Unitar nima? Unitar davlat nima?

0

Unitar nima? Unitar davlat nima?

Unitar — lotincha so‘z  bo‘lib, oddiy, yagona degan ma’no ni bildiradi.

Unitar davlatda butun bir mamlakat miqyosida umumiy tizimga ega bo‘l gan qonunchilik, ijroiya va sud idoralari bo‘ladi.