Konstitutsiya Muqaddima: maqsad va vazifalari

0

Konstitutsiya muqaddimasi haqida. Konstitutsiya Muqaddima: maqsad va vazifalari. Конституция Муқаддима: мақсад ва вазифалари. Конституция Мукаддима: максад ва вазифалари.

Konstitutsiyaning kirish qismi Muqaddima (preambula; kirish)dir. Unda O’zbekiston taraqqiyot yo’lining maqsadlari, vazifalari va prinsiplari qisqacha shaklda sanab o’tiladi.

Muqaddimaning muhimligi shundaki, Konstitutsiya matnida bayon etilgan barcha qoidalar unda e’lon qilingan quyidagi asoslar va prinsip- larga mos kelishi kerak, jumladan:

  • inson huquqlariga rioya qilish;
  • davlatchilik negizi – suverenitet;
  • mamlakatni milliy davlatchilik tarixiy tajribalariga tayanib rivojlantirish;
  • demokratiya va ijtimoiy adolat ideallarini tan olish;
  • xalqaro huquqning umume’tirof etilgan normalarini tan olish;
  • insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etish;
  • fuqarolar tinchligi va milliy totuvligini ta’minlash.

Yodda tuting!

Konstitutsiya Muqaddimasi – Asosiy qonun qabul qilinishiga sabab bo’lgan prinsiplar to’g’risida xalqning tantanali bayonotidir. Muqaddimada Konstitutsiya mamlakat xalqi nomidan e’lon qilinishi va uning orzu-armonlari, niyatlari va zimmasiga oladigan majburiyatlari aks ettiriladi.


Batafsil >> 2-§. O’zbekiston respublikasi konstitutsiyasi mundarijasi va tavsifi

Previous articleO’zbekiston respublikasi konstitutsiyasining asosiy mundarijasi
Next articleO’zbekiston respublikasi konstitutsiyasining ustunligi