ngida yo mansabga erishadi yoki odamlar o’rtasida mavk’eyi ortadi.tushda g’ozlarning uzluksiz g’ag’illashlari o’ngda baxsizlik keltiradi g’ozlarni chak’irish va ularga don berish mulkga ega bo’lishga ishoradir g’ozlarning jimo k’ilayotganlarini ko’rish sizni sevgilingizga bo’lgan sadok’atga va u bilan yaxshi muomilada bo’lishga davat etadi.

 G’OZ VA TOVUK’ GO’SHTI-tushida tovuk’ go’shtini ko’rgan yoki yegan kishi xotin tomonidan foyda ko’radi.g’oz go’shtini ko’rgan yoki yegan kishi sudxo’rlikdan foyda ko’radi.

G’OR-agar tushingizda g’or korsangiz o’ngingizda murodlaringiz hosil bo’ladi demak sizning himoyachi do’stlaringiz va sizni k’o’llab k’uvvatlaydigan ulug’ kishilar bor.

G’URRA-kimki tushida peshonasining g’urra bolganligini ko’rsa o’ngida o’z obro’si to’kiladi. HAJ-kimki tushida Haj k’ilayotganini ko’rsa barcha mashak’k’atu falokatlrdan va g’am anduxlardan beHavf bo’ladi.

HAYVONNING BOLALASHI-Hark’anday Hayvonning bolalashini tushda ko’rish farzand tug’ilishiga ishoradir.

HAYZ-agar ayol kishi tushida o’z vak’tidan oldin Hayz ko’rgan bo’lsa o’ngida biron yomon ishni sodir k’iladi.

HALOKAT-kimki tushida yo’lda avtomobil Halokatiga uchrab tirik k’olsa o’ngida bo’ladigan falokatli xodisalardan extiyot bo’lmog’i lozim.

HAMMOM-kimki tushida Hammomda cho’milyotganini ko’rsa g’am tashvishdan Halos bo’ladi agar Hammomni suvsiz ko’rsa ayollar tamonidan ko’ngilsizlik ro’y beradi.

HAMSHIRALAR-agar kishi tushida opasini yoki singlisini ko’rsa o’ngida xushHabar oladi.

HARAM-sevgi mojarolari,rashk’,xiyonat,muvaffak’iyatsiz nikox.

HARFLAR-ayol tushida sevgilisi nomini bosh harfini yozayotgan bo’lsa sevgilisi unga kopda etibor k’ilmas ekan ayol esa bu etiborni k’anday k’ozonishni bilmas ekan kimki tushida Harflardan soz yasay olmayotgan bo’lsa ongidagi rohatdan extiyot bolmogi kerak agar kishining tushiga xorijiy Harflar kirsa va ularni tushunmayotgan bo’lsa ongida ozi uchun Hatarli bolgan biron k’arorga keladi.

XIBS-kimki tushida xibs k’ilingan bo’lsa,o’ngida kutilmagan tasodifga uchraydi.

HOVLI-kimki tushida xovlini chinnidek tozalanganligini ko’rsa-k’uvonch, itirk’in xovli-ko’ngilsizlik.

XOVUZ-tushda ko’lni ko’rmak-mo’l ko’lchilik ramzi.

XOLVA-tushda xolva ko’rish va eyish uch narsaga yo’yiladi:boylikga,ilmga,iltifotga,shirin so’zlar tinglashga

XOMIY-tushida xomiy ko’rgan odam manfaat topadi.

 XOMILADORLIK-k’iz tushida xomilador bolganini korsa o’ngida uni nomussizlik kutadi xomilador ayol bunday tush ko’rsa yengilgina k’utuladi,bunday tushni Hali bola kutmayotgan ayol ko’rsa;oilasining mustaxkam emasligidan dalolat.Kimki orik’ xomilador ayol bilan uchrashib k’olsa yak’in orada unga omad yor bo’ladi.

XOSIL-tushingizda dalada katta xosil toplasangiz,o’ngingizda katta foyda olishingizga ishoradir.Agar ayol kishi tushida xosil yig’ayotgan bo’lsa,kimki undan k’arz bo’lsa o’ngida yarmini beradi yoki sepining yarmi k’aytadi.

XUJJAT-kimki tushuda muxim xujjat bilan shug’ullanayotgan bo’lsa,ishi sudga tushadi.K’iz bola shunday tush korsa sevgilisining xulk’-atvoridan norozi bo’ladi.

XUKMDOR-kimniki tushida xukmdor biron joyga tasodifan kelgan bo’lsa,o’sha joyda ziyon va zaxmat bo’ladi.Agar o’sha joyga xukmdor tashrifi doimiy bo’lsa,farovonlik yuz beradi.Kimki tushida tarix xukmdorning o’lganligini ko’rsa,u xolda xukmdorning farmonu ko’rsatmalari amalda bo’lar ekan.Agar kimki tushida xukmdor bilan birga to’rda o’tirib biron narsa yeyotgan bo’lsa to uyk’udan ko’zini ochguncha oldidan dasturxon yig’ishtirilmagan bo’lsa uzok’ umr ko’rishga dalolatdir.Kimki xukmdorga yak’in odam bolmasa.

XUSNBUZAR-kimki tushida yuzida ko’p xusnbuzar ko’rsa.fosik’ ishlarining ko’pligiga ishora.Yuzdagi yiringlab turgan xusnbuzar yorilib ketishini korish omadga ishora.Ayol yuziga xusnbuzar toshgan erkakni ko’rsa,buzuk’ bir odamga ro’para keladi.

XUSHBO’Y O’TLAR-xushbo’y o’tlarni ko’rsangiz va xidlasangiz foydali ishlarga k’o’l urasiz.Xushboy,birok’ k’urigan o’tlarni ko’rish kasal bolishga ishoradir. Xushtak-tushingizda xushtak ovozini eshisangiz yoki ozingiz chalsangiz,o’ngingizda foyda olish mak’sadida buzuk’ va yaramas ishlarni k’ilar ekansiz.K’iz tushida xushtak chalsa,yomon xulk’i uchun gap-so’zga k’oladi.Ko’pchilik sizga k’arab xushtak chalayotgan bo’lsa,jamiyatda sizga korsatilgan xurmat yo’k’olar ekan.


tush tabiri, tush tabiri tushda, tush tabiri kitobi, tush tabiri ilon, tush tabiri bo, tush tabiri yangi

Previous articleИсмлар маъноси- ўғил ва қиз болалар учун
Next articleSevgi haqida she’rlar