Sutemizuvchilar sinfi – Сутэмизувчилар синфи

0

Sutemizuvchilar sinfi – Сутэмизувчилар синфи.


Sutemizuvchilar sinfi bolasini sut bilan boqadi. Tanasi jun bilan qoplangan. O’pkasi yordamida nafas oladi. Yuragi 4 kame- rali, issiqqonli hayvon. Bu sinfga hasharotxo’r sutemizuvchilardan tortib, primatlargacha bo’lgan hayvonlar kiradi (69-rasm).

69-rasm. Sutemizuvchilar: a-yo’lbars, b-kiyik, c-ot.
a b c
69-rasm. Sutemizuvchilar: a-yo’lbars, b-kiyik, c-ot.

Hayvonot dunyosi rang-barang. Barcha hayvonlar yashash muhitiga moslashgan bo’ladi.


Batafsil >> Umurtqali hayvonlar 

Previous articleQushlar sinfi – Қушлар синфи
Next articleOdam organlari sistemasi