Demokratiya nima?

0

Demokratiya nima? Демократия нима?

“Demokratiya” – yunoncha so‘z bo‘lib, “xalq hokimiyati” deganma’noni anglatadi.