O‘zbekistonda fizika taraqqiyoti. Jamiyat rivojlanishida fizikaning ahamiyati

Qadimda yashagan odamlar to‘la-to‘kis tabiatga bog‘liq bo‘lganlar. Chunki hech narsani o‘z qo‘llari bilan yaratmasdan, atrofida borini iste’mol qilganlar. Yog‘in-sochin, sovuq va yovvoyi hayvonlardan g‘orlarda...

Fizika taraqqiyoti tarixidan ma’lumotlar

Fizika grekcha «physis» — tabiat degan so‘zdan olingan bo‘lib, tabiat haqidagi fan degan ma’noni anglatadi. Inson o‘zini o‘rab turgan tabiat haqidagi bilimlarni yashash uchun...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi