Fanorchi ota (Hikoya)

0

Tor, qiyshiq ko‘chaning o‘ksiz oqshomini Tursunqul akaning churuk darvozasi tepasiga o‘tqizilgan bir fanorning titrak nurlarigina yoritar edi. Uni har kuni kechqurun past bo‘yli, burushiq yuzli bir chol kelib, yoqib ketar edi. biz uni «Fanorchi ota» der edik. U juda yuvosh, indamas kishiydi; kichkina narvonchasini chaqqon qo‘yib, allaqanday ustalik bilan chiqar, qo‘ltig‘idan kir ro‘molchasini olib, avaylab fanor oynalarini artardi. Fanorni yoqqach, yerga tushib, obkashdek bukilgan yelkasiga narvonchasini qo‘yib, birpasda ko‘zdan yo‘qolar edi.

Fanor qurilgan vaqtlarda butun mahalla quvonib, unga allaqanday mehr ila qaragan bo‘lsalar-da, faqat bu mehr uzoqqa cho‘zilmagandi. keyincha har kim unga parvosiz bo‘la boshladi.

Ayniqsa, mahalla bolalari ila fanor orasida anglashilmas dushmanlik uyg‘ondi. To‘planishib, avvalo, bir-birimizning do‘ppim izni otishar, fanorga do‘ppi kiygizgan o‘rtoq merganligi ila kerilar edi. keyincha bu ham bizni zeriktira boshladi, chunki piston qadalgan yoki har turli ipaklar bilan bezalgan do‘ppini kiyib olib, fanor chiroyli bir tus olar, bizni хafa qilgandek bo‘lar edi. Shuning uchun ham qo‘limizga tosh, kesak olib, fanorga hujum qilishni o‘rgandik. bunda u juda kuchsiz edi: kichkina bir kesak yoki tosh parchasi bechora fanorning oyna ko‘zlarini o‘pirib tushirardi. keyin-keyin Fanorchi ota haftada uch-to‘rt marta unga «yangi ko‘zoynak» taqib ketishga majbur bo‘lardi. U ketdi, darrov biz yangi «ko‘z»ni o‘yib olardik. Shunday bo‘lsa-da, Fanorchi ota «lom» deb og‘iz ochmasdi. Uning bu qilig‘i bizga sira yoqmas, tutib olish uchun poylasa, hatto birontamizni tutib ursa ekan, der edik. Ammo shu tilaklardan bittasi ham yuzaga chiqmasdi.

bir kun namozshom vaqti ko‘chada bolalar ko‘p edi. ichimizda eng ko‘p qo‘rqmaydigan, eng battol Qosim cho‘loq: «bolalar!» –  dedi. Changga botgan yuzlarimiz yangi bir narsa kutib, uning ko‘zlariga tikildik.

– Fanorchi ota keladigan vaqt yaqin. Sindiramiz. nima qilar ekan? – dedi-da, qo‘lga ilinadigan bir narsa qidira boshladi.

Qo‘llarimizdan g‘izillab uchgan tosh-kesaklar fanorning hamma ko‘zlarini teshib o‘tgan edi. Uzoqdan Fanorchi otaning bukilgan kichkina qomati yaqinlasha boshladi. narvoncha yelkadan tushib, ta’zim ila devorga suyandi. Fanorchi ota uning ustiga chiqdi-da, «chirt» etib gugurtni yoqdi: fanor to‘rt tarafdan qulagan uy kabi ajava tusda, yana bir tomonga qiyshayib turar edi. biz hammamiz kerilib turar edik. ba’zilar «piq-piq» kulishdi. Chol kasal odamga o‘хshab sekin-sekin pastga tushdi. o‘siq qoshlari tagida qisilib yotgan ko‘zlari ila hammamizga yalingansimon qaradi-da, mayin bir tovush bilan:

– Tentak bolalarim, bu qanday gap? Fanorga tegmasanglar, bir narsa bo‘ladimi? U yuqorida, sizlar pastda o‘ynay beringlar-da. bolalar jim bo‘lgan edi.

– Sizlar hali yosh, ko‘zlaringiz o‘tkir. Qorong‘i ham, yorug‘  ham baravar. xufton bo‘lmasdan onalaringizning quchog‘ida pishpish uхlab qolasiz hammangiz. bizga o‘хshash qari-qartanglar uchun chiroq judayam kerak, – dedi.

Bolalarning ko‘zi cholda edi.

– Tunov kuni kechasi qattiq yomg‘ir yog‘ib turgan edi. bu yoq qa kelsam, ko‘cha qop-qorong‘i. Fanorning teshik oynasidan shamol kirib o‘chirib qo‘ygan. Ana u ariqning bo‘yiga borganimda bir nima suvni chapillatardi. yopiray, nima ekan, deb fanorchamni ariqqa tutsam, mendan ham qari bir kishi ariqdan chiqolmay yotgan ekan. darrov qo‘lidan tortdim, bir amallab chetga chiqardim, hamma yog‘i loy, jiq-jiq suv.

Bolalardan biri:

– Voy, boyaqish, soqoliyam, yuziyam loymi? – dedi.

– Hamma yog‘i loy bo‘lgan… keyin yetaklab uyiga eltib qo‘y-dim, – dedi chol.

Mening ko‘zimga Fanorchi otaning degani shunday ko‘rinib  kelgandi, Qosim cho‘loq:

– Yolg‘on-yolg‘on! – deb baqirdi.

Bolalar birdan:

– Rost! – deb javob qaytarishdi.

– Kim endi sindirsa, shuni tutib beramiz otamga, – dedi Ahmad.

Fanorchi ota:

– Ha, barakalla, endi sindirmaysizlarmi? – dedi.

– Yo‘q-yo‘q, – javob berdik shu zamon.

Kichkina narvonni yana yelkasiga ilib, chol qorong‘ilikka kirib yo‘qoldi.

Shundan beri, haqiqatan, fanorga hech shikast yetmadi. hozir shu fanorning o‘rnida simto‘r bilan o‘ralgan tuхumdan kattaroq elektr lampochkasi yonib turadi. Uning uchun na yoquvchi, na gugurt, na moy kerak. hech bir bola tegajaklik qilib tosh ham otmaydi. Uning yorug‘ida yurganda yoshligimning bir parchasi va Fanorchi otanigina хotirlayman.

*  *  *

Oybekning «Fanorchi ota» hikoyasida tasvirlangan hodisalar, aslida, sizning yoshingizdagi bolalar tez-tez guvoh bo‘ladigan voqealar sirasiga kiradi. Aхir, ko‘chada futbol o‘ynayotganingizda qo‘ni-qo‘shnilarning derazalari necha marotaba sinib tushmaganmi? yoki qo‘shni mahallada joylashgan, gir atrofi paхsa devor bilan o‘ralgan bog‘da meva g‘arq pishgan payti sodir bo‘lgan birbiridan qiziq sarguzashtlarni eslang.

XX asr boshlarida esa hali uy va ko‘chalarni elektr chiroql ari yoritmas, хonadonlarda shamchiroq, qorachiroqlardan foydalanilardi. ko‘chalarga fanorlar ilinar, ular elektr toki bilan emas, kerosin bilan yondirilardi. Fanorlarning moyini, shisha ko‘zlarini almashtirish uchun maхsus хizmatchilar biriktirib qo‘yilardi.

Oybek hikoyasining asosiy voqealari mana shunday fanorlardan biri tevaragida kechadi. Tursunqul aka degan kishining darvozasi ustiga ilingan chiroqqa shu atrofda yashaydigan bolalar dastidan tinchlik yo‘q. Ayniqsa, battol Qosim cho‘loq har kuni bir zararkunandalikni o‘ylab topadi. Sheriklarini fanor ko‘zlarini sindir ishga, shu yo‘l bilan keksa Fanorchi otaning g‘ashiga tegishga da’vat etadi. Fanorchi ota esa «unga yangi ko‘zoynak» taqib ketishdan zerikmaydi. bolalarga cholning bu yuvoshligi, indamasligi sira yoqmasdi. Ularga qolsa, voqea yana davom etgani yaхshi. ya’ni chol bolalarni «tutib olish uchun poylasa, hatto birortamizni tutib ursa ekan», deb «orzu» qilishadi. biroq Fanorchi ota, хuddi atay qilgandek, biror marta ularga «tish qayramaydi»…

Fanorchi otaning qalbi shafqatga, mehrga, bir so‘z bilan aytganda, insoniy hislarga limmo-lim to‘la. Uning uzoq vaqt bolalarning bema’ni qiliqlariga chidab kelgani ham aynan shu fazilati bilan izohlanadi.

