Unitar nima? Unitar davlat nima?

0

Unitar nima? Unitar davlat nima?

Unitar — lotincha so‘z  bo‘lib, oddiy, yagona degan ma’no ni bildiradi.

Unitar davlatda butun bir mamlakat miqyosida umumiy tizimga ega bo‘l gan qonunchilik, ijroiya va sud idoralari bo‘ladi.

Previous articleDavlatning boshqaruv shakli
Next articleFederativ davlat nima?