Demokratiya nima?

0

Demokratiya nima? Демократия нима?

“Demokratiya” – yunoncha so‘z bo‘lib, “xalq hokimiyati” deganma’noni anglatadi.

Previous articleSiyosiy tartibot (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi
Next articleDemokratik tartibot belgilari nima?