Injillashtirish nima? Инжиллаштириш нима?

# SavolInjillashtirish nima? Инжиллаштириш нима?# JavobInjillashtirish – missionerlik tashkilotlari tomonidan Injilni keng tarqatish ma’nosida ishlatiladigan atama. Ba’zida bu so‘z missionerlikning sinonimi sifatida ham qabul...

Ibroniy nima? Иброний нима?

# SavolIbroniy nima? Иброний нима?# JavobIbroniy (ibr. «ever», «avar» – narigi tomonning odami, kechib otgan) – yahudiylarning manbalardagi nomlaridan biri. «Ibroniy» atamasi Ibrohim (a.s.)ning...

Gunoh nima? Гуноҳ нима?

# SavolGunoh nima? Гуноҳ нима? Гунох нима?# JavobGunoh (fors. — jinoyat, ayb; asli shu ma’nodagi arab. «junoh» so‘zidan olingan) — shariat qonunlariga va diniy...

Esxatologiya nima? Эсхатология нима?

# SavolEsxatologiya nima? Эсхатология нима?# JavobEsxatologiya – dunyoning oxiri, narigi dunyo, jannat, do‘zax haqidagi tasavvurlar majmuyi.

Dinlarni tasniflash nima? Динларни таснифлаш нима?

# SavolDinlarni tasniflash nima? Динларни таснифлаш нима?# JavobDinlarni tasniflash – dinlarni o‘rganishda ularning tarixi, e’tiqodiy asoslari, aqidalari, shuningdek, bir–biriga ta’siri kabi jihatlarini e’tiborga olish.

Diniy tashkilot nima? Диний ташкилот нима?

# SavolDiniy tashkilot nima? Диний ташкилот нима?# JavobDiniy tashkilot — fuqarolarning dinga e’tiqod qilish, ibodat, rasm–rusumlar va marosimlarni birgalikda ado etish maqsadida tuzilgan ko‘ngilli...

Diniy sekta nima? Диний секта нима?

# SavolDiniy sekta nima? Диний секта нима?# JavobDiniy sekta – ma’lum bir dindagi rasmiy aqidalarga zid ravishda ajralib chiqqan yoki mavjud dinlar va konfessiyalarga...

Diniy bag‘rikenglik nima? Диний бағрикенглик нима?

# SavolDiniy bag‘rikenglik nima? Диний бағрикенглик нима? Диний багрикенглик нима?# JavobDiniy bag‘rikenglik – xilma-xil diniy e’tiqodga ega bo‘lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda buyuk...

Bibliya nima? Библия нима?

# SavolBibliya nima? Библия нима?# JavobBibliya (yunoncha — «kitoblar») – yahudiylik va xristianlik dinlarining asosiy muqaddas manbasi. Yahudiylar «Bibliya»si «Kitve kadesh» va «Tanax» ham deb...

Banu Isroil («Isroil o‘g‘illari») nima?

# SavolBanu Isroil («Isroil o‘g‘illari») nima? Бану Исроил («Исроил ўғиллари») нима?# JavobBanu Isroil («Isroil o‘g‘illari») – yahudiy xalqining nomlaridan biri. «Ibtido» kitobida keltirilishicha, bugungi kunda...

Ateizm nima? Атеизм нима?

# SavolAteizm nima? Атеизм нима?# JavobAteizm (grekcha atheos — xudosiz) – lug‘aviy ma’nosi Xudodan yuz o‘girish, Xudoni inkor etgan holda inson aql-idrok kuchini iqror etish...

Ash’ariylik nima? Ашъарийлик нима?

# SavolAsh’ariylik nima? Ашъарийлик нима?# JavobAsh’ariylik – islom dini sunniylik yo‘nalishidagi ikki aqidaviy maktabning biri.Batafsil >>

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi