Chistonlar (Jahon Otin Uvaysiy chiston)

0

Chistonlar (Jahon Otin Uvaysiy chiston). Чистонлар (Жаҳон Отин Увайсий чистон).


1
Ul na gumbazdir, eshigi, tuynugidin yo‘q nishon,
Necha gulgunpo‘sh[1] qizlar manzil aylabdur makon.
Sindurub gumbazni, qizlar holidin olsam xabar,
Yuzlarig‘a parda tortig‘liq turarlar bag‘ri qon.

2
Ul nadurkim, sabzto‘nlik, yoz yog‘ochning boshida,
Qish yalang‘och aylagay barcha xaloyiq qoshida.
Barcha qushlarning so‘ngoki[2] ichida,
Ul na qushdurkim, so‘ngoki toshida.

3
Ikki mahbubni ko‘rdum, bir-birisin ko‘rmagan,
Ikkisining o‘rtasiga, do‘stlar, qil sig‘magan.

Jahon Otin Uvaysiy


  • [1] Gulgunpo‘sh – qizil (gulgun) kiygan.
  • [2] So‘ngok – suyak.

Savol va topshiriqlar:

  1. «Chiston»ga хos janr хususiyatlarini ko‘rsatib bering.
  2. «Anor» chistonini sharhlang. O‘xshamish va o‘xshatilmish orasida gi muvofi qlik haqida fi kr bildiring. Shoiraning xayol parvozi, tuyg‘ular dunyosi, ijtimoiy qarashlar tizimini sharhlang.
  3. «Anor»ning qofi yalarini aniqlang.
  4. «Yong‘oq» chistonida yong‘oqning qaysi yashirin va qan-day ochiq belgilariga tayanilganiga e’tibor qarating.
  5. «Kun va tun» chistonidagi «mahbub»lar timsoliga to‘х-taling.
  6. Chistonlarni yod oling.

Previous articleJahon Otin Uvaysiy g‘azallar. Sog‘indim
Next articleChiston haqida (Чистон хакида)