Yassi chuvalchanglar – Ясси чувалчанглар

0

Yassi chuvalchanglar – Ясси чувалчанглар


Yassi chuvalchanglar tanasining orqa qismi o’rtadan chetga tomon yassilashib boradi, ikki tomonlama simmetriyaga ega. Tana bo’shlig’i bo’lmaydi. Hazm tizimi og’iz, halqum va ichakdan iborat.

Ayrim parazit vakillarida hazm tizimi yo’qolib ketgan, chunki ular tayyor oziqni so’rib oladi. Oq planariya chuchuk suvda erkin yashaydi. Jigar qurti va qoramol tasmasimon chuvalchangi boshqa organizm tanasida parazitlik qiladi (58-rasm).

58-rasm. Yassi chuvalchanglar: a-oq planariya, b-jigar qurti, c-qoramol tasmasimon chuvalchangi.
a b c
58-rasm. Yassi chuvalchanglar: a-oq planariya, b-jigar qurti, c-qoramol tasmasimon chuvalchangi.

Batafsil >> Umurtqasiz hayvonlar

Previous articleBo’shliqichlilar – Бўшлиқичлилар
Next articleTo’garak chuvalchanglar – Тўгарак чувалчанглар