Qattiq jism, suyuqlik va gazlarning molekulyar tuzilishi

Qattiq jism, suyuqlik va gazlarning molekulyar tuzilishi. Қаттиқ жисм, суюқлик ва газларнинг молекуляр тузилиши. Каттик жисм, суюклик ва газларнинг молекуляр тузилиши.Sovuq qish kunlarida hovuzlar,...

Turli muhitlarda diffuziya hodisasi

Турли муҳитларда диффузия ҳодисаси. Турли мухитларда диффузия ходисаси.Oldingi mavzuda gazlar, suyuqliklar va qattiq jismlarda molekulalar to‘xtovsiz va tartibsiz harakatlanishini bilib oldik. Uni tasdiqlaydigan hodisalardan...
6-rasm

Molekulalarning o‘zaro ta’siri va harakati. Broun harakati

Molekulalarning o‘zaro ta’siri va harakati. Broun harakati. Молекулаларнинг ўзаро таъсири ва ҳаракати. Броун ҳаракати. Молекулаларнинг узаро таъсири ва харакати. Броун харакати.Xonada atir solingan idish...

Molekulalar va ularning o‘lchamlari

Molekulalar va ularning o‘lchamlari. Молекулалар ва уларнинг ўлчамлари.Sizga ma’lumki, har bir moddaning o‘ziga xos xususiyati bor. Masalan, shakar  –  shirin, tuz  –  sho‘r va...

Modda tuzilishi haqida Demokrit, Ar-Roziy, Beruniy va Ibn Sino ta’limotlari

Modda tuzilishi haqida Demokrit, Ar-Roziy, Beruniy va Ibn Sino ta’limotlari. Модда тузилиши ҳақида Демокрит, Ар-Розий, Беруний ва Ибн Сино таълимотлари.Siz kundalik turmushda choy qaynatish...

O‘lchashlar va o‘lchash aniqligi

O‘lchashlar va o‘lchash aniqligi. Ўлчашлар ва ўлчаш аниқлиги.Biz biror fizik kattalikni o‘lchamoqchi bo‘lsak, tegishli asbobdan foydalanamiz. O‘lchov asboblarida o‘lchanadigan kattalikni ko‘rsatadigan shkalasi bo‘ladi (2-...

Fizik kattaliklar va ularni o‘lchash

Jismlarning yoki fizik hodisalarning ba’zi parametrlarini tajriba yordamida o‘lchash mumkin. Bu parametrlar fizik kattaliklar deb ata- ladi. Masalan, jismning uzunligi, hajmi, temperaturasi, massasi va...

Tuproq sho’rlanishi sabablari va uni oldini olish chora tadbirlari (referat)

Tuproq sho’rlanishi sabablari va uni oldini olish chora tadbirlari.Reja: Tuproqlarning tabiat va inson hayotidagi ahamiyati. Insonning tuproqlarga ta'siri. Tuproq eroziyasi...

Oy va quyoshning asosiy fizik parametrlari

Oy bizga yaqin bo`lganligi sababli u bizga Quyosh kattaligida bo`lib tuYuladi. Lekin Oy Yerdan ancha kichik. Uning diametri taxminan 3500 km, ya`niy Yer diametrining...

Astronomiya fani va uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi

 Astronomiya  - osmon jismlarining va ular sistemalarining harakatini, tuzilishini, kelib chiqishini va rivojlanishini urganadigan fan. U tuplagan bilimlar insoniyatning amaliy extiyojlari uchun qo`llaniladi. Astronomiya eng...

Kuzatishlar va tajribalar

Atrofimizni o‘rab turgan olam haqidagi dastlabki bilimlarimizni hodisalarni kuzatish orqali olamiz.Kuzatish deb, sodir bo‘layotgan hodisaga ta’sir ko‘rsatmasdan, uning xususiyatini o‘rganishga aytiladi. Masalan, jismlarning Yerga...

Fizikada ishlatiladigan ayrim atamalar

Fizik jismlar deb, tabiatda uchraydigan barcha jismlarga aytiladi.Masalan: quyosh, yulduzlar, sayyoralar, toshlar va h.k.Jismlar sistemasi deb, ayrim fizik hodisalar xuddi bitta jismdagidek namoyon bo‘ladigan...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi