Muqobillik nima? Муқобиллик нима?

0

# Savol

Muqobillik nima? Муқобиллик / мукобиллик нима?

# Javob

Muqobillik — saylanadigan lavozimlarga nomzodlaming ikkitadan kam bo’lmasligi qoidasi.

Previous articleBayroq nima? Байрок нима?
Next articleRamz nima? Рамз нима?