Iste’mol tovarlari bozori nima? Истеъмол товарлари бозори нима?

# Savoliste’mol tovarlari bozori nima? Истеъмол товарлари бозори нима?# JavobIste’mol tovarlari bozori — aholi, uy xo’jaliklari ehtiyojlari uchun zarur tovar va xizmatlar sotiladigan bozor.Batafsil...

Bozor nima? Бозор нима?

# SavolBozor nima? Бозор нима?# JavobBozor — xaridor va sotuvchilar oldi-sotdi jarayonini amalga oshirishlari bilan bog’liq o’zaro munosabatlardir.Batafsil >>

Oldi-sotdi jarayoni nima? Олди-сотди жараёни нима?

# SavolOldi-sotdi jarayoni nima? Олди-сотди жараёни нима?# JavobOldi-sotdi jarayoni — tovar va xizmatlar pulga, pul esa tovar va xizmatlarga ayirboshlanadigan jarayon.Batafsil >>
Bozor va uning turlari

Bozor tushunchasi va uning turlari

Бозор тушунчаси ва унинг турлари. Bozor va uning turlari. Bozor tushunchasi va uning turlari. Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar 1- rasmda tasvirlangan hunarmandchilik mahsulotlari bozoridagi odamlarni...

Pul massasi nima? Пул массаси нима?

# SavolPul massasi nima? (Iqtisodiyot bilim). Пул массаси нима? (Иқтисодиёт билим).# JavobPul massasi — bu jismoniy va yuridik shaxslar hamda davlat ixtiyoridagi muomaladagi naqd...

Pul nima? (Iqtisodiyot bilim). Пул нима? (Иқтисодиёт билим)

# SavolPul nima? (Iqtisodiyot bilim). Пул нима? (Иқтисодиёт билим).# JavobPul — mahsulot va xizmatlar uchun to’lovni amalga oshirishga mo’ljallangan maxsus ayirboshlov vositasi.Batafsil >>
Ayirboshlash va pul

Ayirboshlash va pul (Iqtisodiyot bilim)

Ayirboshlash va pul (Iqtisodiyot bilim). Айирбошлаш ва пул (Иқтисодиёт билим).Faollashtiruvchi savol va topshiriqlarYuqoridagi rasmda tasvirlangan etikdo’zga non, novvoyga un, tegirmonchiga bug’doy, dehqonga o’roq va...

Aralash iqtisodiyot nima?

# SavolAralash iqtisodiyot nima? Аралаш иқтисодиёт нима? Аралаш иктисодиёт нима?# JavobAralash iqtisodiyot — barcha iqtisodiy tizimlarning maqbul tomonlarini o’zida mujassamlashtirgan iqtisodiy tizim.Batafsil >>

Bozor iqtisodiyoti nima?

# SavolBozor iqtisodiyoti nima? Бозор иқтисодиёти нима? Бозор иктисодиёти нима?# JavobBozor iqtisodiyoti — xususiy mulkchilikka asoslangan, barcha iqtisodiy qarorlar erkin qabul qilinadigan, iqtisodiy ne’matlar...

Markazlashgan rejali iqtisodiyot nima? 

# SavolMarkazlashgan rejali iqtisodiyot nima? Марказлашган режали иқтисодиёт нима? Марказлашган режали иктисодиёт нима?# JavobMarkazlashgan rejali iqtisodiyot — deyarli barcha ishlab chiqarish vositalari davlat tasarrufida...

An’anaviy iqtisodiyot nima? Анъанавий иқтисодиёт нима?

# SavolAn’anaviy iqtisodiyot nima? Анъанавий иқтисодиёт нима? Анъанавий иктисодиёт нима?# JavobAn’anaviy iqtisodiyot — iqtisodiyotning asosiy savollariga jamiyatdagi an’analarga asoslanib javob beradigan iqtisodiy tizim.Batafsil >>

Iqtisodiy tizim nima? Иқтисодий тизим нима?

# SavolIqtisodiy tizim nima? Иқтисодий тизим нима? Иктисодий тизим нима?# JavobIqtisodiy tizim — jamiyat (mamlakat) iqtisodiy hayotini tashkil qilish shakli.Batafsil >>

Tasodifiy maqolalar

So'nggi maqolalar

Tasodifiy dars mavzusi