Federativ davlat nima?

0

Federativ davlat nima?

Federativ davlat — bir necha davlatlarning birlashuvidan hosil bo‘l gan murakkab, ittifoqdosh davlat.