Kompyuter va kompyuter turlari

0

Bugungi kunda foydalanilayotgan zamonaviy kompyuterlarga XX asrning 40-yillarida asos solingan bo‘lib, ularning yaratilishi insoniyatning buyuk kashfiyotlaridan sanaladi.

Kompyuter inglizcha «computer» so‘zidan olingan bo‘lib, «hisoblagich» ma’nosini anglatadi.

Kompyuterlar insonlarning kundalik hayotida muhim vazifalarni baja- rayotganligi tufayli unga bo‘lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. Chunki kompyuterlar yordamida turli ko‘rinishdagi axborotlarni izlash, toiplash, saqlash, qayta ishlash va uzatish kabi vazifalarni yengillik bilan tezda amalga oshirish mumkin (rasm).

Zamonaviy shaxsiy kompyuterlarning bir necha turi mavjud (2-rasm).

Previous articleAbdulla Qodiriyning Hayoti va ijodi
Next articleCho’lponning hayoti va ijodi. «Oydin kechalarda» hikoyasi