Ehtiyoj nima?

Еҳтиёж нима? Ехтиёж нима?Ehtiyoj — insonning muayyan sharoitda yashashi va kamol topishi uchun zarur bo‘lgan narsalarga muhtojligi.Inson ehtiyojlari ma'lum shaxs yoki guruhga tegishli bo‘lishiga...

Cheklanganlik muammosi

Cheklanganlik muammosi Чекланганлик муаммоси.Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar Inson Yer yuzida yashab, to‘laqonli hayot kechirishi uchun o‘zida nimalarga muhtojlik va ehtiyoj sezadi? 3 daqiqa ichida...

Mikroiqtisodiyot nima?

Микроиктисодиёт нима? Микроиктисодиёт нима? uzbekcha tiliMikroiqtisodiyot nima?Mikroiqtisodiyot — alohida olingan oila, korxona va tarmoq iqtisodiyotini o‘rganadi.

Iqtisodiyot nima? Iqtisodiyot fani nima?

Иқтисодиёт нима? Иқтисодиёт фани нима? Иктисодиёт нима? Иктисодиёт фани нима?Iqtisodiyot nima?Iqtisodiyot — odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo‘lgan har xil ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash...
Iqtisodiyot bilan tanishuv

Iqtisodiyot bilan tanishuv

Iqtisodiyotga kirish. Iqtisodiyot bilan tanishuv. Иқтисодиётга кириш. Иқтисодиёт билан танишув.Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar So‘nggi yillarda mamlakatimizda ro‘y berayotgan iqtisodiy o‘zgarishlar yaqqol ko‘zga tashlanmoqda. Bu...

O`zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yo`nalishlari

Uzbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yunalishlariO`zbekistonda ijtimoiy yo`naltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik...

Tadbirkorlik faoliyatining turlari va shakllari

Tadbirkorlik faoliyati turlari xilma-xildir. Faoliyat maqsadi, turi va yo`nalishlariga qarab tadbirkorlik faoliyatining ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy va konsalting turlarini ajratish mumkin.Qayd etilgan ushbu tadbirkorlik...

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik muhiti va unga ta`sir etuvchi omillar

O`zbekistonda keng ko`lamli bozor o`zgarishlarini amatga oshirish jarayonida mulkdor shaxslar doirasi kengayib bormoqda. Mamlakatimiz Prezidenti I.A.Karimov ta`kidlaganidek, «... amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy, eng katta...

Tadbirkorlikning mohiyati, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy asoslari

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir.Taniqli olimlarning olib borgan tadqiqotlari shuni ko`rsatadiki, tadbirkorning o`z faoliyati sohasida olib boradigan ishlari...

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi