Sektalar – Секталар

0

Missionerlik dinlar orasidagi tabiiy muvozanatning buzilishi, dinlararo ziddiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi qonunga zid bo‘lgan illatlardan biridir. Bugun ayrim sekta va guruhlar missionerlik faoliyatini jamiyatni ichidan yemirish, g‘arazli maqsadlarga erishish yoki pul topishga yo‘naltirganlar. Ularning bu faoliyati minglab insonlar, ayniqsa, yoshlarning hayoti, sog‘lig‘i va ruhiyatiga jiddiy tahdid tug‘diradi.


Sekta — faqat o‘zini «haq din», insonlarni «najotga yetkazuvchi» deb da’vo qiladigan, aslida esa muayyan siyosiy va iqtisodiy maqsadlarni ko‘zlaydigan guruhdir.


Ko‘pchilik sektalar «Vatan» tushunchasini umuman inkor qiladilar. Bu esa insonlarda Vatandan begonalashish, uning taqdiriga nisbatan loqaydlik va befarqlik kayfiyatining shakllanishiga olib keladi.

Ayrim missionerlik tashkilotlari o‘z a’zolariga harbiy xizmatga borishni taqiqlaydi. Bu kabi g‘oyalarga qat’iy sadoqatning talab etilishi o‘z mohiyatiga ko‘ra, milliy xavfsizlikka to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahdid tug‘diradi. Ayrim sektalar esa «Bibliya»dagi ba’zi ko‘rsatmalarni g‘ayriinsoniy mazmunda talqin qiladilar. Ba’zi sektalarda bir insonning qonini boshqasiga quyish gunoh hisoblanadi. Inson hayoti uchun kutilmagan vaziyatlarda qon quyish hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini inobatga oladigan bo‘lsak, bunday g‘oyaviy targ‘ibot fojiaviy oqibatlarga olib keladi.


Missionerlarning maqsadi ma’lum xalqlar o‘rtasida o‘z e’tiqodiga nisbatan shubha paydo qilib, asta-sekin ularda o‘z ota-onasi, millati, Vataniga nafrat uyg‘otishdir


Batafsil >> Missionerlik — yoshlar kelajagiga tahdid

Previous articleMissionerlik — yoshlar kelajagiga tahdid
Next articleSekta nima? Секта нима?