Sudralib yuruvchilar sinfi

0

Судралиб юрувчилар синфи.


Sudralib yuruvchilar sinfi – asosan, O’rta Osiyo cho’llarida keng tarqalgan. Tanasi muguz tangacha bilan qoplangan. O’pkasi katakchalarga bo’lingan. Yuragi 3 kamerali, sovuqqonli hayvonlar hisoblanadi. Tuxumini quruqlikka qo’yadi. Tuxumi qattiq po’choq bilan himoyalangan, sariqlikka boy (67-rasm).

67-rasm. Sudralib yuruvchilar: a-kaltakesak, b-ilon, c-timsoh.
67-rasm. Sudralib yuruvchilar: a-kaltakesak, b-ilon, c-timsoh.

Batafsil >> Umurtqali hayvonlar 

Previous articleSuvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfi
Next articleQushlar sinfi – Қушлар синфи