Omonat nima? Омонат нима?

# SavolOmonat nima? Омонат нима?# JavobOmonat — mablag’ni jamg’arish va ko’paytirish maqsadida ma’lum ustama haq — foiz evaziga bankka qo’yish.Omonat deb bankka mablag’ni jamg’arish...

Investitsiyalar nima? Инвестициялар нима?

# SavolInvestitsiya / Investitsiyalar nima? Инвестиция / Инвестициялар нима?# JavobInvestitsiyalar (ing. Investments) — yangi korxonalarni tashkil qilish, mavjudlarini modernizatsiya qilish, yangi texnologiya va texnikani...

Jamg’arma nima? Жамғарма нима? (iqtisodiyot)

# SavolJamg’arma nima? Жамғарма / жамгарма нима? (iqtisodiyot)# JavobJamg’arma — kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun jamg’ariladigan pul.Batafsil >> 14-§. Jamg’arish va sug’urta

14-§. Jamg’arish va sug’urta

Jamg’arish va sug’urta. Жамғариш ва суғурта. Жамгариш ва сугурта.Faollashtiruvchi savol va topshiriqlarYuqorida keltirilgan rasmlarda turli xil muassasalar pulingizni jamg’arishda yoki uni siz uchun foydali...

Real daromad nima? Реал даромад нима?

# SavolReal daromad nima? Реал даромад нима?# JavobReal daromad — nominal daromadning muayyan davrdagi narxlar zgarishiga nisbatan qiymati.Batafsil >>

Nominal daromad nima? Номинал даромад нима?

# SavolNominal daromad nima? Номинал даромад нима?# JavobNominal daromad — ma’lum davr davomida alohida olingan shaxs yoki oila tomonidan qo’lga kiritilgan daromad miqdori.Batafsil >>

Tadbirkorlik foydasi nima? Тадбиркорлик фойдаси нима?

# SavolTadbirkorlik foydasi nima? Тадбиркорлик фойдаси нима?# JavobTadbirkorlik foydasi — tadbirkorlik faoliyati natijasida qo’lga kiritiladigan daromaddan kelgan foyda.Batafsil >>

Omonat foizi nima? Омонат фоизи нима?

# SavolOmonat foizi nima? Омонат фоизи нима?# JavobOmonat foizi — omonatga qo’yilgan pul mablag’idan foydalanganlik uchun to’lanadigan qo’shimcha haq.Batafsil >>

Ijara haqi (renta) nima? Ижара ҳақи (рента) нима?

# SavolIjara haqi (renta) nima? Ижара ҳақи / хаки (рента) нима?# JavobIjara haqi (renta) — birovning mulkidan foydalanganlik uchun to’lanadigan haq.Batafsil >>

Boylik nima? Бойлик нима?

# SavolBoylik nima? Бойлик нима?# JavobBoylik — kishining barcha insoniy va moddiy kapitallari yig’indisi.Batafsil >>

Moddiy kapital nima? Моддий капитал нима?

# SavolModdiy kapital nima? Моддий капитал нима?# JavobModdiy kapital — jamg’arilgan daromadning moddiy mulkka aylangan qismi va pul mablag’lari.Batafsil >>

Inson kapitali nima? Инсон капитали нима?

# SavolInson kapitali nima? Инсон капитали нима?# JavobInson kapitali — kishining aql-idroki, bilimi, zakovati, kuch-quvvati, ish tajribasi, kasbiy mahorati, salohiyati, sog’lig’i va ma’naviy dunyosi.Batafsil...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi