Huquq sohasi (tarmog‘i) nima?

0

# Savol

Huquq sohasi (tarmog‘i) nima? Ҳуқуқ соҳаси (тармоғи) нима? Хукук сохаси (тармоги) нима?

# Javob

Huquq sohasi (tarmog‘i) huquqiy normalar tomonidan tartibga solina digan munosabatlar majmuidir.