Ash’ariya ta’limoti – Ашъария таълимоти

0

Ash’ariya ta’limoti – Ашъария таълимоти


Ash’ariya ta’limoti. Ushbu ta’limotga basralik Abul Hasan Ash’ariy (873–936) asos solgan. Imom Ash’ariy umrining yarmini adashgan oqimlarga qarshi kurashga bag‘ishlagan.

Ash’ariy Muhammad ibn Jarir Tabariy, Ibrohim ibn Ahmad Marvaziy, Mahmud ibn Dovud Isbahoniy, Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal, Abu Mansur Moturidiy kabi olimlar bilan bir davrda yashagan.

Ash’ariya ta’limoti ham sunniylik aqidasiga muvofiq ta’limot hisoblanadi. Ushbu ta’limot ham, asosan, mo‘taziliya, qadariya, jabariya kabi adashgan guruhlarning aqidaviy g‘oyalariga qarshi turgan. Ash’ariya ta’limoti, asosan, Iroqda, so‘ngra saljuqiylar hukmronligi davrida Xurosonda rivojlangan.

Qadimiy Bog‘dod. Abul Hasan Ash’ariy butun umrini shu shaharda o‘tkazgan.


Batafsil >> Islomdagi mazhablar va aqidaviy ta’limotlar

Previous articleMoturidiya ta’limotiga – Мотуридия таълимотига
Next articleTasavvuf va tariqatlar. Тасаввуф ва тариқатлар