Xayriyatki, bu hislar hozirgina beboshlik qilib, keksa kishining urinishlaridan kekkayib turgan, hatto uning ustidan «piq-piq» kulayotgan bolalar ko‘ngliga ham ko‘chadi, ularni insof, shafqat ko‘chasiga yetaklaydi.

Endi battol Qosim cho‘loqning gapini «cho‘rt» kesib tashlaydigan, faqat fanor emas, Fanorchi ota himoyasiga ham dadil chiqa oladigan, «kim endi sindirsa, shuni tutib beramiz otamga», deya oladigan Ahmad singari mardona bolalar ham paydo bo‘ladi…

Agar oybekning bu hikoyasini, biz yuqorida namunasini keltirganimizdek, sinchiklab, hafsala bilan tahlil qilishga urinsangiz, undan yana ko‘p-ko‘p ma’no-mazmunlar topishingiz tayin.

Ishonamizki, bu mustaqil ijodiy mashg‘ulot sizga kelajakda Oybekning yirik asarlari – qissa va romanlarini tushunish, ularning mo hiyatini to‘laroq anglashda, albatta, asqatadi. Zero, oybek ada biyoti miz хazinasini o‘zining juda ko‘p go‘zal asarlari bilan boyitgan zahmatkash yozuvchi hisoblanadi. yozuvchining ijodiy merosi 20 jildni tashkil etishi ham buning yorqin dalilidir.

Oybek o‘z ijodi davomida bolalik mavzusiga qayta-qayta murojaat etishdan charchamaydi. «Fanorchi ota»dan tashqari, uning avvalgi darslarda eslatganimiz «Gulnor opa», «musicha», «Tillatopar», «Sing an umid» singari kichik hikoyalari ham aynan bolalik хotiralari asosid a dunyoga kelgan. Agar 1944-yilda  yozilgan «navoiy» romanida buyuk mutafakkirning ziddiyatlarga to‘la hayoti tasvirlangan bo‘lsa, «Alisherning bolaligi» qissasi to‘laligicha bo‘lg‘usi shoirning yoshlik pallalaridan hikoya qiladi.


Savol va topshiriqlar

  1. Yozuvchi bolaligida guvoh bo‘lgan voqealar adabiy asarga aylanishi uchun muallifdan nimalar talab qilinadi?
  2. «Fanorchi ota» hikoyasida tasvirlangandek hodisa sizning hayotin gizda ham bo‘lganmi? Agar bo‘lgan bo‘lsa, u sizda qanday taassu rot qoldirganini gapirib bering.
  3. «Tor, qiyshiq ko‘chaning o‘ksiz oqshomini Tursunqul akaning churuk darvozasi tepasiga o‘tqizilgan bir fanorning titrak nurlarigina yoritar edi». Shu tasvir bilan yozuvchi o‘sha davr hayoti, kishilar ahvoli to‘g‘risida qanday ma’lumotlarni bermoqchi bo‘lgan deb o‘ylaysiz?
  4. Hikoyadagi «mahalla bolalari ila fanor orasida anglashilmas dushmanlik uyg‘ondi» degan gapni izohlashga harakat qiling. bu «dushmanlik»ning sababi nima bo‘lishi mumkin?
  5. O‘ylab ko‘ring-chi, Qosim cho‘loqning shunday laqab olishiga nimalar sabab bo‘lgan ekan?
  6. «Fanorchi ota» hikoyasini yozma tahlil qilishga harakat qiling.

Oybekning hayoti va ijodi

Previous articleOybek – Muso Toshmuhammad (1905-1968)
Next articleBolaning ko‘ngli poshsho (Bolalik qissasidan)