Iqtisodiyot nima? Iqtisodiyot fani nima?

0

Иқтисодиёт нима? Иқтисодиёт фани нима? Иктисодиёт нима? Иктисодиёт фани нима?


Iqtisodiyot nima?

Iqtisodiyot — odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo‘lgan har xil ne’matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste’mol qilish vazifalarini bajarishga yo‘naltirilgan faoliyatlar tizimidir.

Iqtisodiyot fani nima?

Iqtisodiyot fani — odamlarning iqtisodiy ne’matlarni yaratish jarayonidagi faoliyatini va o‘zaro munosabatlarini o‘rganadigan fan.

Previous articleIqtisodiyot bilan tanishuv
Next articleMikroiqtisodiyot nima?